Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
S – Ś

SZYJOTA FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 14.11.1889 r. w Porąbce pow. bialski. W okresie okupacji hitlerowskiej aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Auschwitz – gdzie zginął.

Bibliografia: Praca Zbiorowa Ku pamięci rodakom z Porąbki, 2008 r. s. 22; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


SZYJOTA JAN,

Więzien policji – zaginął bez wieści.

Mieszkaniec Porąbki pow. bialski. W okresie okupacji hitlerowskiej, aresztowany przez policję niemiecką – zaginął bez wieści, brak innych informacji o tej osobie.

Bibliografia: Praca Zbiorowa Ku pamięci rodakom z Porąbki, 2008 r., s. 26.


SZYMALSKI JAN,

Więzień KL Auschwitz, Mauthausen.

Urodzony 13.01.1923 r. w Porąbce pow. bialski. W okresie okupacji pracował jako suwnicowy – pracownik pracy przymusowej w IG Farben (Zakłady Chemiczne) w Oświęcimiu. Oskarżony o sabotaż w pracy (zaistniała awaria suwnicy), aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz. W styczniu 1945 r. uczestniczył w marszu ewakuacyjnym więźniów z Oświęcimia do Wodzisławia Śl., a stamtąd przewieziony koleją KL Mauthausen – gdzie zginął (brak daty zgonu).

Bibliografia: Praca Zbiorowa Ku pamięci rodakom z Porąbki, 2008 r. s. 22; Praca Zbiorowa Ku pamięci rodakom z Porąbki, 2008 r., 24-25: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


SZYMAŃSKA MARIA,

Więźniarka KL Ravensbrück nr 39952,

Urodzona 1.05.1925 r. w Mikuszowicach Krakowskich pow. bialski, córka Jana i Zofii z d. Dobija. W okresie okupacji hitlerowskiej – w 1941 r. wywieziona na roboty przymusowe do Niemiec. Za udzielaną pomoc jeńcom wojennym aresztowana 1.04.1944 r. i przesłana do KL Ravensbrück, zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 39952, (przebywała w bloku 15). Mimo ciężkich warunków obozowych przeżyła do końca funkcjonowania obozu – wyzwolona 1.05.1945 r. przez wojska rosyjskie.

Bibliografia:Deklaracja osobowa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koła Miejskiego im. gen. Berlinga w  Bielsku-Białej.


SZYPUŁA FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, wiezienia w Katowicach.

Urodzony 17.07.1916 r. w Zabrzegu pow. bielski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 17.11.1942 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 36; J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 242; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


SZYPUŁA JERZY,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 34849.

Urodzony 17.04.1865 r. w miejsowości Zabrzeg pow. bielski, syn Jerzego i Anny z d. Kuś, zamieszkały w Zabrzegu. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 6.05.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako wiezień nr 34849. Zginął 9.06.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 10414/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 20:45, określenie przyczyny zgonu to: „Altersschwäche” (uwiąd starczy).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 172; PMA-B Księga zgonów, t. 7, s. 1410; J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 242; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


SZYPUŁA KAROL,

Wiezień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-1015.

Urodzony 28.10.1899 r. w miejscowości Ligota pow. bielski, syn Jana i Anny z d. Smolorz, zamieszkały w Ligocie. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 13.01.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1015. Zginął 10.02.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 1093/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:10, określenie przyczyny zgonu to: „Myocardinsuffizienz” (zapalenie mięśnia sercowego).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 172; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 7, s. 1410;


SZYPUŁA MARIA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 7445.

Urodzona 24.12.1876 r. w Zabrzegu pow. bielski. Aresztowana, osadzona w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziona do więzienia śledczego w Mysłowicach, a po śledztwie przesłana do KL Auschwitz, 6.05.1942 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 7445. Zgineła 27.11.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 1093/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 18:10, określenie przyczyny zgonu to: „Myocardinsuffizienz” (zapalenie mięśnia sercowego).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 487; J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 242; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


ŚLEZIAK ANIELA,

Więźniarka KL Auschwitz nr 62599.

Urodzona 14.07.1883 r. w Bielsku, zamieszkała w okresie okupacji w Żywcu. Aresztowana przez gestapo i przewieziona do KL Auschwitz, 17.09.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 62599. Zginęła 15.11.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 32029/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 10:15, określenie przyczyny zgonu to: „Herzklappenfehler” (niedomykalność zastawek serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 593; PMA-B Księga zgonów, t. 22, s. 475.


ŚLEZIAK ROMAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Mauthausen.

Urodzony 19.01.1908 r. w Zabrzegu pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Mauthausen, gdzie zginął 25.03.1941 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 243.


ŚLEZIŃSKI FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku.

Urodzony 9.10.1919 r. w Dziedzicach pow. bielski, syn Franciszka i Anny z d. Paszek. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Dziedzicach, gdzie wstąpił do harcerstwa – Drużyny Harcerskiej im. ks. Londzina. Po ukończeniu szkoły rozpoczął naukę zawodu instalatora elektro-mechanicznego w firmie Franciszka Łaszczoka w Dziedzicach. Następnie ukończył 3–letni kurs Szkoły Dokształcającej Zawodowej w Dziedzicach. Dnia 3.11.1939 r. aresztowany w zakładzie pracy za złożenie wieńca z szarfami biało-czerwonymi na grobie Powstańców Śląskich w dniu l.11.1939 r. Przetrzymywany w areszcie gestapo w Bielsku, wywieziony 13.11.1939 r. do lasku w Starym Bielsku (SILAM) i tam rozstrzelany wraz z Mieczysławem Łaszczokiem, Stanisławem Peterko, dr Zenonem Różewiczem. Jego zwłoki ekshumowano 30.09.1945 r. i przeniesiono na cmentarz przy kościele p.w. NMP Wspomożenia Wiernych w Dziedzicach – na miejsce wiecznego spoczynku Powstańców Śląskich.

Bibliografia: Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Pracz zbiorowa Kręgu Instruktorskiego „Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r, Zbiory prywatne hm. Zdzisławy Kobieli; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


ŚLISZ MARIA po zamążpójściu OYRZYŃSKA,

Więźniarka więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 40275, KL Bergen-Belsen nr 22301.

Urodzona 11.09.1923 r. w Cieszynie. W czasie okupacji hitlerowskiej zaangażowała się w działalność ruchu oporu – w organizacji ZWZ/AK – była łączniczką. Aresztowana 5.09.1942 r. podczas rewizji w pociągu którym udawała się z zaszyfrowanym meldunkiem do Krakowa. Przewieziona została do więzienia śledczego w Mysłowicach, a po zakończonym śledztwie przesłana do KL Auschwitz, 7.04.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 40275. Od 18.01.1945 r. uczestniczyła w marszu ewakuacyjnym więźniów z Oświęcimia do Wodzisławia Śl. Następnie, w wagonach towarowych przewieziona została do Bergen-Belsen i tam zarejestrowana jako więźniarka nr 22301. Wyzwolona przez wojska angielskie 15.04.1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 548; M.Slisz-Oyrzyńska Wierzyłam że wrócę.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13