Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Suplement do „Martyrologium…” Jerzego Klistały

Jerzy Klistała

Suplement do książek:

Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śl., Żor, Raciborza w latach 1939-1945.

Martyrologium mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, Andrychowskiej, Wadowickiej oraz Zatora, Jaworzna, Chrzanowa, Trzebini, Kęt, Kalwarii Zebrzydowskiej, w latach 1939-1945.

Martyrologium mieszkańców Żywca, Czernichowa, Gilowic, Jeleśni, Koszarawy, Lipowej, Łękawicy, Łodygowic, Milówki, Radziechowych, Rajczy, Stryszawy, Suchej, Węgierskiej Górki i innych w latach 1939-1945.

Martyrologium mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, Jasienicy, Jaworza, Komorowic, Kóz, Mikuszowic, Porąbki, Szczyrku, Wilamowic, Wilkowic, Zabrzega w latach 1939-1945.

AUFRICHT STELLA z d. MORGENSTEIN

Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 12.02.1909 r. w Bielsku, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkała w Orłowej – Zaolzie. Aresztowana w czerwcu 1942 r. i przetransportowana do KL Auschwitz, gdzie zginęła – prawdopodobnie w komorze gazowej – nieznana data śmierci.

Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 148; w zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

BAGIER TADEUSZ

Więzień KL Auschwitz nr E-305.

Urodzony 14.11.1923 r. w Janowicach pow. bielski i zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 3.10.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-305, po jakimś czasie zmieniono mu numer obozowy na 21337. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 739; T. Lewczak, Wykaz ofiar mieszkańców Gminy Bestwina.

BAKALARZ JAN

Więzień KL Auschwitz nr 62333.

Urodzony 26.03.1906 r. w Janowicach pow. bielski, zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 62333. Zginął 6.03.1943 r.

Bibliografia: T. Lewczak, Wykaz ofiar mieszkańców Gminy Bestwina.

BARTECZEK ALOJZY

Żołnierz kampanii wrześniowej.

Urodzony 13.06.1900 r., zamieszkały początkowo w Lutyni Dolnej – Zaolzie, a następnie w Bielsku, absolwent gimnazjum w Orłowej – Zaolzie, urzędnik bankowy w Bielsku. Zmobilizowany, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Dostał się do niemieckiej niewoli i przebywał w Oflagu do 1945 r. Tam ze względu na ciężkie warunki bytu, zachorował na płuca i po odzyskaniu wolności – po powrocie do domu, zmarł 8.10.1945 r.w Bielsku.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

BATLICZEK ANTONI

Więzień KL Dachau nr 15714.

Urodzony 9.03.1884 r. w Ustroniu pow. cieszyński, robotnik, zamieszkały w Czechowicach pow. bielski. Aresztowany i przetransportowany do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 15714. Zginął w tym obozie 5.01.1941 r.

Bibliografia: ks. E. Chart, Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Wyd. Słowo Polskie, s. 10.

BERGAN GERDA

Więźniarka – nieznane miejsce uwięzienia.

Urodzona 17.07.1933 r. w Bielsku, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkała w Czeskim Cieszynie. Aresztowana i przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego którego nazwy nie udało się ustalić i tam zginęła – nieznana jest data i okoliczności śmierci tej więźniarki.

Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 48.

BETHALD JERZY

Więzień KL Bergen-Belsen.

Działacz grupy przemysłowej w Bielsku oraz propagandzista. Aresztowany i prawdopodobnie poprzez przesyłanie do różnych więzień i obozów, dostał się do KL Bergen-Belsen, gdzie w niewyjaśnionych okolicznościach zginął 10.04.1945 r.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41