Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Z – Ż

ZBOREK FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 11875.

Urodzony 20.05.1904 r. w Dziedzicach pow. bielski, zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany i przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 5.04.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 11875. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 93.


ZECHNA KATARZYNA,

Więźniarka gestapo w Bielsku,KL Auschwitz.

Urodzona w 1909 r. w Lipniku pow. bialski. Aresztowana i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła 11.10.1943 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1165.


ZEMAN JULIAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 169419, KL Buchenwald nr 187.

Urodzony 13.02.1918 r. w Bujakowie gmina Porąbka, pow. bialski, zamieszkały w Bujakowie. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 17.12.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 169419. Następnie, przeniesiony do KL Buchenwald i tam zarejestrowany jako nr 187. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 11.04.1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 446.


ZEMAN STANISŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Zamieszkały w Bujakowie gmina Porąbka, pow. bialski. Aresztowany wraz z bratem Julianem i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje – informacja rodziny.


ZEMAN STEFAN,

Zginął w obozie pracy.

Urodzony w 1925 r. w Janowicach gmina Czechowice, pow. bielski, syn Józefa i Tekla z d. Famułka, zamieszkały w Janowicach. W okresie okupacji hitlerowskiej, młodych mężczyzn z Janowic wysłano w transporcie zbiorowych na roboty przymusowe do Brandenburga. W związku nadciągającym frontem – młodych mężczyz (znajdujących się w odzielonych barakach od starszych mężczyzn) wyprowadzono poza teren obozu i rozstrzelano w kwietniu 1945 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Informacja krewnej A. Dimos.


ZEMANEK LUDWIK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Skorochovice.

Urodzony 13.07.1889 r. w Białej. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej, wpierw więziony w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie transportem zbiorowym przesłany do KL Skrochovice k.Opawy (CSRS). Zarejestrowany 16.10.1939 r. w ewidencji obozowej, i tam zginął 10.12.1939 r.

Bibliografia: Zaranie Śląskie, zeszyt 3, lipiec-wrzesień 1964 r. s. 580.


ZEMANEK RUDOLF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-908.

Urodzony 13.03.1913 r. w Hałcnowie pow. bielski, syn Franciszka i Tekli z d. Sporysz, zamieszkały w Hałcnowie. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 29.12.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-908. Zginął 18.02.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 1361/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:10, określenie przyczyny zgonu to: „Bronchialkatarrh bei Körperschwäche” (nieżyt oskrzeli przy osłabieniu fizycznym).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 766; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 1361.


ZIELEŹNIK FRANCISZEK

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Gross – Rosen nr 31652, KL Mittelbau-Dora nr 116 137.

Urodzony 16.09.1901 r. w Bestwinie (Podlesie), syn Jana i Franciszki z d. Grygierzec. Pracował jako cieśla. Poślubił w 4.07.1927 r. w Hałcnowie Stefanię z Haczków. Mieszkał w Hałcnowie, na Barku. Wracając z ucieczki we wrześniu 1939 r. został ostrzeżony przed aresztowaniem. Ukrywał się jako Józef Zielezniak w rejonie Kęt, Nowej Wsi, Pisarzowic i Hecznarowic. Aktywiści III Rzeszy z Hałcnowa doprowadzili do jego aresztowania w dniu 26.02.1944 r. w Hecznarowicach. Na posterunku w Hałcnowie skatowany a następnie przewieziony do gestapo w Bielsku. Kolejno w więzieniu śledczym Polizei Ersatz-Gefangnis w Mysłowicach. W kwietniu 1944 r. trafia do KL Gross-Rosen, gdzie otrzymuje nr 31652. Skierowany do Podobozu Dyhernfurth II, z którego nikt wychodził żywy. W czasie ewakuacji podobozu Dyhernfurth II (23-25.01.1945 r.) chory i popuchnięty był wleczony przez współwięźniów w czasie „marszu śmierci” do głównego obozu Gross-Rosen. Do głównego obozu dotarły niedobitki więźniów. W dniu 5.02.1945 r. rozpoczęła się ewakuacja KL Gross-Rosen. W jednym z ostatnich transportów, przed 11 luty, w okropnych warunkach został przewieziony do K.L. Mittelbau – Dora, w Turyngii koło Nordhausen. W KL Mittelbau – Dora otrzymuje nr 116137. Pozostaje pytanie czy Franciszek jako chory zmarł w podobozie Boelcke-Kaserne (umieralnia), czy też pracując w nieludzkich warunkach pod ziemią, zmarł z wycieńczenia. Brak dalszych danych o Franciszku.

Bibliografia: Dane ze zbiorów rodzinnych córki Franciszka, Krystyny Mirota z Zieleźników; Wspomnienia Stefana Mleczko i Jadwigi Sztafińskiej z d. Mleczko z Hecznarowic; Publikacja „Przeżyliśmy Gross-Rosen” wyd. Warszawa 1987, t. II, zeszyt 5, s.79; Dane z Muzeum Gross – Rosen w Wałbrzychu (DG.430-129/612/12).

zieleznik_franciszek

„Ps. Franciszek ZIELEŹNIK, stoi Józef Stopa. Foto u Stopów w Hecznarowicach, gdzie ukrywał się Franciszek. Foto z wiosny 1943r.”

Strony: 1 2 3 4 5 6 7