Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
P

PIWKO MICHAŁ,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 2.09.1919 r. w miejscowości Zagorzany pow. gorlicki, syn Jana i Elżbiety z d. Środa, zamieszkały w Komorowicach Krakowskich pow. bialski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 9.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 14172/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:35, określenie przyczyny zgonu to: „Bronchopneumonie” (zapalenie płuc i oskrzeli).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 650.


PIWOWARCZYK STEFAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 17814.

Urodzony 18.08.1912 r. w Andrychowie pow. wadowicki, syn Franciszka i Marii z d. Oboza, zamieszkały w Komorowicach Krakowskich pow. bialski. Aresztowany i przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Auschwitz, 5.07.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 17814. Zginął 31.10.1941 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 3459/1941 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 2:00, określenie przyczyny zgonu to: „Herzmuskelschwäche” (niewydolność mięśnia sercowego).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 109; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 457.


PLACHETKA JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 20.06.1925 r. w Buczkowicach pow. bielski, syn Wawrzyńca i Marii z d. Kubica, zamieszkały w Wapienicy pow. bielski. Aresztowany i przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 25.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 17509/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:36, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 654; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 12, s. 1003.


PLACUCH HELENA,

Wieźniarka Polenlageru nr 92.

Urodzona 17.03.1929 r. w Wilkowicach pow. bielski, córka Władysława i Rozalii z d. Greń, zamieszkała w Bielsku. W okresie okupacji hitlerowskiej, w 1942 r. wraz z rodzicami wysiedlona z własnego domu i wywieziona do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru nr 92 Katscher w Kietrzu woj. opolskie. Stamtąd, 13.05.1943 r. przetransportowano całą rodzinę do tzw. punktu zbornego na Pomorzu Zachodnim (Stargard Szczeciński), skąd wywiezieni zostali na roboty przymusowe w głąb Niemiec do prac w rolnictwie. Przebywali tam do zakończenia wojny.

Bibliografia: Deklaracja osobowa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koła Miejskiego im. J. Kilińskiego w Bielsku-Białej.


PLEWNIAK JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 13.05.1917 r. w Kozach pow. bialski, syn Karola i Anny z d. Hanslik, zamieszkały w Przyszowicach pow. bielski. Aresztowany i przez gestapo w Bielsku przewieziny do KL Auschwitz. Zginął 8.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 22867/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:15, określenie przyczyny zgonu to: „Sepsis bei Phlegmone” (ogólne zakażenie organizmu przy flegmonie).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1144; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 359.


PLUTA PIOTR,

Więzień KL Auschwitz nr 130893.

Urodzony 13.02.1907 r. w Dębicy, zamieszkały w Kętach pow. oświęcimski. Aresztowany i przewieziony do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 130893. Zginął w 1944 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


PŁONKA JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, w KL Auschwitz nr 10313.

Urodzony 23.03.1898 r. w Wilkowicach pow. bielski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Auschwitz, 14.02.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 10313. Zginął 1.04.1941 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 83; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


PODSTAWNY JERZY,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Cieszynie.

Urodzony 26.01.1896 r. w Jasienicy pow. bielski, syn Pawła i Zuzanny z d. Prochorz, mieszkaniec Jasienicy. W 1910 r. ukończył pięcioletnią Szkołę Ludową w Jasienicy. Brał udział w pierwszej wojnie światowej – skutkiem czego 4.07.1916 r. został ciężko ranny, do końca życia był inwalidą. W okresie międzywojennym pracował w Fabryce Mebli Giętych w Jasienicy. Społecznik – należał do lewicowej organizacji PPS i innych organizacji.

Organizator i uczestnik strajków robotniczych. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej tj. 13.12.1939 r. wraz z kilkoma innymi mieszkańcami tej miejscowości. Przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku oraz więzieniu gestapo w Cieszynie. Odzyskał wolność 12.04.1940 r. – zwolniony z więzienia. Po wojnie pracował w Urzędzie Gminy w Jasienicy i Jaworzu. Zmarł 6.01.1977 r.

Bibliografia: J. Kubaczka, 700 lat Jasienicy,Kraków 2005 r. s. 156-170; informacja wnuczki H. Podstawny.


POGORZELSKI JAN,

Więzień Stalagu 3A w Luckenwalde, więzienia w Katowicach, Bytomiu, KL Mauthausen nr 38018.

Urodzony 8.08.1909 r. w Roszkach Ziemakach, pow. Wysokie Mazowieckie, woj. białostockie, syn Jakuba Bolesława i Katarzyny z d. Jemiołkowska. W 1927 r. ukończył szkołę rzemieślniczo-przemysłową. Odbył służbę wojskową w 3 Dywizjonie Samochodowym w Grodnie. W 1930 r. rozpoczął pracę w Zarządzie Okręgowym Stronnictwa Narodowego w Warszawie. Dwukrotny więzień Berezy Kartuskiej w latach 1934-1937.

W 1938 r. przeniósł się do Bielska podejmując prace w Zjednoczeniu Zawodowym „Prasa Polska” – gdzie zawarł znajomość z Edwardem Zajączkiem. Zmobilizowany do wojska w 1939 r. dostał się do niewoli niemieckiej. Początkowo przebywał w Stalagu 3A w Luckenwalde k.Berlina a następnie przeniesiony do pracy przymusowej w fabryce zbrojeniowej. Zaangażowany w działalność ruchu oporu – przekazywał władzom tej organizacji informacje z zakresu profilu produkcyjnego fabryki. Aresztowany i oskarżony o przygotowanie zdrady stanu, w procesie jaki odbył się w Katowicach 15.01.1942 r. skazany na 7 lat więzienia. Przebywał początkowo w więzieniu w Katowicach i Bytomiu, skąd przewieziony został do KL Mauthausen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 38018. Odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. Nie wrócił jednak do kraju obawiając się aresztowania przez UB. Osiadł w Niemczech pracując w różnych organizacjach społecznych – pełnił stanowisko prezesa Zarządu Koła Związku b. Więźniów Politycznych Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych, delegata Zrzeszenia Uchodźstwa Wojennego w Strefie Amerykańskiej w Niemczech. W 1948 r. z Bremen udał się do USA, gdzie działał w organizacjach polonijnych. Zmarł 20.01.1992 r.

Bibliografia: F. Skrzypek Edward Jan Zajączek (1901-1942) Kontynuator idei ks. Stanisława Stojałowskiego, Warszawa 1993 r. s. 59-61.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11