Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
S – Ś

SIWEK JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 90651.

Urodzony 21.02.1897 r. w Czańcu gmina Porąbka, pow. bialski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 19.01.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 90651. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 256.


SKIBA-FURDYGIEL TEKLA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 42836, KL Ravensbrück.

Urodzona 22.06.1923 r. w Czechowicach pow. bielski. Aresztowana, przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziona do KL Auschwitz, 24.04.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 42836. Następnie, 24.07.1944 r. przeniesiona do KL Ravensbrück. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywała, przeżyła i odzyskała wolność 30.04.1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 552.


SKORUPKA EDWARD,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-381.

Urodzony 7.03.1922 r. w Jasienicy pow. bielski. Aresztowany i po krótkim przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 16.10.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-381. Nieznany jest dalszy los tego wieźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 742.


SKOWRONEK STANISŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-684.

Urodzony 11.01.1910 r. w Komorowicach pow. bielski. Aresztowany, po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 4.12.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-684. Odzyskał wolność 5.02.1942 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 755.


SKRUCH-JANOWICZ JAN,

Wiezień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 119546, KL Buchenwald.

Urodzony 24.12.1910 r. w Janowicach gmina Czechowice, pow. bielski. Aresztowany, po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 30.04.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 119546. Następnie, 24.06.1944 r. przeniesiony do KL Buchenwald. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 334.


SKRUDLIK JAKUB,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 40668.

Urodzony 25.07.1912 r. w Kozach pow. bialski, syn Józefa i Zofii z d. Frąckiewicz, zamieszkały w Kozach. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 14.11.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-500, a po jakimś czasie tj. 23.06.1942 r. zmieniono jego status w obozie na więźnia politycznego i otrzymał nr 40668. Zginął 25.06.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 12810/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 20:40, określenie przyczyny zgonu to: „Pneumonie” (zapalenie płuc).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 183, 747; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 9, s. 810.


SKRZELA ALEKSANDER,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-1880.

Urodzony 9.12.1906 r. w Porąbce pow. bialski. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, w kwietniu 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1880. Zginął 24.04.1942 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 811.


SKUDRZYK JÓZEF ks.,

Więzień więzienia w Bielsku.

Urodzony 21.01.1886 r. w Haźlach pow. cieszyński, święcenia kapłańskie przyjął 23.07.1912 r. W okresie okupacji wikary w parafii Czechowice. Aresztowany 3.09.1941 r. więziony w Bielsku. Po kilku dniach tj. 13.09.1941 r. odzyskał wolność – zwolniony z więzienia. Zmarł w 1952 r. w Bielsku.

Bibliografia: Ks. W. Jacewicz i ks. J. Woś Martyrologium Polskiego Duchowieństwa Rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską 1939-1945, Warszawa 1978 r., s. 205, t. III.


SKUPIEŃ IGNACY,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 99146.

Urodzony 3.02.1905 r. w Czańcu gmina Porąbka, pow. bialski. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 1.02.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 99146. Odzyskał wolność 20.01.1944 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 280.


SLACZALEK RUDOLF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Skrochovice, KL Oraniengurg, KL Dachau nr 16143.

Urodzony 8.03.1895 r. w Bielsku, z zawodu ślusarz, mieszkaniec Bielska. Aresztowany, po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku, przewieziony do KL Skrochovice, stamtąd do KL Oraniengurg i dalej do KL Dachau, gdzie był zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 16143. Zginął w tym obozie 17.08.1941 r. (podana przyczyna zgonu – skręt jelit).

Bibliografia: ks. E. Chart Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Wyd. „Słowo Polskie”, s. 228; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


SŁOMKA MARIA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 8151.

Urodzona 8.09.1891 r. w Olszówce pow. bielski. Aresztowana i po krótkim przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziona do KL Auschwitz, 1.07.1942 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 8151. Nieznany jest dalszy los tej więźniarki.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 491.


SMOLAREK FRANCISZEK ks.,

Więzień więzienia w Cieszynie, KL Dachau nr 6540, KL Gusen.

Urodzony 3.12.1897 r. w Bielanach, święcenia kapłańskie przyjął 29.01.1922 r., proboszcz parafii w Komorowicach Krakowskich. Aresztowany 23.04.1940 r. i przewieziony przez gestapo do więzienia w Cieszynie, od 28.04.1940 r. przesłany do KL Dachau i tam zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr ob. 6540, a stamtąd 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Gusen. Zwolniony z obozu 7.11.1940 r. (wykupiony z obozu, lecz przez trzy lata bprzebywał na przymusowych robotach).

Bibliografia: Ks. W. Jacewicz i ks. J. Woś Martyrologium Polskiego Duchowieństwa Rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską 1939-1945, Warszawa 1978 r., s. 109, t. III.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13