Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Suplement do „Martyrologium…” Jerzego Klistały

MARTYNEK JAN

Więzień KL Auschwitz, więzienia w Cieszynie.

Urodzony 7.08.1908 r. w Mostach k/Jabłonkowa – Zaolzie, zamieszkały w Bielsku, technik. Po nauce w Gimnazjum w Cieszynie, ukończył szkołę przemysłową w Bielsku. W latach 1938-1939 pełnił służbę wojskowąw Boguminie. W okresie okupacji zaangażowany w ruchu oporu – prowadził walkę partyzancką z hitlerowcami. Aresztowany 2.03.1942 r. w Bielskui przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie był więziony do 20.03.1942 r. W tym bowiem dniu przewieziony został do Cieszyna, gdzie wraz z 23 innymi skazanymi na karę śmierci został powieszony w egzekucji zbiorowej.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

MASNY KAROL ks.

Więzień gestapo w Bielsku, KL Gusen.

Urodzony 1.01.1899 r. w Strumieniu pow. cieszyński. Święcenia kapłańskie przyjął 6.01.1926 r. Proboszcz parafii Grodzcu Śl. gmina Jasienica pow. bielski. Aresztowany 12.04.1940 r. więziony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przetransportowany do KL Gusen. Według zeznań współwięźnia był bity przez samego komendanta obozu a także topiony w kadziach ściekowych (uratował go od utopienia współwięzień Siewiennik). Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 27.11.1940 r. Zmarł po wojnie w Bielsku.

Bibliografia: ks. J. Woś ks. W. Jacewicz, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945, z. III, Warszawa 1978 r., s. 194; J. Kubaczka, 700 lat Jasienicy, Kraków 2005 r. s. 156-170; Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

MATUSIAK WŁADYSŁAW

Więzien więzienia w Cieszynie, KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 11.06.1916 r. w Trzanowicach pow. Frydek-Mistek, syn Klemensa i Heleny z d. Kucz, zamieszkały w Bielsku. Po ukończeniu szkoły powszecznej oraż średniej, studiował na UJ w Krakowie (historię, geografię) kończąc Wydział Filozoficzny. Nauczyciel w Szkole Muzycznej w Bielsku. Aresztowany 23.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, KL Dachau, KL Mautchausen-Gusen. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko 032, 042; Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej.

MAZUR MIECZYSŁAW

Poległ w kampanii wrześniowej.

Urodzony i zamieszkały w Bielsku. Zmobilizowany, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. – zginął w walce z hitlerowskim agresorem.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

MICHALIK ALFRED

Więzień KL Dachau, KL Buchenwald.

Urodzony w 1909 w Szerokiej k/Rybnika, zamieszkały w Mikuszowicach Krakowskich pow. bialski. W okresie międzywojennym aktywny członek lewicowej organizacji PPS. Aresztowany w 1941 r. i przetransportowany do KL Dachau, a stamtąd do KL Buchenwald. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolnośćw 1945 r.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

MICHNIK ALOJZY

Zginął w niewoli sowieckiej.

Urodzony 6.12.1893 r. w Bielowicku pow. bielski, syn Jana i Heleny. Był ślusarzem a następnie od 1922 r. służył w Państwowej Policji w Kaczycach, Świętochłowicach i Wodzisławiu. Tuż przed wybuchem wojny – starszy przodownik PP w Łazach – Zaolzie. Zmobilizowany, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r., dostał się do sowieckiej niewoli i tam zginął. List wysłany z Ostaszkowa do rodziny z datą 28.01.1940 r. – jest ostatnim sygnałem od Alojzego.

Bibliografia: Mečislav Borák, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 1999 r., s. 93; Na LT NKWD z Ostaszkowa 023/5 z dnia 10.04.1940 r., poz. 40 s. 144, t. 1893.

MIKUŁA WŁADYSŁAW

Więzień więzienia w Cieszynie, KL Dachau, KL Gusen.

Urodzony 12.06.1904 r. w Starym Sączu, zamieszkaływ Komorowicach Śl., nauczyciel w tej miejscowości. Aresztowany i 23.04.1940 r. przetransportowany do więzienia w Cieszynie. Stamtąd przesłany do KL Dachau i dalej do KL Gusen. Odzyskał wolność 10.10.1940 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

„Wspomnienie ucznia”

Miałem to szczęście być uczniem Ś.P. Władysława Mikuły w Szkole Podstawowej nr 2 im.Józefa Lompy w Bielsku-Białej, której Kierownikiem jak to wówczas określano był w/w. Uczęszczałem do tej szkoły w latach 1961 – 1969. Odszedł na emeryturę bodajże w roku 1968 lub 1967. Pamiętam do dzisiejszego dnia jego wstrząsające wspomnienia obozowe przekazywane na lekcjach, jego nabożeństwo do najmniejszego okruchu chleba leżącego na ziemi. Był wychowawcą wymagającym i surowym, ale bardzo sprawiedliwym. Nie ważne było pochodzenie, środowisko, postępy w nauce. Liczyła się prawdomówność, cywilna odwaga przyznania się do błędu, pomoc innym uczniom. Po zakończeniu naszej edukacji w Szkole Podstawowej w roku 1969 z grupką uczniów naszej klasy pojechaliśmy do Jego domu w Komorowicach Ślaskich k/Bielska-Białej, aby podziękować przede wszystkim za wychowanie, za potrafienie okazania szacunku drugiej osobie. Takim go zapamiętałem. Na koniec chciałbym się podzielić wiadomością, którą słyszałem z ust Pani Antoniny Poraniewskiej ze Związku Strzeleckiego w Białej Krakowskiej, a która również była nauczycielem. Opowiadała jak z grupą przyjaciół interweniowała i organizowała zbiórkę funduszy na uwolnienie z KL m.in. i Władysława Mikuły.

Jerzy Karol Krzywonos

 

MITURA JÓZEF

Więzień gestapo w Bielsku, KL Dachau.

Urodzony w 1898 r. w Toszonowicach pow. frydkowski – Zaolzie, od 1918 r. zamieszkały w Bielsku, urzędnik w Urzędzie Skarbowym. W okresie okupacji hitlerowskiej był jednym z pierwszych kierowników organizacji podziemnej, z jego inicjatywy wydawana była konspiracyjnie antyhitlerowska gazetka. Aresztowany już w 1939 r. i prawdopodobnie wpierw przebywał w areszcie gestapo w Bielsku, skąd został przetransportowany do KL Dachau. Tam zginął w 1942 r.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41