Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
S – Ś

SANETRA WŁADYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 104369.

Urodzony 7.10.1920 r. w Buczkowicach pow. bielski, syn Jana i Teresy z d. Waluś, zamieszkały w Buczkowicach. Aresztowany, po krótkim przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku, przewieziony do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 104369. Zginął 2.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 23418/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:32, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 685; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 904.


SCHANCER ?,

Więzień gestapo w Bielsku.

Mieszkaniec Bielska, adwokat. Aresztowany w pierszych tygodniach okupacji hitlerowskiej – nieznany powód aresztowania. Po kilkudniowym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku, wywieziony został samochodem ciężarowym do lasku na „Silamie” koło Bielska – wraz z Mieczysławem Łaszczokiem, Stanisławem Peterką, Franciszkiem Ślezińskim, doktorem Z. Różewiczem, Marią Wojciechowską, Ferdynandem Mola, Franciszkiem Puchałą i Piórkowskim. Piątka aresztantów została 13.11.1939 r. rozstrzelana (Łaszczok, Śleźinski, Różewicz, Peterko i Schancer), Pozostali aresztowani i przewiezieni na „Silam”, uczestniczyli w egzekucji jako jej świadkowie.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Zbiory prywatne hm. Zdzisławy Kobieli.


SCHEFLER TEODOR,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 18270.

Urodzony 9.11,1889 r. w Zabrzegu pow. bielski. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu przez gestapo w Bielsku, przewieziony do KL Auschwitz, 18.07.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 18270. Zginął 6.02.1942 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 112.


SCHENDER ANDRZEJ,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 14.11.1902 r. w Mazańcowicach gmina Jasienica, pow. bielski, zamieszkały w okresie okupacji w Kiczycach gmina Skoczów, pow. cieszyński. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu przez gestapo w Bielsku, przewieziony do KL Auschwitz. Zginął 19.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 14459/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:34, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 675; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 10, s. 917.


SCHINDEL IRMA,

Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 1.02.1888 r. w Bielsku, córka Samuela i Szarlotty z d. Blumenfeld, zamieszkała w okresie okupacji hitlerowskiej w Żilinie – Słowacja. Aresztowana i w transporcie zbiorowy przewieziona do KL Auschwitz. Zginęła 25.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 24789/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 3:00, określenie przyczyny zgonu to: „Rippenfellentzündung” (zapalenie opłucnej).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 17, s. 787.


SCHIMKE JAN,

Więzień KL Sachsenhausen.

Mieszkaniec Jasienicy – ukończył Seminarium Nauczycielskie w Bielsku, zaś pracę nauczycielką rozpoczął w Mikołowie. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. – pod Lwowem dostał się do sowieckiej niewoli. W ramach wymiany jeńców między Rosjanami a Niemcami, przekazazany Niemcom i wieziony w oflagu. Dzięki szczęśliwym okolicznościom zbiegł z niewoli i wrócił do Jasienicy. Niestety, w niedługim czasie aresztowany tj. 13.12.1939 r. i wywieziony do KL Sachsenhausen. W lutym 1941 r. zwolniony z obozu i podjął pracę nauczyciela w Jawiszowicach. W 1943 r. ponownie aresztowany i wywieziony na roboty przymusowe – gdzie przebywał do końca 1944 r. Brak innych informacji

Bibliografia: J. Kubaczka, 700 lat Jasienicy,Kraków 2005 r. s. 156-170.


SCHÖNBERG LILLI,

Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 25.08.1908 r. w Białej, córka Henryka i Heleny z d. Schenierer, zamieszkała w okresie okupacji hitlerowskiej we Lwowie. Aresztowana i w transporcie zbiorowym przesłana do KL Auschwitz. Zginęła 11.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 35475/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 15:00, określenie przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh“ (ostry katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy).

Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 24, s. 959.


SCHÖNGUT WŁADYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 24.06.1924 r. w Buczkowicach pow. bielski, syn Józefa i Karoliny z d. Zolich, zamieszkały w Rybarzowicach gmina Buczkowice, pow. bielski. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu przez gestapo w Bielsku, przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 31.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 26242/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 20:15, określenie przyczyny zgonu to: „Herzmuskelschwäche nach Fleckfieber” (niewydolność mięśnia sercowego przy tyfusie plamistym).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1147; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 18, s. 742.


SCHUBERT FRANCISZEK (SZUBERT),

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 14.01.1908 r. w Małej Prostejovej na Morawach – Czechy, syn Karola i Florentyny z d. Piechaczek, zamieszkały w Dziedzicach pow. bielski, a w okresie okupacji hitlerowskiej zamieszkały w Łaziskach Dolnych. Aresztowany za działalność konspiracyjną (denuncjacja przez własnego ojca – opis w biogramie brata Ottona) i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 10.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 35227/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:03, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 668; PMA-B Księga zgonów, t. 24, s. 713.


SCHUBERT OTTO (SZUBERT),

Więzień KL Auschwitz nr 7595.

Urodzony 12.03.1919 r. w Chybiu, syn Karola i Florentyny z d. Piechaczek, zamieszkały w Dziedzicach. W latach 1926-1931 uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Czechowicach, tam należał do zuchów a następnie do drużyny harcerskiej. Dalszą naukę kontynuował w Państwowym Gimnazjum w Bielsku, skąd po 6 klasie przeniósł się do Szkoły Handlowej w Chorzowie – kończąc ją w 1939 r. Podczas okupacji hitlerowskiej, ojciec – fanatyczny hitlerowiec, całą rodzinę wpisał na listę narodowościową, natomiast synowie – Otto (pracownik w Urzędzie Gminnym w Czechowicach) i jego brat Franciszek, ucząc się patriotyzmu w ZHP oraz Robotniczym Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym „Siła”, podjęli walkę z hitlerowcami. Otto zaangażował się w działalność organizacji konspiracyjnej ZWZ, brał udział w drukowaniu i kolportażu prasy podziemnej, prowadził działania wywiadowcze, a także nasłuch radiowy. Ojciec, zorientowawszy się w działalności synów – Ottona i Franciszka, złożył oświadczenie, iż wyrzeka się swoich synów, natomiast gestapo i funkcjonariusze NSDAP umieścili ich na liście podejrzanych i zlecili śledzenie. W grudniu 1940 r., Otto – wówczas pracownik Fabryki Obuwia w Chełmku, ostrzeżony o grożącym aresztowaniu, zatarłszy w domu wszystkie ślady konspiracyjnej działalności, chciał uciec do Krakowa. Niestety, po przyjściu do pracy został aresztowany przez gestapo i przewieziony do KL Auschwitz, 18.12.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7595. W obozie zaangażował się w pomoc współwięźniom – zwłaszcza chorym na tyfus. W końcu sam zapadł na tę chorobę, skutkiem czego zmarł 22.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 23912/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:45, określenie przyczyny zgonu to: „Fleckfieber” (tyfus plamisty).

Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 112; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Hufcowa Komisja Historyczna Wydarzenia i fakty z dziejów ZHP w Czechowicach-Dziedzicach (1910-1939), Wyd. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Braterstwa Broni w Czechowicach-Dziedzicach – 1987 r., s. 13; Irena Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Wyd. TONO, Katowice 1998, s. 66; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Pracz zbiorowa Kręgu Instruktorskiego „Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 88, 89; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 1364.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13