Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Suplement do „Martyrologium…” Jerzego Klistały

KOMENDERA JÓZEF ks.

Więzień więzienia w Ślemieniu, Bielsku, Wadowicach, Mikuszowicach,Mysłowicach, KL Dachau nr 64428.

Urodzony 1.03.1891 r. w Bulowicach gmina Kęty, pow. oświęcimski i zamieszkały w tej miejscowości. Święcenia kapłańskie otrzymał 29.06. 1914 r. Proboszcz parafii w Ślemieniu pow. żywiecki. Aresztowany przez gestapo 22.03.1942 r. i więziony w Ślemieniu, następnie od 29.03.1942 r. w Bielsku, Wadowicach, od 20.02.1943 r. w Mikuszowicach, od 20.05.1943 r. w Mysłowicach, od 28.05.1944 r. w KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 64428. Mimo ciężkich warunków panujących w więzieniach i obozie gdzie przebywał, przeżył i odzyskał wolność 20.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska alianckie.

Bibliografia: ks. J. Woś ks. W. Jacewicz, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945, z. III, Warszawa 1978 r., s. 101; Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

KONIECZNIAK HENRYK

Więzień więzienia w Katowicach.

Urodzony w 1914 r. w Grodźcu gmina Jasienica, pow. bielski, rolnik. Aresztowany i przetransportowany do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 5.05.1943 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945 r., Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 39.

KONIOR FRANCISZEK

Więzień w KL Auschwitz nr 7571.

Urodzony 30.09.1914 r. w Bielsku. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 18.12.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzieńnr 7571. W styczniu 1945 r. uczestniczył w marszu ewakuacyjnym więźniów z Oświęcimia do Wodzisławia, a stamtąd koleją (w wagonach towarowych) przewieziony do KL Mauthausen. Nieznany jest dalszy jego los.

Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 65.

KREUZWIRTH EDITA z d. HOLZER

Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 2.09.1909 r. w Dziedzicach pow. bielski, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkała w Zawadzie – Zaolzie. Aresztowana 21.05.1940 r.i przetransportowana do KL Auschwitz, gdzie zginęła w 1943 r.

Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 190; w zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

KROPACZ HANNA

Zamordowana przez gestapo.

Urodzona w 1923 r., zamieszkała w Międzyrzeczu pow. bielski. Aresztowana 24.04.1945 r. i rozstrzelana przez gestapo 1.05.1945 r. na starym żydowskim cmentarzu w Cieszynie.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

KRUCZEK JÓZEF

Zginął w egzekucji publicznej.

Urodzony 13.07.1921 r. w Szczyrku i zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany w okresie okupacji hitlerowskiej (nieznane okolicznościi przyczyna) i rozstrzelany 10.03.1945 r. – w egzekucji publicznej jaka miała miejsce w Wiśle.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

KRUCZEK STANISŁAW

Zginął w egzekucji publicznej.

Urodzony 8.11.1923 r. w Szczyrku i zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany w okresie okupacji hitlerowskiej (nieznane okolicznościi przyczyna) i rozstrzelany 10.03.1945 r. – w egzekucji publicznej jaka miała miejsce w Wiśle.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

KRZAK KAZIMIERZ

Więzień więzienia w Katowicach.

Urodzony w 1908 r. w Grodźcu gmina Jasienica pow. bielski. Aresztowany i przetransportowany do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 19.02.1943 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945 r., Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 37.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41