Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Suplement do „Martyrologium…” Jerzego Klistały

NALBORCZYK ELŻBIETA

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Ravensbrück.

Urodzona 17.10.1920 r. w Bielsku i zamieszkała w tej miejscowości. Aresztowana i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku, przetransportowana do KL Ravensbrück. Prawdopodobnie w maju 1945 r. wyswobodzona – dostała się na rekonwalescencję do Szwecji. Nieznany jest dalszy los tej więźniarki.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

NASKRĘCKI WŁADYSŁAW

Więzień KL Auschwitz nr 139198, KL Natzweiler.

Urodzony 28.05.1912 r. w Bestwinie pow. bielski i zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 139198. Następnie, przeniesionyw 1944 r. do KL Natzweiler. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: T. Lewczak, Wykaz ofiar mieszkańców Gminy Bestwina.

NOGAJ BERNARD

Więzień więzienia w Bielsku, Bytomiu, Cieszynie, Raciborzu, Gliwicach, Brzegu n/Odrą, Katowicach, Wadowicach, Wrocławiu, Rawiczu, Zabrzu, St. Georgen, KL Auschwitz, Mauthausen-Gusen.

Urodzony 14.05.1912 r. w Poznaniu, mieszkaniec Bielska od 1934 r. dziennikarz. Aresztowany 14.12.1940 r. za wydawane i kolportowane konspiracyjne gazetki antyhitlerowskie. Przetransportowany do KL Auschwitz, a następnie od 1.02.1941 r. więziony w około 13 więzieniach – między innymi w: Bielsku, Bytomiu, Cieszynie, Raciborzu, Gliwicach, Brzegu n/Odrą, Katowicach, Wadowicach, Wrocławiu, Rawiczu, Zabrzu, St. Georgen. Od 18.12.1942 r. więziony w KL Mauthausen-Gusen, wyzwolony 5.05.1945 r. przez wojska amerykańskie.

Postscriptum: był skazany na śmierć i jedynie dzięki szczęśliwym okolicznościom wyrok nie został wykonany – przeżył w obozie wrócił do domu – do Bielska.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

OLEJNICZYK STANISŁAW

Więzień więzienia w Bielsku.

Urodzony i zamieszkały w Bielsku, nauczyciel. Aresztowany w 1940 r.w Bielsku – w więzieniu do 1945 r. Przeżył pobyt w więzieniu.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

OLEK AUGUSTYN

Zastrzelony przez Niemiecką policję.

Urodzony 1.11.1908 r. w Bestwince pow. bielski, syn Jana i Katarzyny z d. Tomala, zamieszkały w Dankowicach pow. bielski, pracownik kopalni „Silesia” w Czechowicach. Wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec – wrócił do domu 6.07.1943 r. (uciekł z pracy) i ukrywał się przez 17 miesięcy. Poszukiwany przez gestapo i policję – został przez przypadek odnaleziony i zastrzelony 30.11.l944 r. przez niemiecką policję.

Bibliografia: materiały archiwalne Muzeum w Bestwinie.

OPIELAWSKI FRANCISZEK

Więzień więzienia w Cieszynie, KL Dachau, KL Gusen.

Mieszkaniec Bielska, nauczyciel, profesor Liceum Pedagogicznegow Bielsku. Aresztowany, 20.04.1940 r. przetransportowany do więzieniaw Cieszynie, a stamtąd wywieziony do KL Dachau i dalej do KL Gusen. Odzyskał wolność 30.01.1941 r. – zwolniony z obozu. Zmarł w sierpniu 1962 r. w Bielsku.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

OPONOWICZ JÓZEFA

Więźniarka KL Bergen-Belsen.

Urodzona 10.03.1931 r., zamieszkała w Bielsku. Aresztowana i prawdopodobnie poprzez przesyłanie do różnych więzień oraz obozów, dostała się do KL Bergen-Belsen, gdzie w maju 1945 r. doczekała się wyzwolenia przez wojska alianckie.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

ORAWSKI RUDOLF

Zginął na robotach przymusowych.

Urodzony w 1928 r., zamieszkały w Dziedzicach pow. bielski, student.W okresie okupacji hitlerowskiej wysłany na roboty przymusowe do Niemiec, tam zginął na początku 1945 r. – zamordowany przez uciekającychw popłochu hitlerowców.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

PALUCH JÓZEFA

Więźniarka KL Bergen-Belsen.

Urodzona 9.09.1898 r., zamieszkała w Bielsku. Aresztowana i prawdopodobnie poprzez przesyłanie do różnych więzień i obozów, dostała się do KL Bergen-Belsen, gdzie w maju 1945 r. doczekała się wyzwolenia przez wojska alianckie.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41