Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
P

PIECZKA FRANCISZKA,

Więźniarka KL Auschwitz nr E-1570.

Urodzona 9.02.1912 r. w Trzebini koło Żywca. Przed drugą wojną światową mieszkała w Starej Wsi koło Wilamowic pow. bielski. Prowadząc tam z mężem sklep spożywczy, w październiku 1944 r. oskarżona została przez niemiecką policję o prowadzenie sprzedaży żywności poza systemem kartkowym. Skazana przez Sąd w Katowicach na 6 miesięcy pobytu w obozie koncentracyjnym – uwięziona w KL Auschwitz, 13.10.1944 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka „wychowawcza” nr E-1570. W drugiej połowie stycznia uczestniczyła w marszu ewakuacyjnym przez Pszczynę, Pawłowice do Wodzisławia Śl., a stamtąd koleją więźniarki przetransportowane zostały do KL Ravensbrück. Następnie, przesłana do KL Neustadt-Glewe, gdzie doczekała się wyzwolenia 5.05.1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1104; Relacja F. Pieczki z dn. 28.06.1973 r.


PIECZORA WŁADYSŁAW,

Więzień KL Mauthausen.

Urodzony 1.03.1909 r. w Kozach pow. bialski, zamieszkały w Kozach. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu przez gestapo w Bielsku przewieziony do KL Mauthausen, gdzie zginął 22.09.1942 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


PIEKIEŁKO MIECZYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 8.06.1920 r. w Brzeszczach pow. oświęcimski, syn Ignacego i Katarzyny z d. Szlapa, zamieszkały w miejscowości Czaniec gmina Porąbka, pow. bialski. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu przez gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz. Zginął 13.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 30214/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:55, określenie przyczyny zgonu to: „Lungenentzündung” (zapalenie płuc).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 664; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 21, s. 212.


PIELA FRANCISZEK,

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 13.01.1905 r. w Bestwinie pow. bielski, syn Jana i Zofii z d. Korczyk, zamieszkały w Bestwinie. Aresztowany przez gestapo w Bielsku i przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 4.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 28071/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:00, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 660; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 21, s. 212.


PIELA JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 19925.

Urodzony 9.02.1912 r. w Bestwinie pow. bielski, zamieszkały w Bestwinie. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przwieziony do KL Auschwitz, 8.08.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 19925 i gdzie zginął 29.08.1941 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 1111/1941 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:40, określenie przyczyny zgonu to: „Herzmuskelschwäche” (niewydolność mięśnia sercowego).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 116; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 1109.


PIELA WALENTY,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 13.02.1894 r. w Komorowicach Krakowskich, syn Jana i Zofii z d. Korczyk, zamieszkały w Komorowicach pow. bielski. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu przez gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 13.05.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 19670/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:45, określenie przyczyny zgonu to: „Sepsis bei Mastdarmfistel” (ogólne zakażenie organizmu przy przetoce odbytnicy).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 14, s. 174.


PIESZKA JAN,

Więzień – nieznane miejsce więzienia.

Mieszkaniec Jasienicy. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej tj. 13.12.1939 r. wraz z innymi mieszkańcami tej miejscowości Brak niestety informacji o miejscu więzienia i dalszym losie tego więźnia.

Bibliografia: J. Kubaczka, 700 lat Jasienicy,Kraków 2005 r. s. 156-170.


PIETRZYK EMIL,

Więzień obozów jenieckich – Stalag VIIIC, Stalagu F.

Urodzony 28.08.1914 r. w Zabrzegu. Po ukończeniu szkoły powszechnej pomagał rodzicom w gospodarstwie rolnym. W 1937 r. odbywał służbę wojskową w 4 p.s.p. w Cieszynie. Od 12.03.1938 r. przeniesiony do Korpusu Ochrony Pogranicza. Uczestniczył w kampanii wrześniowej i pod Lwowem dostał się do niemieckiej niewoli – osadzony w obozie jenieckim Stalag VIIIC w Żaganiu (oznaczony numerem 5892).

Następnie, wiosną 1940 r. w transporcie zbiorowym (900 osób) przewieziony do Stalagu F w Ludwigschafen – pracował w Fabryce Chemicznej I.G. Farben-Industrie. W związku ze zbliżającym się frontem do Ludwigschafen, wieźniów tego obozu ewakuowano do miejscowości Salzach i tam 15.03.1945 r. doczekał się wyswobodzenia przez wojska amerykańskie. Po powrocie do domu i długotrwałym leczeniu, w lipcu 1946 r. podjął pracę jako listonosz. Przepracował w tym zawodzie 27 lat – do przejścia na emeryturę. Zmarł 29.12.1993 r.

Bibliografia: J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s.171-172.


PIETRZYKOWSKI EUGENIUSZ,

Więzień obozu – nieznana nazwa obozu.

Mieszkaniec pow. bielskiego, nauczyciel. Aresztowany przez donos w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej – przesłany do obozu ktrego nazwy nie udało się ustalić. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Śląski Instytut Naukowy, Bielsko-Biała, zarys rozwoju miasta i powiatu, opracował H. Rechowicz, Katowice 1971, s. 236.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11