Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Suplement do „Martyrologium…” Jerzego Klistały

PYŚ ANTONI

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 22.10.1922 r. w Bestwienie pow. bielski i zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, zatrudniony jako pracownik podobozu Falkenberg przy budowie dróg. Przeżył obóz – zmarłw 1989 r.

Bibliografia: T. Lewczak, Wykaz ofiar mieszkańców Gminy Bestwina; w zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

PYŚ STEFAN

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 7.07.1924 r. w Bestwienie pow. bielski i zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, zatrudniony jako pracownik podobozu Falkenberg przy budowie dróg. Przeżył obóz – zmarłw 1978 r.

Bibliografia: T. Lewczak, Wykaz ofiar mieszkańców Gminy Bestwina; w zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

RĄBA STANISŁAW

Zginął w kampanii wrześniowej 1939 r.

Urodzony 21.04.1904 r. w Dankowicach pow. bielski, syn Marcinai Anny z d. Rusek, zamieszkały w Bestwince pow. bielski. Pracownik kopalni „Silesia” w Czechowicach. Zmobilizowany w sierpniu 1939 r. do Wojska Polskiego – uczestniczył w kampanii wrześniowej. W walce z hitlerowskim najeźdźcą zginął 11.09.1939 r.

Bibliografia: materiały archiwalne Muzeum w Bestwinie; zeznania świadków: W. Ślosarczyka, Wł. Koska.

REGULSKI JÓZEF

Więzień więzienia w Katowicach.

Urodzony w 1917 r. w Grodźcu gmina Jasienica pow. bielski, pomocnik biurowy. Aresztowany i przetransportowany do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 6.10.1943 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945 r., Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 40.

ROZENBERG ADOLF

Więzień więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Zamieszkały w Bestwinie pow. bielski. Aresztowany i wpierw przetransportowany do więzienia śledczego w Mysłowicach, a po śledztwie przesłany do KL Auschwitz, gdzie zginął.

Bibliografia: T. Lewczak, Wykaz ofiar mieszkańców Gminy Bestwina; w zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

ROZENBERG JÓZEF

Więzień więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Zamieszkały w Bestwinie pow. bielski. Aresztowany i wpierw przetransportowany do więzienia śledczego w Mysłowicach, a po śledztwie przesłany do KL Auschwitz, gdzie zginął.

Bibliografia: T. Lewczak, Wykaz ofiar mieszkańców Gminy Bestwina; w zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

RÓŻEWICZ ZENON

Rozstrzelany przez hitlerowców.

Urodzony 12.10.1891 r. w Sanoku woj. lwowskie. Szkołę powszechną i gimnazjum kończył w Sanoku, natomiast studia medyczne odbywał na uniwersytecie lwowskim – uzyskując dyplom lekarski w 1917 r. Praktykował jako lekarz wojskowy w Dziedzicach, a następnie jako lekarz zakładowy kop. „Silesia” w Czechowicach. Aresztowany 8.11.1939 r., a już 13.11.1939 r. został rozstrzelany „na Silamie” w Starym Bielsku wrazz czterema innymi skazanymi na śmierć: F. Śledzińskim, S. Peterką,M. Łaszczokiem i Schancerem.

Bibliografia: J. Klistała, Harcerstwo w miastach i powiatach Bielska i Białej w latach 1925-1949; Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

RUFEISEN MORIC

Więźniarka więzienia w Będzinie, KL Auschwitz.

Urodzony 19.07.1875 r. w Międzybrodziu pow. bielski, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkały Karwinie – Zaolzie. Aresztowany 7.06.1940 r.i przetransportowany do więzienia w Będzinie, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął w styczniu 1944 r.

Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 110.

RUTKOWICZ FRANCISZEK

Więzień więzienia w Katowicach.

Urodzony 31.08.1887 r. w Komornikach pow. bielski, górnik emeryt, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkały w Karwinie – Zaolzie. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu. Aresztowany 14.05.1941 r. i przetransportowany do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 14.07.1942 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945 r., Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 34; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 88; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 103.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41