Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
T

TOMASZCZYK ANDRZEJ,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 10.11.1905 r., mieszkaniec Międzyrzecza pow. bielski. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – w organizacji ZWZ w Bielsku, kursujący w sprawach ZWZ między Krakowem a Śląskiem. Aresztowany przez zdradę w listopadzie 1943 r. w Kozach. Wpierw przetrzmywany areszcie gestapo w Bielsku, skąd przewieziony został do KL Auschwitz. Zginął 17.08.1944 r.

Bibliografia: M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r., s. 178, 181; Informacja od członków Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza.


TOMASZCZYK FRANCISZEK,

Więzien gestapo w Bielsku, prawdopodobnie KL Auschwitz,

Mieszkaniec Bielska, harcerz. Aresztowany, przewieziony do aresztu gestapo w Bielsku a stamtąd prawdopodobnie do KL Auschwitz. Zginął w 1943 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Zbiory Izby Tradycji Hufca Beskidzkiego ZHP w Bielsku-Białej.


TOMASZCZYK JÓZEF I,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach.

Urzodzony 13.11.1881 r. w Bestwinie gmina Czechowice, pow. bielski, zamieszkały w Bestwinie. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Zginął w tym więzieniu 4.09.1944 r. Podana przyczyna zgonu: osłabienie mięśnia sercowego.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., praca zbiorowa pod red. A. Szefera, s. 153.


TOMASZCZYK JÓZEF II,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 1.02.1876 r. w Zabrzegu pow. bielski, syn Józefa i Teresy z d. Kieloch, zamieszkały w Międzyrzeczu gmina Jasienica, pow. bielski. Aresztowany, przewieziony do aresztu gestapo w Bielsku a stamtąd do KL Auschwitz, gdzie zginął 19.04.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 18827/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 7:00, określenie przyczyny zgonu to: „Herzschwäche bei Lungenentzündung” (niewydolność serca przy zapalenie płuc),

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1150; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 817.


TOMASZCZYK RUDOLF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 13.04.1902 r. w Zabrzegu pow. bielski, syn Karola i Marii z d. Palarczyk. Rolnik z wykształcenia i zamiłowania, kierował Kółkiem Rolniczym tak w okresie międzywojennym jak i przez krótki czas od rozpoczęcia się okupacji hitlerowskiej. Zaangażował się w działalność ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej AK, za co został aresztowany i więziony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przesłano go do więzienia śledczego w Mysłowicach.

Po śledztwie przewieziony został do KL Auschwitz. Przetrwał w obozie do końca jego funkcjonowania i nastepnie uczestniczył w marszu ewakuacyjnym więźniów w głąb Niemiec. Odzyskał wolność wyswobodzony w okolicach Torgau k.Lipsku. Wróciwszy do domu – do Zabrzega, zastał swoje gospodarstwo bardzo zniszczone w wyniku działań wojennych – częściowo spalone. Zmarł 21.05.1982 r.

Bibliografia: J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 204.


TOMASZEK FELIKS,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzony w 1912 r. w Bielsku. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziony do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 8.11.1943 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 41; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

Strony: 1 2 3 4 5 6