Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Suplement do „Martyrologium…” Jerzego Klistały

ŁACIOK EUGENIUSZ

Więzień więzienia w Cieszynie.

Urodzony 22.10.1926 r. Dziedzicach pow. bielski, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkały w Górnej Suchej – Zaolzie, student. Aresztowany 2.02.1945 r. i przetransportowany do więzienia w Cieszynie, gdzie został zastrzelony 2.04.1945 r.

Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 175; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 91.

ŁACIOK JÓZEF

Więzień więzienia w Brandenburgu.

Urodzony 11.02.1879 r. w Janowicach pow. bielski, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkały w Grodziszczu – Zaolzie, z zawodu szewc. Aresztowany i przetransportowany do więzienia w Brandenburgu, gdzie zginął 25.04. (lub 09.) 1944 r.

Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 95; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 68.

ŁOBODA GRZEGORZ

Więzień KL Auschwitz nr 125584, KL Buchenwald.

Urodzony 13.02.1908 r. w Kaniowie pow. bielski, zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, zarejestrowanyw obozowej ewidencji jako więzień nr 125584. Następnie, w 1944 r. przeniesiony do KL Buchenwald. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: T. Lewczak, Wykaz ofiar mieszkańców Gminy Bestwina.

MACIEJCZYK STANISŁAW

Zginął w kampanii wrześniowej 1939 r.

Urodzony l8.04.1901 r. w Starej Wsi gmina Wilamowice, pow. bialski, syn Franciszka i Anny z d. Zarębski, zamieszkały Bestwince pow. bielski. Pracownik cegielni w Bestwinie. Zmobilizowany 24.08.1939 r. do Wojska Polskiego (do 3 PSP Bielsko) uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. W walce z hitlerowskim najeźdźcą – został ranny i zmarł w szpitalu wojskowym w Jarosławiu pod koniec września tegoż roku.

Bibliografia: materiały archiwalne Muzeum w Bestwinie.

MAGA STANISŁAW

Więzień KL Auschwitz nr 136437.

Urodzony 12.07.1897 r. w Janowicach pow. bielski, murarz z zawodu. Aresztowany 20.07.1943 r. za pomoc w ucieczce jeńca rosyjskiego. Uwięziony w KL Auschwitz, 11.08.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 136437. (Przez jakiś czas przetrzymywany w bloku 11). Następnie, wysłany KL Neuengamme k/Hamburga, do KL Buchenwalda stamtąd wysłany do Czech – do KL Leitmeritz (Litomierzyce). Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 377; T. Lewczak, Wykaz ofiar mieszkańców Gminy Bestwina; APMA-B Ankieta wypełniona 10.09.1975 r. przez A. Kubika (sygn. Mat./10579, nr inw. 161769).

MALINOWSKI HENRYK

Więzień KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 22.07.1898 r. w Wyszogrodzie, syn Antoniego i Marii z d. Koper. Do szkoły elementarnej uczęszczałw Wyszogrodzie, natomiast od 1913 r. rozpoczął naukęw Seminarium Nauczycielskim w Ursynowie pod Warszawą. W październiku 1916 r. podjął pracę jako nauczyciel szkoły powszechnej w Przedpełcach pow. płocki, a od 1.08.1918 r. przeniósł się do szkoły elementarnej w Staroźrebach. W czasie wojny bolszewickiej wstąpił jako ochotnik do Wojska Polskiego – służbę wojskową pełnił w stopniu kaprala, był kierownikiem Kancelarii Sztabu 4-go Dywizjonu 9-go Pułku Artylerii Polskiej. W wojsku służy od 10.08.1920 r. do 12.03.1921 r., a po wyjściu z wojska stale się dokształcał na kursach specjalistycznych. W 1925 r. jako eksternista zdawał egzamin w Państwowym Gimnazjum w Warszawie – w zakresie szkoły średniej matematyczno-przyrodniczej, zaś w Lublinie w tym samym roku zdawał egzamin uzupełniający dla czynnych nauczycieli z przedmiotów pedagogiczno-dydaktycznych. Od 1.09.1925 r. był kierownikiem szkoły powszechnej w Maliszewie, od 1926 r. kierownikiem szkoły powszechnej w Skibniewie pow. olszewski. W 1933 r. obejmuje stanowisko kierownika szkoły w Białej Krakowskiej – Leszczyny, angażując się jednocześnie w działalność społeczną. W marcu 1940 r. został wraz z rodziną usunięty ze służbowego mieszkania, a wkrótce potem aresztowany i przetransportowany do KL Dachau (Bawaria). Z tego obozu przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen (Austria), gdzie zginął 27.10.1940 r. – wycieńczony ciężką pracą w kamieniołomach.

Bibliografia: informacja syna Szymona P. Malinowskiego.

MARSZAŁEK RUDOLF ks.

Więzień więzienia na Pawiaku, KL Mauthausen-Gusen, więzienia w Wiedniu, więzień UB.

Urodzony 29.08.1911 r. w Komorowicach pow. bielski. Członek Towarzystwa Chrystusowego (w 1932 r.).W 1939 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W związkuz wybuchem wojny, kapelan wojskowy oddziałów walczących w obronie Warszawy. Aresztowany w październiku 1939 r. i uwięziony na Pawiaku. Zwolniony z tego więzienia wrazz innymi duchownymi. Następnie, był kapelanem Organizacji Orła Białego w Bielsku. Zagrożony aresztowaniem, próbował przedostać się na Węgry, lecz złapany w trakcie tej przeprawy, przetransportowany został do KL Mauthausen-Gusen (gdzie przebywał przez dwa i pół roku). Stamtąd przesłany do więzienia gestapo w Wiedniu. Przeżywszy pobyt w więzieniach i pobyt w obozie, po wyzwoleniu rektor kościoła w Bystrej, kapelan WP – diecezja katowicka w 1945 r., następnie kapelan wojskowy w Okręgu Śląskimi NSZ (od 1945 r. – oddziały Gustawa Matusznego ps. „Orzeł Biały” i Henryka Flame ps. „Bartek”). Był kurierem pomiędzy Okręgiem Śląskim NSZ a dowództwem Brygady Świętokrzyskiej NSZ (Ratyzbona, Norymberga), kapelan oddziałów wojskowych i ludności cywilnej z nominacji bp. Józefa Gawliny. Aresztowany przez UB 12.12.1946 r. W okresie śledztwa przebywałw więzieniu mokotowskimi w Warszawie. Wydany 17.01.1948 r. wyrok kary śmierci – spowodował jego śmierć 10.03.1948 r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Pochowany bezimiennie, prawdopodobnie na terenie parafii św. Katarzyny w Warszawie.

Bibliografia: Lista strat osobowych ruchu narodowego 1939-1945 r., Zeszyt 1. IPN, Warszawa 2008 r., s. 52, oprac. J. Żurek.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41