Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Odwiedziny księdza Tiso w obozie

Zebrano żydów słowackich. Ogolono, ostrzyżono i umyto, dano nową bieliznę i ubrania i ustawiono ich pod gongiem.

Podchodzi ks. Tiso i wita się z każdym żydem. Coś rozmawia, żydzi uśmiechają się! Tiso wyszedł z obozu – żydom kazano zdjąć ubrania nowe i bieliznę i ubrać się w dawne! Żydów wynędzniałych zamknięto w piwnicy bloku 15.