Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
S – Ś

SMOLARSKA FRANCISZKA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzona 12.02.1901 r. w Pisarzowicach gmina Wilamowice, pow. bielski, zamieszkała w Hałcnowie pow. bielski. Aresztowana i po krótkim przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła w 1944 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


SMOLARSKI JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 51488.

Urodzony 19.02.1894 r. w Pisarzowicach gmina Wilamowice, pow. bialski, syn Józefa i Teresy z d. Kubiczek, zamieszkały w Hałcnowie pow. bielski. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 24.07.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 51488. Zginął 13.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 19998/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 6:10, określenie przyczyny zgonu to: „Herzklappenfehler” (niedomykalność zastawek serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 201; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 14, s. 492.

SMOLEC STEFAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Mauthausen.

Urodzony 6.12.1904 r. w Kozach pow. bialski. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Mauthausen, gdzie zginął 21.11.1940 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


SMOLNA DANUTA,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 70561.

Urodzona w 1919 r. w Bielsku (lub Białej). Aresztowana i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku, stamtąd przewieziona do KL Auschwitz, 16.12.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więżniarka nr 70561. Prawdopodobnie uczestniczył w marszu ewakuacyjnym i wyzwolona została w maju 1945 r. przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 607.


SOBAŃSKI JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 90634, KL Mauthausen.

Urodzony 16.03.1920 r. w Bielsku (lub Białej). Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 19.01.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 90634. Następnie, 9.07.1943 r. przetransportowany do KL Mauthausen. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 5.05.1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 255.


SOBCZAK ANIELA z d. SIUDA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzona 28.05.1905 r. w Bystrej gmina Wilkowice, pow. bielski, córka Jana i Marii z d. Wala, zamieszkała w Mesznej gmina Wilkowice, pow. bielski. Aresztowana, osadzona w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła 28.07.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 25874/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 16:05, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 690; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 18, s. 358.


SÖHLICH MICHAŁ (prawdopodobnie SOLICH),

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 21.08.1880 r. w Mazańcowicach pow. bielski, syn Michała i Anny z d. Cypcer, zamieszkały w Czechowicach pow. bielski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz. Zginął 2.11.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 38669/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 7:55, określenie przyczyny zgonu to: „Grippe” (grypa).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 26, s. 1153.


SOJ JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, w obozie –nieznana nazwa.

Urodzony ? w Czańcu gmina Porąbka, pow. bialski. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do obozu koncentracyjnego, którego nazwy nie udalo się ustalić – tam zginął.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


SOJ STANISŁAW,

Więzień KL Auschwitz nr E-824.

Urodzony 18.03.1912 r. Czańcu gmina Porąbka, pow. bialski, syn Bartłomieja i Franciszki z d. Kowalczyk, zamieszkały w Czańcu. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 18.12.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-824. Zginął 16.02.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 1277/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:30, określenie przyczyny zgonu to: „beiderseitige Lungenentzündung” (obustronne zapalenie płuc).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 762; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 1277.


SOJECKI LEON,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach.

Mieszkaniec Bielska, w okresie okupacji hitlerowskiej zaangażował się w działalność ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK (szef służby bezpieczeństwa wewnętrznego). Aresztowany w nocy z 25 na 26.09.1942 r. i wpierw przetrzymywany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd w transporcie zbiorowym przetransportowany został do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie, wraz z innymi członkami inspektoratu bielskiego, obwodu żywieckiego, oraz obwodu oświęcimskiego AK, przewieziony do KL Auschwitz. Zginął przez rozstrzelanie 25.01.1943 r. (rozstrzelanie najprawdopodobniej miało miejsce w obozie macierzystym – w komorze gazowej krematorium 1).

Bibliografia: J. Niekrasz Z dziejów AK na Śląsku, s. 118; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 328; M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r. s. 179.


SOŁTYS GRZEGORZ,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-2122.

Urodzony 15.02.1913 r. w Starej Wsi gmina Wilamowice, pow. bialski. Aresztowany i przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, w kwietniu 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-2122. Zginął 18.08.1942 r. Brak innych informacji o tym więźniu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 823.


SOREK JAN ks.,

Więzień aresztu w Mszanej, KL Dachau nr 30066.

Urodzony 21.10.1903 r. w Krasowie pow. pszczyński, proboszcz w Mszanej a następnie w okresie 1938-1940 r. w Międzyrzeczu gmina Jasienica, pow. bielski. Prześladowany przez niemiecką policję i aresztowany w poczatkowym okresie okupacji tj. 10.04.1940 r. Wpierw więziony w miejscowym areszcie w Mszanej, a na wiosnę 1942 r. przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 30066. Po jakimś czasie odzyskał wolność – zwolniony z obozu.

Bibliografia: J. Domagała Ci, którzy przeszli przez Dachau (Duchowni w Dachau), wyd. PAX Warszawa 1957 r., s. 216; J. Kubaczka, 700 lat Jasienicy,Kraków 2005 r. s. 156-170.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13