Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
T

TOMICZEK MIECZYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Krakowie, KL Auschwitz.

Urodzony 24.07.1924 r. w Hellemrnes k/Lille we Francji, syn Karola i Marii z d. Jarczak. W 1928 r. przyjechał wraz z rodzicami do Polski, mieszkając kolejno w Cięcinie, Rzeszowie i od 1932 r. w Białej Krakowskiej. W miejscowościach tych uczęszczał od 1930 r. do szkół powszechnych. W 1937 r. rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Przemysłowej w Bielsku którą przerwał wybuch wojny. W okresie okupacji hitlerowskiej był robotnikiem, pracując m. in. w 1940 r. w fabryce Bartelmuss i Suchy w Bielsku i jednocześnie ucząc się w szkole zawodowej Gewerbliche und Hauswirtschaft Berufschule w Bielsku.

W maju 1943 r. zagrożony aresztowaniem uciekł do GG, ukrywając się okolicach Wadowic, a potem w Pacanowie. Aresztowany 2.05.1944 r. przez gestapo w Krakowie, udało się mu jednak w sierpniu zbiec z więzienia. Po powrocie do Białej, 12.12.1944 r. został ponownie aresztowany przez gestapo pod zarzutem działalności konspiracyjnej. Przetrzymywany był w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do KL Auschwitz. Uczestniczył w marszu ewakuacyjnym więźniów (w styczniu 1945 r.) – uciekł z kolumny ewakuacyjnej pod Wodzisławiem i szczęśliwie ocalał. Po wyzwoleniu na krótko wyjechał do pracy na Ziemie Zachodnie, lecz już w 1946 r. powrócił do Bielska i pracował w różnych przedsiębiorstwach Bielska i Białej. W maju 1979 r. przeszedł na rentę inwalidzką, a z dn. 27.03.1986 r. na emeryturę. Od 1979 r. działał w ZBOoWiD, w Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Towarzystwie Miłośników Ziemi Żywieckiej, Beskidzkim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym, Towarzystwie Przyjaciół KUL i Związku Inwalidów Wojennych PRL. Zmarł 12.02.1996 r.

Bibliografia: J. Polak Cmentarz Rzymsko-Ratolicki w Białej, rok 1999 r., s. 205-207.


TOPÓR TADEUSZ,

Więzień więzienia w Wieluniu, KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony w 1915 r. w Białej. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Chabówce pow. nowotarski, gdzie wstąpił także do harcerstwa. Następnie, ucząc się w Seminarium Nauczycielskim w Białej Krakowskiej, należał do drużyny harcerskiej w tej szkole. W latach 1936-1939 r. nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Lipniku pow. bialski, współorganizator oraz opiekun drużyny harcerskiej w tej Szkole. Aresztowany w łapance ulicznej, osadzony w więzieniu w Wieluniu, skąd po krótkim czasie został przewieziony do KL Dachau i dalej do KL Mauthausen-Gusen i tam zginął w 1942 r.

Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 116; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Pracz zbiorowa Kręgu Instruktorskiego „Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 94; M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 709; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 224 wykazu).


TOZZER JULIANNA MARIA SARA,

Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 8.09.1890 r. w Bielsku, córka Augusta i Karoliny z d. Jeiteles, zamieszkała w okresie okupacji hitlerowskiej w Wiedniu – Austria. Aresztowana przez policję okupacyjną i w transporcie zbiorowym przesłana do KL Auschwitz, gdzie zginęła 2.08.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 26606/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 7:05, określenie przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh bei Körperschwäche” (katar/nieżyt jelit przy osłabieniu fizycznym).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 18, s. 1094.


TRAUBNER ADOLF ISRAEL,

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 29.07.1886 r. w Rybarzowicach gmina Buczkowice, pow. bielski, syn Izaka i Debory z d. Netzer, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Tarnowie. Aresztowany przez gestapo i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 5.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 2010/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 13:25, określenie przyczyny zgonu to: „Gehirnschlag” (udar mózgu/apopleksja).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 2, s. 508.


TRYCHUBCZYK ZBIGNIEW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-157.

Urodzony 26.06.1924 r. w Kaniowie gmina Bestwina, pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 21.08.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-157. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 733.

Strony: 1 2 3 4 5 6