Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Suplement do „Martyrologium…” Jerzego Klistały

KURYSIA ANDRZEJ

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 19.11.1892 r., zamieszkały w Szczyrku pow. bielski, chłop małorolny. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu. Aresztowany pod zarzutem pomocy partyzantom i działalność wymierzoną przeciw Rzeszy. Przetransportowany do KL Auschwitz, zginął 5.06.1944 r. w egzekucji publicznej-zbiorowej w Oldrzychowicach k/Trzyńca – Zaolzie.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko; w zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

KUŚ RUDOLF

Więzień więzienia w Mysłowicach.

Urodzony w 1915 r. w Iłownicy pow. bielski i zamieszkały w tej miejscowości, robotnik w fabryce sukien w Bielsku. Aresztowany i przetransportowany do więzienia śledczego w Mysłowicach (gdzie przebywał w okresie 1942/1943 r.). Odzyskawszy wolność, przedostał się na Zachód gdzie wstąpił do Legionów Polskich WP i walczył z hitlerowskim agresorem od 1944 do 1945 r. Wrócił do kraju w 1946 r.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

KUŚNIERZ JAN

Więzień więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony w 1915 r. w Bielsku, następnie zamieszkały w Gutach i w Nieborach – Zaolzie, hutnik. Aresztowany w 1941 r. i przetransportowany do więzienia śledczego w Mysłowicach, a stamtąd po przesłuchaniach do KL Auschwitz. Zginął 20.03.1942 r. prawdopodobnie w egzekucji zbiorowejw Cieszynie – dokąd przewieziono go z KL Auschwitz.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko; w zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

LASOTA JAN ks.

Więzień więzienia w Cieszynie, KL Dachau, KL Gusen.

Urodzony w 1889 r. w Wędryni – Zaolzie, tam dorastał a następnie po studiach teologicznych ksiądz ew. – pastor w Jaworzu pow. bielski. Dnia 1.09.1939 r. musiał opuścić Jaworze i ukrywał się przez jakiś czas u ks. pastora Kisiały w Cieszynie. Aresztowany 24.04.1940 r. przez gestapo i przetransportowany do więzienia w Cieszynie, stamtąd przewieziony do KL Dachau i dalej do KL Gusen. Odzyskał wolność 5.09.1940 r. Po zwolnieniuz obozu, do końca okupacji pracował jako robotnik w fabryce we Frysztacie – Zaolzie.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

LASOTA ROMAN

Wysłany na roboty przymusowe.

Urodzony w 1925 r. w Jaworzu pow. bielski i zamieszkały w tej miejscowości, syn ks. pastora Jana Lasoty. Wysłany w okresie okupacji na roboty przymusowe do Niemiec, tam zginął w 1944 r.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

LEJCZAK EDWARD

Jeniec obozu Krajewo, Oflagu VIB Dössel.

Urodzony 1.03.1904 r. w Krakowie, zamieszkały w Bielsku, z zawodu inżynier mechanik. Wybitny matematyk. Zmobilizowany w sierpniu 1939 r., uczestniczył w kampanii wrześniowej. Podczas walk z hitlerowskim agresorem dostał się do Niemieckiej niewoli i do 1945 r. przebywałw obozie jenieckim Krajewo w Rumunii, a następnie przeniesiony do Rzeszy – Oflag VIB Dössel. Po kapitulacji Niemiec i wyzwoleniu obozu jenieckiego wrócił do kraju. Zmarł w Bielsku-Białej w 1987 r.

Bibliografia: Informacja Z. Liszki – członka rodziny.

LISIKIEWICZ CZESŁAW

Więzień KL Gross-Rosen, KL Flossenbürg.

Urodzony 17.01.1907 r. w Podhajcach pow. tarnopolski, syn Stanisława i Marii z d. Gryń, mieszkaniec Białej Krakowskiej, notariusz. W okresie młodzieńczym członek dwóch organizacji patriotycznych – „Strzelec” i Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, zapalony społecznik szczególnie w dziedzinie sportowej. Przed wybuchem wojny, uchodził na wschód w sierpniu 1939 r., a po powrocie do Białej Krakowskiej aresztowany na początku 1940 r. wraz z inteligencją bialską. Po skutecznych zabiegach rodziny zwolniony z więzienia. Podczas okupacji hitlerowskiej pracował jako pracownik fizyczny – kaletnik. Wielki patriota, zaangażował się w działalność ruchu oporu – żołnierz ZWZ/AK. Aresztowany drugi raz 25.10.1944 r. na dworcu kolejowym w Bielsku (przez zdradę) i przetransportowany do KL Gross-Rosen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 80896. Następnie, przeniesiony do KL Flossenbürg, gdzie zginął 20.03.1945 r.

Bibliografia: informacja Kseni Rojek – córki Cz. Lisikiewicza oraz szwagra Z. Liszki.

LUBAŃSKI RUDOLF

Więzień KL Auschwitz nr 164895, KL Gross-Rosen.

Urodzony 9.07.1918 r. w Janowicach pow. bielski, technik budowalany. Aresztowany za pomoc więźniom w IG Farbenindustrie (w lecie 1943 r.). Uwięziony w KL Auschwitz, 25.11.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 164895. Następnie, w 1944 r. przeniesiony do Gross-Rosen. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność – wyzwolony 11.04.1945 r.

Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 435; T. Lewczak, Wykaz ofiar mieszkańców Gminy Bestwina; APMA-B Ankieta osobiście wypełniona 5.06.1963 r. przez Rudolfa Lubańskiego (sygn. Mat./10579, nr inw. 161709).

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41