Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Suplement do „Martyrologium…” Jerzego Klistały

KALFAS TOMASZ ks.

Więzień więzienia w Cieszynie, Mysłowicach, KL Dachau nr 66711.

Urodzony 30.11.1913 r. w Clewvland, Ohio – USAi tam zamieszkały do 1923 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 25.06.1939 r. w Katowicach. Sprawował posługę duszpasterską także w Grodźcu gmina Jasienica pow. bielski, tam 11.11.1943 r. aresztowany przez gestapoi przetransportowany do więzienia w Cieszynie. Po dwóch dniach przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach, a po śledztwie 24.12.1943 r. przesłany do KL Dachau, tam zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 66711. Odzyskał wolność 29.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska alianckie.

Postscriptum: wiadomo, że od 1957 r. był proboszczem w Goleszowie.

Bibliografia: ks. J. Woś ks. W. Jacewicz, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945, z. III, Warszawa 1978 r., s. 179-180; Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

KAMIŃSKI FRANCISZEK pseud. „Janek”

Więzień więzienia w Cieszynie.

Urodzony w 1914 r., zamieszkały w Bielsku. Działacz KZMP ze Śląska Cieszyńskiego, członek Stowarzyszenia Przyjaciół Związku Radzieckiego, członek Komitetu Okręgowego PPR w Bielsku, propagandzista. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – łącznik lewicowej organizacji Okręgu Bielskiego. Aresztowany 31.10.1942 r. i więziony w więzieniu gestapo w Cieszynie. Poddany sadystycznym torturom popełnił samobójstwo w celi więziennej.

Bibliografia: Ruch oporu w Beskidzie Śląskim w latach 1939-1945, pod red. K. Popiołka i H. Rechowicza, Katowice 1968 r. s. 18; M. Heller, Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r. s. 75; Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

KAMS JÓZEF

Wysłany na roboty przymusowe.

Urodzony w 1923 r., zamieszkały w Bielsku. Wysłany już w 1940 r. przez władze okupacyjne (Arbeitsamt) na roboty przymusowe – pracował w tartaku k/Jeleniej Góry. Rozstrzelany przez gestapowca w marcu 1945 r. – gdy zapytany po polski: „cieszysz się że wojska rosyjskie się zbliżają?”, on odpowiedział: „tak, cieszę się”.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

KASZPER JERZY

Więzień – nieznane miejsce uwięzienia.

Urodzony 15.04.1875 r. w Grodziszcu pow. cieszyński, i zamieszkaływ tej miejscowości, gdzie przez jakiś czas był nauczycielem. Następnie, w latach 1805-1910 kierownik szkoły w Rychwałdzie – Zaolzie, w latach 1910-1920 był kierownikiem szkoły w Michałkowicach – Zaolzie, a w okresie od 1920-1939 r. kierownikiem szkoły w Jaworzu pow. bielski. Aresztowany 12.04.1940 r. i przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego, którego nazwy nie udało się ustalić – nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

KĘSKOWSKA MARIA

Więźniarka KL Bergen-Belsen.

Urodzona 20.04.1931 r., zamieszkała w Bielsku. Aresztowana, prawdopodobnie przesyłana do różnych więzień i obozów, dostała się do KL Bergen-Belsen, gdzie w maju 1945 r. doczekała się wolności – wyzwolona przez wojska alianckie.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

KISIAŁA JAN

Rozstrzelany przez hitlerowców.

Urodzony 7.04.1889 r. w Jaworzu pow. bielski i tam zamieszkały. Wywieziony na roboty przymusowe na Morawy, rozstrzelany 8.05.1945 r. przez hitlerowców koło wioski Piwonin pow. Zabrzeg na Morawach, posądzony o robienie sabotażu i szkodząc w ten sposób Niemcom.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

KISZKA JAN

Żołnierz kampanii wrześniowej.

Urodzony 24.11.1888 r. i zamieszkały w Suchej Dolnej, syn Jana i Janiny z d. Santarius. Uczęszczał do szkoły ludowej w Suchej Średniej, potem do gimnazjum realnego w Cieszynie i następnie do Seminarium Nauczycielskiego w Cieszynie. Od 1913 do 1915 r. pracował jako nauczycielw szkole ludowej w Suchej Dolnej. Powołany do służby wojskowej brał udział w pierwszej wojnie światowej. Jako jeniec austriacki we Włoszech, wstąpił do tworzących się we Włoszech Legionów Polskich gen. Hallera, powrócił do kraju jako porucznik. W 1920 r. objął posadę nauczyciela w Ligocie k/Bielska, a po roku przeniósł się do Jasienicy pow. bielski, gdzie pracował do 1939 r. Zmobilizowany, jako porucznik uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. – zginął w walkach z hitlerowcami w obronie Warszawy.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41