Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Suplement do „Martyrologium…” Jerzego Klistały

MIZERA ANTONI

Więzień więzienia w Mysłowicach, Strzelcach Opolskich, Bohum, Dortmund, KL Auschwitz nr 152381, KL Mauthausen-Gusen nr 16547.

Urodzony 16.01.1914 r. w Czechowicach pow. bielski, syn Teresy, zamieszkały w Czechowicach. Aresztowany już w pierwszym okresie okupacji hitlerowskim – w 1939 r. Przetransportowany do więzienia śledczego w Mysłowicach, stamtąd przenoszony do więzienia w Strzelcach Opolskich, Bohum, Dortmund, w 1941 r. kolejny raz przeniesiony do Neustrum in Lahen – Ems, i tam zarejestrowany jako więzień nr 1223. Zwolniony z obozu 26.08.1943 r. Aresztowany ponownie 24.09.1943 r. przez donos, że posiada odbiornik radiowy i dokonuje nasłuchu stacji zagranicznych. Przetransportowany do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 152381. W dniu 17.09.1944 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w tamtejszej ewidencji jako więzień nr 16547. Zginął w tym obozie 7.04.1945 r.

Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 995; informacja syna Zdzisława.

MIZERA STEFAN MICHAŁ

Zginął w niewoli sowieckiej.

Urodzony 12.09.1906 r., zamieszkały w Bielsku, syn Jana i Honoraty. Podporucznik piechoty rezerwy. Z zawodu technik telefonii i telegrafii, został zastępcą naczelnika Rejonowego Urzędu Poczt i Telegrafu w Bielsku. Zmobilizowany w charakterze rezerwy personalnej szefa komunikacji Naczelnego Dowództwa, dostał się do sowieckiej niewoli i tam zginął.

Bibliografia: Mečislav Borák, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 1999 r., s. 72; wpisany na LE NKWD Starobielska, poz. 2189; A. Moszyński, Lista Katyńska jeńcy obozów Kozielsk Ostaszków Starobielsk, Warszawa 1989 r., s. 245.

MORAWIEC FRANCISZEK

Zginął w niewoli sowieckiej.

Urodzony 20.09.1891 r. w Czechowicach, syn Katarzyny. Przed wybuchem wojny – funkcjonariusz Państwowej Policji na Śląsku Cieszyńskim. Zmobilizowany, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r., dostał się do sowieckiej niewoli i tam zginął.

Bibliografia: Mečislav Borák, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 1999 r., s. 95; wpisany na LT NKWD z Ostaszkowa 044/1 z dnia 22.04.1940 r., poz. 27, s. 252, t. 3285.

MUCHA TADEUSZ

Więzień więzienia w Katowicach.

Urodzony w 1921 (lub 1922) r. w Grodźcu gmina Jasienica pow. bielski. Aresztowany i przetransportowany do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 6.10.1943 r. przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945 r., Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 40.

MURAS WŁADYSŁAW

Więzień KL Auschwitz nr E-1162.

Urodzony 4.09.1921 r. w Kaniowie pow. bielski. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, w lutym 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” E-1162. Następnie, 29.05.1942 r. wypisany – prawdopodobnie przesłany do innego obozu lub odzyskał wolność. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 778; T. Lewczak, Wykaz ofiar mieszkańców Gminy Bestwina.

MYNARSKI ANTONI

Zginął w kampanii wrześniowej.

Urodzony 12.03.1905 r. w Kaniowie pow. bielski, syn Jana i Zofii z d. Koska, zamieszkały w Bestwince pow. bielski. Zmobilizowany w końcowych dniach sierpnia 1939 r. – do Obrony Narodowej w Oświęcimiu, uczestniczył w kampanii wrześniowej. W walce z hitlerowskim najeźdźcą ranny – zginął w okolicach Biłgoraja.

Bibliografia: materiały archiwalne Muzeum w Bestwinie.

MYNARSKI TADEUSZ

Więzień obozu pracy przymusowej.

Urodzony 28.04.1924 r. w Bestwinie pow. bielski. Aresztowany i od czerwca 1942 r. Do 1944 r. przebywał w obozie pracy przymusowej dla Polaków w Oświęcimiu (Zwangsarbeitslager für Polen Nr 50 przy IG Farben Werk Auschwitz Lager 3). Przeżył okres okupacji.

Bibliografia: materiały archiwalne T. Lewczak.

NADEL LOLA

Więźniarka getta w Będzinie.

Urodzona 21.0.1904 r. w Bystrej pow. bielski, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkała w Nowym Boguminie – Zaolzie, profesorka (PhDr.).W 1940 r. aresztowana i przetransportowana do getta żydowskiego w Będzinie, gdzie zginęła – nieznana jest data i okoliczności jej śmierci.

Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 134.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41