Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
S – Ś

STEFEK JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 19.11.1911 r. w Grodźcu Śl. pow. bielski, mieszkaniec Jasienicy pow. bielski. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność lewicowego ruchu oporu – łącznik Komórki PPR w Jasienicy. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 6.01.1945 r.

Bibliografia: M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r. s. 70.


STEINHARDT ERNST ISRAEL,

Więzień KL Auschwitz nr 28767.

Urodzony 3.07.1921 r. w Bielsku, syn Szaja i Klary z d. Gisar, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej we Lwowie. Aresztowany i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 28767. Zginął 19.04.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 5271/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 20:50, określenie przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1148; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 4, s. 771.


STELNAR WOJCIECH,

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony w 1873 r. w Bystrej gmina Wilkowice, pow. bielski, syn Michała i Anny z d. Majdok, zamieszkały w okresie okupacji w Żabnicy gmina Węgierska-Górka pow. żywiecki. Aresztowany i przewieziony do KL Aischwitz. Zginął 19.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 8838/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:20, określenie przyczyny zgonu to: „Altersschwäche” (uwiąd starczy).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 1328.


STIEBEL ROMAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 874.

Urodzony 13.01.1923 r. w Zabrzegu pow. bielski. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku, przewieziony do KL Auschwitz, 2.12.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 874. Odzyskał wolność 21.05.1942 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 764.


STOPKA IGNACY,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 86261, KL Bergen-Belsen.

Urodzony 18.07.1907 r. w Komorowicach pow. bielski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 11.01.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 86261. Następnie, przeniesiony do KL Bergen Belsen. Mimo ciężkich warunków panujących w obu obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 25.04.1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 250.


STROKA FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Cieszynie, KL Auschwitz nr 44680.

Urodzony 2.08.1910 r. w Kowalach pow. cieszyński, syn Jana i Marii z d. Kałuża. Nauczyciel szkoły powszechnej w Iłownicy pow. bielski, wielki działacz społeczny. Z chwilą rozpoczęcia się okupacji hitlerowskiej zaangażował się w ruchu oporu. Aresztowany w 1942 r. przez zdradę, wpierw więziony w Cieszynie, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 3.07.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako wiezień nr 44680. Zginął 15.08.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 20372/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:40, określenie przyczyny zgonu to: „Pleuropneumonie” (rozległe zapalenie płuc).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 194; Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 103; M. Walczak Luidzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 666; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 198 wykazu); PMA-B Księga zgonów, t. 14, s. 864; Informacja L. Sztwiorok.


STRYCZEK JÓZEF FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 24.09.1921 r. w Czechowicach pow. bielski, syn Józefa i Karoliny z d. Mączka, zamieszkały w Czechowicach. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 14.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 15400/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:05, określenie przyczyny zgonu to: „Beiderseitige Lungenentzündung” (obustronne zapalenie płuc).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1149; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 388.


STUDZIŃSKA ZOFIA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 7594.

Urodzona 2.04.1889 r. w Krakowie, córka Jana i Zofii z d. Wójcicka, zamieszkała w Mikuszowicach Krakowskich pow. bialski. Nauczycielka zawodu w Mikuszowicach Krakowskich. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowana jako łaczniczka w ruchu oporu – w szeregach ZWZ w Cieszynie. Aresztowana, osadzona w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziona do KL Auschwitz, 5.06.1942 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 7594. Zginęła 18.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 36471/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:10, określenie przyczyny zgonu to: „Herzschlag” (zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 488; M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 668; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 201 wykazu); PMA-B Księga zgonów, t. 25, s. 469.


STWORA MARIA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 22800.

Urodzona 11.11.1890 r. w Kozach pow. bialski. Aresztowany, osadzona w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziona do KL Auschwitz, 20.10.1942 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 22800. Zginęła 25.11.1942 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 505.


STRWORA SZYMON,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-358.

Urodzony 21.10.1900 r. w Bujakowie gmina Porąbka, pow. bialski, Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 15.10.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-358. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 741.


STUDZIŃSKA ZOFIA,

Więźniarka – nieznane miejsce więzienia.

Urodzona w 1889 r., nauczycielka zawodu w Mikuszowicach Krakowskich, pow. bialski. Aresztowana 20.10.1941 r. – nieznane miejsce więzienia. Zginęła 10.10.1942 r.

Bibliografia: Zbiory archiwalne K. Wójtowicza.


SUCH MARIAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 4.12.1901 r. w Tomaszowie Mazowieckim. Kierownik Publicznej Skoły Powszechnej w Roztropicach pow. bielski. Przed wojną członek Związku Zachodniego, Związku Powstanców Ślaskich. Aresztowany 13.07.1941 r. i przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Auschwitz gdzie zginął w okresie 25-28.12.1941 r.

Bibliografia: Zbiory archiwalne K. Wójtowicza.


SUCHANEK PAWEŁ,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-1251.

Urodzony 28.06.1901 r. w Łodygowicach pow. żywiecki, syn Andrzeja i Anny z d. Dobija, zamieszkały w Białej. Aresztowany i przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, stamtąd przewieziony do uwięziony w KL Auschwitz, w lutym 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1251. Zginął 4.04.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 4559/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:25, określenie przyczyny zgonu to: „Lungenödem bei Herzschwäche” (odma płuc przy osłabieniu serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 782; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 4, s. 59.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13