Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Suplement do „Martyrologium…” Jerzego Klistały

KLACZEK JÓZEF

Zamordowany w Bystrej Górnej.

Urodzony w 1904 r., mieszkaniec Szczyrku, działacz robotniczy – zaangażowany w działalność lewicowych organizacji PPS, PPR powieszony przez hitlerowców w 1944 r. w egzekucji publicznej w Bystrej Górnej.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

KLADIWA JÓZEF ks.

Więzień Więzienia w Lublinie, KL Sachsenhausen, KL Dachau nr 22757.

Urodzony 11.03.1895 r. w Bielsku i zamieszkały w tej miejscowości. Jezuita. Aresztowany 18.02.1940 r. przez gestapo z Lublina i więzionyw Lublinie (zamek) do 20.06.1940 r., stamtąd przetransportowany do KL Sachsenhausen gdzie przebywał od 26.06.1940 do 14.12.1940 r. Następnie, przeniesiony do KL Dachau i zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 22757. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 29.04.45 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: J. Domagała, Ci, którzy przeszli przez Dachau, Warszawa 1957 r., s. 135; Archiwum dr med. Józefa Mazurka.

KLIMSZA GUSTAW

Więzień KL Dachau, KL Gusen.

Urodzony 4.08.1889 r. w Cierlicku Dolnym – Zaolzie, następnie zamieszkały w Bielsku. W okresie międzywojennym, urzędnik Państwowego Starostwa Powiatowego w Bielsku. Aresztowany 18.04.1940 r. i przetransportowany do KL Dachau gdzie był więźniem do 20.11.1940 r. Stamtąd przeniesiony do KL Gusen – zwolniony z obozu 20.01.1942 r.

Wrócił do domu do Bielska chory i okaleczony wskutek bicia przez ss-manów – jako inwalida niezdolny do pracy. Nieznany jest dalszy jego los.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

KLUS ADOLF

Więzień więzienia w Mysłowicach.

Urodzony w 1915 r. w Iłownicy pow. bielski, zamieszkały w Bielsku. Robotnik w fabryce sukienniczej. Aresztowany w 1942 r. i przetransportowany do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po zwolnieniu z tego więzienia, przymusowo wcielony do wojska niemieckiego – z którego uciekł po 2 miesiącach i przedostał się do Francji, gdzie zaciągnął się do Wojska Polskiego – służąc w nim od 1944 do 1946 r. Po zakończonej wojnie wrócił do Bielska.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

KOBIELOWIE (nieznane imiona)

Więźniowie – nieznane miejsce uwięzienia.

Bracia pastorowej Tlołkowej z Bystrzycy n.Olzą – Zaolzie, urodzeni w Jaworzu pow. bielski. Jeden z braci aresztowany i więziony w obozie koncentracyjnym o nieustalonej nazwie – tam zginął. Drugi z braci zmobilizowany, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. – prawdopodobnie zginąłw walce z hitlerowskim agresorem (nieznana data i okoliczności śmierci).

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

KOCUR EMIL

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 10.12.1923 r. w Kaniowie pow. bielski i zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął 8.06.1943 r.

Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1134; materiały archiwalne Muzeum w Bestwinie.

KOENIG JAN

Zginął w niewoli sowieckiej.

Urodzony 13.05.1893 r. w Jasienicy pow. bielski. Do wybuchu wojny pracował jako starszy przodownik (plutonowy) Państwowej Policji, komendant posterunku w Stonawie – Zaolzie. Zmobilizowany, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Dostał się do sowieckiej niewoli i tam zginął.

Bibliografia: Mečislav Borák, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 1999 r., s. 85; wpisany na LT NKWD z Ostaszkowa 012/1 z kwietnia 1940 r., poz. 18, s. 49, t. 4390.

KOŁOCZEK ALOJZY

Zginął (prawdopodobnie) w niewoli sowieckiej.

Urodzony 5.06.1897 r. w Ligocie pow. bielski. Podczas pierwszej wojny światowej służył w wojsku austriackim. Po zwolnieniu z wojska podjął pracę w policji – przodownik Państwowej Policji w Cieszynie. Nieznany jest dalszy jego los – prawdopodobnie podczas ewakuacji na wschód, dostał się 107

do sowieckiej niewoli i tam zginął.

Bibliografia: Mečislav Borák, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 1999 r., s. 115.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41