Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Szkoła ćwiczeń 1926-27
KLASA PIERWSZA
1 Cichy Antoni
2 Chomicki Tadeusz
3 Domagalski Franciszek
4 Gładki Leon
5 Gramowski Antoni
6 Grill Franciszek
7 Jura Leszek Zygmunt
8 Konieczny Stanisław
9 Kołodziejski Zdzisław
10 Knopiński Tadeusz
11 Misiak Józefat
12 Męclewski Alojzy Kazim.
13 Pepke Mieczysław
14 Szityński Stanisław
15 Wierzbiński Jan
16 Wielgosz Franciszek
17 Albinówna Helena
18 Chudzicka Marja
19 Dobrogowska Janina Stan.
20 Durska Halina Zofja
21 Erdmanówna Walerja
22 Frukówna Wanda Bron.
23 Gałdyńska Barbara Kryst.
24 Gutschówna Józefa
25 Jaworska Bronisława
26 Kachlicka Stanisława
27 Knopińska Felicja Marja
28 Mańczakówna Jadwiga
29 Osmańska Felicja Marja
30 Szymasiówna Marjanna
31 Tłoczyńska Joanna
32 Tomczakówna Zofja
33 Wallówna Marja Tekla
34 Wieczorkówna Stanisława
35 Ziegenhagen Łucja
KLASA DRUGA
1 Bertrandtówna Monika
2 Budnowska Elżbieta
3 Grzybowska Genowefa
4 Hoffmanówna Irena
5 Jóźwiakówna Helena
6 Karmelitówna Władysława
7 Kisielewska Władysława
8 Kolesińska Anna
9 Lewandowska Gertruda
10 Męclewska Marja
11 Polowyówna Leokadia
12 Rozmarynowiczówna Marja
13 Albin Jan
14 Baranowski Marjan
15 Dokowicz Zygmunt
16 Durski Marjan
17 Jankowski Henryk
18 Krzyżostaniak Alfons
19 Kubiak Edmund
20 Mocny Wiktor
21 Musielak Ludwik
22 Plewiński Jerzy
23 Rhode Benedykt
24 Ruks Józef
25 Sobczak Stefan
26 Uliczny Bernard
27 Wierzbanowski Stanisław
KLASA TRZECIA
1 Budnowska Magdalena
2 Frydrychówna Zofja
3 Gerzybowska Leokadja
4 Kotlewska Teofila
5 Królakówna Jadwiga
6 Mysiakówna Aleksandra
7 Paetzówna Aleksandra
8 Popielewska Zofja
9 Sobańska Apolonja
10 Stachowiakówna Helena
11 Szusterówna Urszula
12 Tłoczyńska Antonina
13 Warginówna Kunegunda
14 Wielgoszówna Elżbieta
15 Wierzbanowska Irena
16 Gucz Czesław
17 Czwojdziński Bernard
18 Dokowicz Stanisław
19 Erdmann Bronisław
20 Giżelski Mieczysław
21 Korybalski Edward
22 Łukaszyk Roman
23 Namysł Antoni
24 Pluta Marjan
25 Strugała Edward
26 Trafiłowski Bolewsław
27 Wall Józef
KLASA CZWARTA
1 Czarnecki Ludwik
2 Dąbrowski Czesław
3 Florkiewicz Hieronim
4 Galuba Kazimierz
5 Grill Bernard
6 Jankowski Kazimierz
7 Kasierski Bolesław
8 Mrowicki Leon
9 Wierzbiński Roman
10 Hoffmannówna Zofja
11 Kowalska Władysława
12 Lisiakówna Marja
13 Nowakówna Marja
14 Nowakówna Apolonja
15 Pohlówna Emilja
16 Smogorówna Franciszka
17 Śramska Gertruda
18 Stanicka Wiktorja
19 Szwedówna Marta