Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Suplement do „Martyrologium…” Jerzego Klistały

PETERKO ADAM

Więzień więzienia w Katowicach.

Urodzony 24.12.1903 r., zamieszkały w Bestwinie pow. bielski, więzień Berezy Kartuskiej – zwolniony w 1938 r. z poręczenia posła Antoniego Wieczorkiewicza. W okresie okupacji hitlerowskiej, w 1940 r. wysłany na przymusowe roboty do Niemiec. Uciekł z robót lecz został złapany i osadzonyw więzieniu w Katowicach, gdzie zginął 13.04.1943 r.

Bibliografia: T. Lewczak, Wykaz ofiar mieszkańców Gminy Bestwina; w zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

PIECHA JAN, pseud. „Duży”

Więzień więzienia w Mysłowicach.

Urodzony 31.05.1906 r. w Roztropicach gmina Jasienica pow. Bielsko. Po ukończeniu szkoły ludowej terminował w Chybiu u mistrza malarskiego.W latach 1926-1955 pracował dorywczo jako malarz pokojowy, a następnie w 1936 r. jako robotnik przy regulacji Wisły w Zarzeczu. Działalność polityczną rozpoczął w organizacji lewicowej PPS do której wstąpił w 1926 r. Poglądy jego utrwalały się w miarę narastania kryzysu gospodarczegow Polsce i wzrostu bezrobocia na Śląsku Cieszyńskim. W 1934 r. wstąpiłw szeregi Komunistycznej Partii Polski przybierając pseudonim „Duży”– rozwijał działalność polityczną na terenach Strumienia, Chybia, Mnicha, Zabłocia i Zarzecza. Do 1938 r. był sekretarzem komórki KPP w Chybiu-Mnichu. Wraz z innymi komunistami tego terenu organizował demonstracje bezrobotnych, które przybrały masowy charakter w latach 1934-1935.W 1936 r. rozpoczął ożywioną działalność pod wpływami komunistów Związku Zawodowym Małorolnych w Skoczowie – był członkiem Zarządu Okręgowego tego Związku i jednocześnie przewodniczącym koła Związku Zawodowego Małorolnych w Mnichu. Przy jego współudziale zorganizowano w 1936 r. potężny strajk sezonowców i bezrobotnych w górnym dorzeczu Wisły. Za odczytanie rezolucji komunistycznej na zebraniu strajkującychw Zarzeczu, został skazany przez Sąd Okręgowy w Cieszynie na rok więzienia. W lutym 1937 r. zorganizował wspólnie z innymi komunistami i radykalnymi PPS-owcami manifestację bezrobotnych w Chybiu i Zarzeczu. Za działalność polityczną spadały na J. Piechę ustawiczne represje – rewizje, ciągłe aresztowania i szykany, rozprawy sądowe, zakończone półtorarocznym wyrokiem sądowym, który odsiadywał w Cieszynie i w Tarnowiew latach 1937-1939. W okresie okupacji hitlerowskiej wykonywał roboty sezonowe, wstępując w 1941 r. do „Koła Przyjaciół Związku Radzieckiego”, a następnie do Polskiej Partii Robotniczej. Od 1942 r. na terenie gminy Mnich – Chybie rozpoczął akcję zbrojną jako żołnierz GL. W listopadzie tegoż roku aresztowany i uwięziony w więzieniu śledczym w Mysłowicach, gdzie zginął 8.02.1943 r.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

PIETRUSZEWSKI WIESŁAW

Zginął w kampanii wrześniowej.

Urodzony i zamieszkały w Bielsku. Zmobilizowany, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. – zginął w tymże wrześniu w walce z hitlerowskim agresorem.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

PLACUCH JÓZEF

Więzień KL Gross-Rosen.

Urodzony w 1923 r. w Bestwinie pow. bielski i zamieszkały w tej miejscowości, z zawodu technik budowlany. Aresztowany za wyniesienie mąki z młyna. Przetransportowany do KL Gross-Rosen, gdzie pracował w kamieniołomach. Wiadomo że przeżył okres okupacji i powrócił z obozu. Zmarł w 1990 r.

Bibliografia: T. Lewczak, Wykaz ofiar mieszkańców Gminy Bestwina.

POLAK EDMUND

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 6.11.1907 r. w Grodźcu gmina Jasienica pow. bielski. Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął 5.05.1943 r.

Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1144.

PUCZKA JÓZEF

Więzień KL Auschwitz.

Brat księdza Władysława, zamieszkały w Bestwinie pow. bielski. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: T. Lewczak, Wykaz ofiar mieszkańców Gminy Bestwina.

PUCZKA WŁADYSŁAW ks.

Więzień więzienia w Zakopanem, Tarnowie, KL Auschwitz nr 17041,KL Dachau nr 30270.

Urodzony 13.03.1904 r. w Bestwinie pow. bielski i w tej miejscowości spędził młodość – rozpoczął naukę stopnia podstawowego. Po studiach teologicznych, święcenia kapłańskie przyjął 26.03.1932 r., administrator parafii Biały Dunajec. Aresztowany 22.04.1941 r. i więziony w więzieniu w Zakopanem, przewieziony 29.05.1941 r. do Tarnowa, a stamtąd przetransportowany do KL Auschwitz, 3.06.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 17041. Następnie, 5.06.1942 r. przesłany do KL Dachau, gdzie był zarejestrowany jako więzień nr 30270. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność. Zmarł w 1984 r.

Postscriptum: ks. Puczka był między innymi świadkiem śmierci bliskiego znajomego – ks. Piotra Dańkowskiego. Otóż, ks. Piotr jako chory przeniesiony został z obozu macierzystego do Birkenau. Kapo przyprowadził go po apelu do Arbeitsdiensführera z oskarżeniem: „Ten klecha nie chce pracować”. Rozpoczęło się bicie księdza po głowie, twarzy, kopnięcia w żołądek. Ks. Piotr wijąc się z bólu upadł w błoto, i wówczas powiedział ks. Władysławowi Puczce: „Kapo bije mnie bez ustanku, zapowiadając moją śmierć w Wielkim Tygodniu”. Rzeczywiście, maltretowany ks. Piotr do Niedzieli Palmowej – zmarł w Wielki Piątek. Zdołał jednak w ostatnich sekundach życia wypowiedzieć do ks. Władysława Puczki: „Władziu, do widzeniaw niebie”!

Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 104; J. Domagała, Ci, którzy przeszli przez Dachau, Warszawa 1957 r., s. 199; ks.J. Woś ks. W. Jacewicz, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945, z. III, Warszawa 1978 r., s. 95, 108; T. Lewczak, Wykaz ofiar mieszkańców Gminy Bestwina.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41