Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
S – Ś

SCHUSDEK ARTUR,

Więzień w KL Auschwitz.

Urodzony 9.03.1893 r. w Wapienicy pow. bielski, syn Emanuela i Jeanety z d. Wei, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Żilinie – Słowacja. Aresztowany i w transporcie zbiorowym przesłany do KL Auschwitz. Zginął 15.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 21083/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 22:00, określenie przyczyny zgonu to: „Herzasthma” (astma sercowa – dychawica).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 15, s. 83.


SEKUŁA JÓZEFA,

Więźniarka więzienia Montelupich, KL Auschwitz.

Urodzona 20.06.1923 r. w Barwałdzie Dolnym pow. wadowicki.córka Franciszka i Anny z d. Roman. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowała się w działalność ruchu oporu – od października 1940 r. członkini Armii Ludowej. W marcu 1941 prawdopodobnie przez zdradę aresztowana i uwięziona w więzieniu Montelupich w Krakowie. Po sześciu miesiącach przewieziona do KL Auschwitz. Z obozu odesłana do pracy przymusowej u Niemki – gdzie pracowała do grudnia 1942 r. Zwolniona do domu – przebywała w Krakowie. W lutym 1943 r., zatrzymana w Krakowie w łapance ulicznej i wysłana na roboty przymusowe do Niemiec. Nie dotarła jednak do miejsca wysłania, gdyż przy sprzyjającej okazji uciekła z transportu. Po 1945 r. zamieszkała w Bielsku.

Bibliografia: Deklaracja osobowa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koła Miejskiego im. J. Kilińskiego w Bielsku-Białej.


SELENFREUND HENRYK ISRAEL,

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 31.08.1894 r. w Paszkowcach pow. bielski, syn Meiera i Gitli z d. Feuerstein, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Krakowie. Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz. Zginął 1.04.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 4260/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:20, określenie przyczyny zgonu to: „Herzschwäche bei Grippe“ (niewydolność serca przy grypie).

Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 1254.


SERAFIN ALEKSANDER ks.,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Siemianowicach Śl.

Urodzony 11.02.1881 r. w miejscowości Sawa k.Myślenic pow. krakowski, święcenia kapłańskie przyjął 18.09.1908 r., katecheta w Bielsku i Białej. Aresztowany 23.07.1942 r. w Bielsku, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do więzienia w Siemianowicach Śląskich. Odzyskał wolność – zwolniony z więzienia 26.11.1942 r. lecz wysiedlony do Generalnej Gubernii.

Bibliografia: Ks. W. Jacewicz i ks. J. Woś Martyrologium Polskiego Duchowieństwa Rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską 1939-1945, Warszawa 1978 r., s. 202.


SERDJUKOFF GRZEGORZ,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony ?, mieszkaniec Bielska. Od pierwszych dni okupacji zaangażował się w działalność ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej ZWZ, – kurier w Insp. Bielsk. Pracownik wywiadu w bielskiej organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany w nocy z 25 na 26.09.1942 r. i wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie, wraz z innymi członkami inspektoratu bielskiego, obwodu żywieckiego, oraz obwodu oświęcimskiego AK, przewieziony do KL Auschwitz. Zginął przez rozstrzelanie 25.01.1943 r. (rozstrzelanie najprawdopodobniej miało miejsce w obozie macierzystym – w komorze gazowej krematorium 1).

Bibliografia: J. Niekrasz Z dziejów AK na Śląsku, s. 118; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 328; M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r. 179.


SEREDYŃSKI JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-1161.

Urodzony 7.03.1924 r. w Czechowicach pow. bielski, syn Leona i Heleny z d. Oliwczak, zamieszkały w Czechowicach. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, w lutym 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1161. Zginął 24.02.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 1649/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:15, określenie przyczyny zgonu to: „Magendarmkatarrh” (katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 778; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 2, s. 149.


SEWERYN STANISŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-261.

Urodzony 31.07.1923 r. w Kozach pow. bialski. Aresztowany i po krótkim przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku, stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 20.09.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-261. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 737.


SIKORA ALOJZY,

Więzień więzienia w Szczyrku.

Urodzony ? w Mesznej gmina Wilkowice, pow. bielski. Aresztowany przez gestapo za działalność sabotażową w Fabryce Behma i więziony w miejscowym więzieniu w Szczyrku pow. bielski, gdzie zginął w egzekucji zbiorowej 12.03.1944 r.

Bibliografia: Śląski Instytut Naukowy, Bielsko-Biała, zarys rozwoju miasta i powiatu, opracował H. Rechowicz, Katowice 1971, s. 243; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


SIKORA JAN,

Więzień więzienia w Gilowicach.

Urodzony 16.11.1923 r. w Mesznej gmina Wilkowice, pow. bielski. Aresztowany przez gestapo za działalność sabotażową w Fabryce Behma i więziony w miejscowym więzieniu w Gilowicach pow. zywiecki, gdzie zginął 28.02.1944 r.

Bibliografia: Śląski Instytut Naukowy, Bielsko-Biała, zarys rozwoju miasta i powiatu, opracował H. Rechowicz, Katowice 1971, s. 243; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


SIKORA JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach.

Urodzony 11.01.1890 w Zabrzegu pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach – i ślad po nim zaginął. Podobno zmarł w tym więzieniu 10.01.1945 r.

Bibliografia: J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 242.


SIKORA JÓZEF II,

Więzień więzienia w Szczyrku.

Urodzony ? w Mesznej gmina wilkowice, pow. bielski. Aresztowany i więziony w miejscowym więzieniu – w Szczyrku pow. bielski, gdzie zginął w egzekucji zbiorowej 12.03.1944 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


SIKORSKI CZESŁAW,

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 13.05.1922 r. w pow. śremskim, syn Stanisława i Stanisławy z d. Dziurla, zamieszkały w Bielsku, harcerz Drużyny Harcerzy w Bielsku. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażował się w działalność ruchu oporu i za to został aresztowany 18.12.1940 r. oraz przewieziony do KL Auschwitz. Zginął 4.11.1941 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 3770/1941 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:50, określenie przyczyny zgonu to: „Kachexie bei Phlegmone” (wyczerpanie organizmu przy flegmonie).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 766.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13