Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Suplement do „Martyrologium…” Jerzego Klistały

BIGOS JAN

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony 15.11.1914 r. w Bestwinie pow. bielski, syn Józefa i Honoraty z d. Faruga zamieszkały w Białej. Był łącznikiem AK z Komendą Obwodu w Żywcu. Bezpośrednią przyczyną jego aresztowania było skonfliktowanie z niemieckimi kolonistami. Aresztowany w połowie września 1943 r.(u dentysty w Bielsku – zaskoczony, nie zdążył użyć broni, którą znaleziono przy nim podczas rewizji osobistej). Gdy natomiast przesłuchiwano gow siedzibie gestapo, znaleziono przy nim kartkę z pseudonimami oraz adresem punktu kontaktowego w Żywcu-Zabłociu. Pseudonimy dotyczyły Michała Walaszka z Leśnej i Marii Piecuch pseud. „Marysia” z Leśnej (która znalazła się później w KL Auschwitz) oraz Michała Mrowca pseud. „Michał” (straconego w Gilowicach). Po wstępnym śledztwie w Bielsku, przewieziony został do więzienia śledczego w Mysłowicach. Z Mysłowic, przesłany do KL Auschwitz, i z wyroku sądu doraźnego z dnia 27.01.1944 r. – skazującym na śmierć, zginął 31.01.1944 r. w publicznej egzekucji w Jeleśni.

Bibliografia: W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom, Egzekucja w Gilowicach, Karta Groni 1989 r.; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz. Katowice 1998 r., s 701; Śl. Urząd Woj. w Katowicach, Wykaz miejsc pamięci; informacja z Archiwum Muzeum w Bestwinie.

BILIŃSKI FERDYNAND

Więzień KL Neustadt, KL Mauthausen nr 137546.

Urodzony 3.01.1889 r. w Monasterzyskach – na południe od Tarnopola (obecnie: Ukraina). Ukończył prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Po ukończeniu studiów podjął pracę jako kandydat notarialny w Przemyślu. Następnie od 1926 r. pracował w kancelarii notarialnej przy Sądzie Grodzkim w Strumieniu, a po jakimś czasie w Bielsku. Gdy wybuchnęła druga wojna światowa, z najbliższą rodziną znalazł się w obozie dla uchodźców w Kiskulanchaza na Węgrzech, gdzie przebywał do końca 1944 r. Początkiem stycznia 1945 r. został aresztowany i z całą rodziną przewieziony specjalnym transportem do zbiorczego KL Wiener-Neustadt w Austrii, skąd po rozdzieleniu z najbliższymi został przetransportowany do KL Mauthausen, 7.03.1945 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 137546. Zginął w tym obozie 4.04.1945 r.

Bibliografia: K. Ochman, Pomnik ofiar hitleryzmu w Strumieniu, 1997 r., s. 8.

BIŁKO RUDOLF

Więzień więzienia w Cieszynie, w Bielsku.

Urodzony 1.10.1895 r. w Końskiej k/Trzyńca – Zaolzie, następnie od 1905 r. mieszkaniec Rychwałdu, a od 1919 r. zamieszkały w Bielsku (brat śp. prałata Leopolda Biłki). Nauczyciel technikum w Bielsku. Aresztowany 19.04.1940 r. (w Bielsku) razem z dr med. Józefem Wałachem – rodakiemz Łyżbic i przetransportowany do więzienia w Cieszynie, gdzie przebywał do 24.04.1940 r. Następnie, przewieziony do więzienia w Bielsku,a 28.04.1940 r. wypuszczony został na wolność.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

BINKIEWICZ CZESŁAW

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 18.07.1907 r. w Grodźcu gmina Jasienica pow. bielski, syn Tomasza i Józefy z d. Kasibuczka. Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął 12.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonunr 37118/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:01, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1120; APMA-B Księga zgonów, t. 25, s. 1114.

BOJDA KAROL

Więzień więzienia w Mysłowicach.

Urodzony w 1900, zamieszkały w Strumieniu, robotnik. Przed wojną bardzo aktywny działacz PPS, organizował robotników do walki o poprawę warunków bytu, współpracował z komunistami. Podczas okupacji działacz konspiracyjnej PPR w Bielsku. Aresztowany i przetransportowany do więzienia śledczego w Mysłowicach, gdzie prawdopodobnie zginął w 1943 r.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

BONCZEK EUGENIUSZ

Więzień więzienia w Bielsku i robót przymusowych.

Urodzony 31.01.1906 r. w Suchej Górnej – Zaolzie, syn Józefa i Pelagii z d. Jędrysek, od 1929 r. zamieszkały w Czechowicach. Szkołę Ludową ukończył w Suchej Górnej, wydziałową w Czeskim Cieszynie, Seminarium Nauczycielskie w Cieszynie z maturą w 1929 r. Po maturze rozpoczął pracę nauczyciela w Czechowicach, i tam też pracował we wszystkich możliwych organizacjach społeczno – kulturalno – oświatowych. Aresztowany jużw pierwszych dniach okupacji tj. 3.10.1939 r. i przetransportowany do więzienia w Bielsku, gdzie przebywał do 1.05.1940 r. Po 7-miu miesiącach przesłuchań wysłany na roboty przymusowe do Szczakowej – do bardzo ciężkich prac ziemnych i tam przebywał do 1.03.1943 r. Zwolniony do domu schorowany, w stanie skrajnego wycieńczenia organizmu – zmarł 3.05.1943 r.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41