Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Suplement do „Martyrologium…” Jerzego Klistały

HUPPERT (vel BARAN) LEOPOLD

Jeniec po kampanii wrześniowej, więzień Montelupich, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 20.06.1909 r. w Bielsku i zamieszkały w tej miejscowości, syn Józefa i Irmy z d. Wechsberg. Zmobilizowany, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r.w 4 psp. Dostał się w Łasowie k/Jarosławia do niemieckiej niewoli, lecz będąc Żydem i znając konsekwencje jakieu Niemców mogą z tego wyniknąć, zmienił nazwisko na Baran. Przetransportowany został do obozu jenieckiego do Norymbergii – do Stalagu, a w marcu 1940 r. zwolniony do domu. Po powrocie do Bielska, dowiedziawszy się o losie aresztowanych rodziców i rodzeństwa, przedostał się do GG – do Krakowa, lecz tam 5.05.1043 r. został aresztowany i osadzony w więzieniu Montelupich. Stamtąd 1.07.1943 r. przetransportowany do KL Mauthausen-Gusen. Mimo ciężkich warunków panujących w więzieniu i obozie, przeżył i odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

HUPPERT RUDOLFINA

Więźniowie – nieznane miejsce uwięzienia.

Urodzona w 1905 r. w Bielsku i zamieszkała w tej miejscowości, córka Józefa i Irmy z d. Wechsberg. Aresztowana wraz z rodzicami i założoną przez siebie rodziną (mężem oraz córkami Henryką – 1936 r., Haneczką 1938 r.) i przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnegoi tam zginęli – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia, oraz data i okoliczności ich śmierci.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

IZYBIAK PIOTR

Więzień KL Mittelbau-Dora.

Urodzony 24.06.1892 r. we wsi Drochobyczka k/Przemyśla, syn małorolnego chłopa, mieszkaniec Mikuszowic Krakowskich. W czasie pierwszej wojny światowej służył w armii austriackiej, dostał się do rosyjskiej niewoli, 102

brał następnie udział w Rewolucji Październikowej w 1921 r. Po powrocie do kraju, zamieszkał w Mikuszowicach Krakowskich. Członek Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Siła” w Mikuszowicach. W 1926 r. wstąpił do organizacji KPP, natomiast w czasie okupacji hitlerowskiej należał do Koła Przyjaciół Związku Radzieckiego, potem członek PPR. Walczyłz okupantem w szeregach konspiracyjnie działającej Armii Ludowej i Gwardii Ludowej. Aresztowany w 1944 r. i przetransportowany do KL Mittelbau-Dora, gdzie zginął na początku 1945 r.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

JAKUBIEC ANNA

Więźniarka KL Ravensbrück,

Urodzona 18.07.1905 r. w Bielsku i zamieszkała w tej miejscowości. Aresztowana i przetransportowana do KL Ravensbrück, skąd prawdopodobnie została wykupiona wraz z innymi więźniarkami przez hrabiego Bernadotte2 – w ramach akcji Szwedzkiego Czerwonego Krzyża i przewieziona na rekonwalescencję do Szwecji. Nieznany jest dalszy los tej więźniarki.

Bernadotte Folke (hrabia) – bratanek Gustawa V, od 1943 r. wiceprezes (od 1946 r. prezes) Szwedzkiego Czerwonego Krzyża; pod koniec II wojny światowej uwolnienie części więźniów z hitlerowskich obozów koncentracyjnych.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

JAREK WŁADYSŁAW

Więzień więzienia w Cieszynie, KL Gusen, KL Dachau.

Mieszkaniec Bielska, mgr ekonomii. Aresztowany 12.04.1940 r. jako podejrzany o przynależność do ruchu oporu i przetransportowany do więzienia w Cieszynie, stamtąd do KL Gusen i po ok. dwóch latach przesłany do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

JONKISZ JAN

Zginął w kampanii wrześniowej 1939 r.

Urodzony 20.06.1911 r., syn Franciszka i Anny z d. Krawczyk, mieszkaniec Bestwiny pow. bielski, pracownik PKP Dziedzice. Zmobilizowany, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Zginął 20.09.1939 r. w walkach z hitlerowskim najeźdźcą – na linii bojowej Aleksandrów – Józefów.

Bibliografia: materiały archiwalne Muzeum w Bestwinie.

KACZMARCZYK WŁADYSŁAW

Więzień KL Beregen-Belsen.

Urodzony 25.11.1914 r. zamieszkały w Bielsku. Aresztowany i prawdopodobnie przesyłany do różnych więzień lub obozów, dostał się do KL Bergen-Belsen, gdzie w maju 1945 r. doczekał się wyzwolenia przez wojska alianckie.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41