Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
W

WĄDOLNY JAN ks.,

Więzień więzienia w Cieszynie, KL Dachau, KL Gusen.

Urodzony 22.10.1881 r. w Wadowicach, święcenia kapłańskie przyjął 3.07.1904 r., wikary w parafii Hecznarowice – gmina Wilamowice pow. bialski. Aresztowany 23.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, stamtąd od 28.04.1940 r. przesłany do KL Dachau, od 5.06.1940 r. do KL Gusen. Odzyskał wolność – zwoln. 25.11.1940 r. z zakazem podejmowania wszelkiej pracy duszpasterskiej. Zmarł 29.04.1957 r.

Bibliografia: Ks. W. Jacewicz i ks. J. Woś Martyrologium Polskiego Duchowieństwa Rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską 1939-1945, Warszawa 1978 r., s. 113, t. III.


WĄDZRYK HALINA,

Więźniarka Polenlagru nr 95 w Żorach.

Urodzona 15.03.1931 r. w Szczyrku pow. bielski, córka Antoniego i Julii z d. Marek, zamieszkała w Szczyrku. W okresie okupacji hitlerowskiej, 2.10.1942 r. wraz z rodziną wysiedlona i przetransportowana transportem zbiorowym do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru nr 95 w Żorach, gdzie przebywała do lutego 1943 r. Następnie, cała rodzina przesłana została w głąb Niemiec na roboty przymusowe do pracy w gospodarstwie rolnym, skąd powrócili po zakończonej wojnie.

Bibliografia:Deklaracja osobowa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koła Miejskiego im. gen. Berlinga w  Bielsku-Białej.


WDOWIAK JÓZEF ks.,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 57783, KL Dachau nr 49750.

Urodzony 30.09.1916 r. w Świnnej pow. żywiecki, wikary w Straconce pow. bialski. Aresztowany 10.07.1942 r. pod zarzutem głoszenia patriotycznych kazań. Osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 10.08.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 57783. Następnie, 17.07.1943 r. przeniesiony do KL Dachau i tam zarejestrowano go w obozowej ewidencji jako więzień nr 49750. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obu obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 29.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 205; J. Domagała Ci, którzy przeszli przez Dachau (Duchowni w Dachau), wyd. PAX Warszawa 1957 r., s. 241; J. Polak i M. Tomiczek Bielsko-Biała Straconka, wyd. Bielsko-Biała 1994 r. s.64.


WEISTER JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Bremen-Neuland, KL Neuengamme nr 641.

Urodzony 16.12.1908 r. w Białej-Lipnik pow. bielski. Przed wojną harcerz, członek Organizacji Społeczno – Wychowawczej „Strzelec”. Po powrocie z ewakuacji z terenów wschodnich, aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do więzienia w Bremen-Neuland a następnie do KL Neuengamme k.Hamburga, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 641.

Początkiem 1945 r. z uwagi na zbliżający się front, brał udział w ewakuacji więźniów drogą morską – wraz z innymi współwięźniami dostał się na jeden z czterech statków zakotwiczonych w zatoce lubeckiej. Umieszczony został na statku „Thielbeck ” i z tym statkiem zatonął 3.05.1945 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


WEISZ EUGENIUSZ,

Wiezień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 30755.

Urodzony 29.11.1919 r. w Bystrej gmina Wilkowice, pow. bielski. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 17.04.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 30755, gdzie zginął 6.06.1942 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 165.


WEITZ FERDINAND ISRAEL,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 33259.

Urodzony 1.01.1893 r. w Pisarzowicach gmina Wilamowice, pow. bialski, syn Rozalii, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Krakowie. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 28.04.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 33259. Zginął 22.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 24286/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:35, określenie przyczyny zgonu to: „Herzwassersucht” (puchlina wodna serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 170; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 17, s. 286.


WEKSBERG MARIA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzona 7.11.1890 r. w Kobiernicach gmina Porąbka, pow. bielski, syn Joachima i Fanny z d. Matzner, zamieszkały w Dankowicach gmina Wilamowice, pow. bielski. Aresztowana i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła 14.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 36916/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 7:30, określenie przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1165; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 25, s. 912.


WERCHOLAK TEODOR,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-272.

Urodzony 16.12.1911 r. w Bystrej gmina Wilkowice, pow. bielski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 20.09.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-272. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 738.

WESOŁOWSKA JANINA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Mieszkanka Jaworza, siostra Aleksandra Kisielewskiego. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowana w ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej ZWZ. Aresztowany, przewieziony do aresztu gestapo w Bielsku a stamtąd do KL Auschwitz. Zginęła w tym obozie.

Bibliografia: Informacja L. Sztwiorok, J. Roik.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11