Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Suplement do „Martyrologium…” Jerzego Klistały

RYMER BENEDYKT

Więzień – nieznane miejsce uwięzienia.

Zamieszkały w Dziedzicach pow. bielski. Aresztowany i przetransportowany do obozu koncentracyjnego i tam zginął w sierpniu 1942 r. – nieznana nazwa miejsca uwięzienia oraz okoliczności śmierci.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

SABUDA JÓZEF

Wiezień KL Mauthausen.

Zamieszkały w Bestwinie pow. bielski. Aresztowany i przetransportowany do KL Mauthausen. Przeżył pobyt w obozie.

Bibliografia: T. Lewczak, Wykaz ofiar mieszkańców Gminy Bestwina.

SADLIK JAN

Więzień więzienia we Wrocławiu.

Urodzony 5.05.1921 r. w Międzybrodziu, zamieszkały w Bestwinie pow. bielski, robotnik. Aresztowany i przetransportowany do więzienia we Wrocławiu, gdzie zginął 11.01.1941 r. o godz. 5:30 – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: A. Kurek, Czesi w więzieniach okupowanej Europy, Opole 2006 r., s. 363.

SCHANZER MAKS

Zginął w Katyniu.

Urodzony 12.03.1894 r. w Bielsku-Białej. Zmobilizowany (stopień wojsk. – podporucznik) uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Dostał się do sowieckiej niewoli i zginął 04/05.1940 r. – zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w Katyniu.

Postscriptum: w Katyniu zidentyfikowany pod nr AM 407. Podczas ekshumacji znaleziono przy nim osiem pocztówek, dwa notatniki, pocztówkęz nadawcą: Berta Schanzer, Bielsko.

Bibliografia: Mečislav Borák, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 1999 r., s. 64.

SINGER JÓZEF

Zastrzelony przez hitlerowców.

Urodzony 30.11.1895 r. w Czańcu pow. bielski, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkały w Stonawie – Zaolzie. Aresztowany i zastrzelony przez hitlerowców w kwietniu 1942 r. Nieznane miejsce uwięzienia.

Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 182.

SIKORA ALOJZY

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 18.06.1893 r. w Białej Krakowskiej, syn Wojciecha i Mariiz d. Latkowska. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Białej Krakowskiejw 1907 r. rozpoczął pracę jako uczeń w firmie „Józephy” w Bielsku, przygotując się do zawodu odlewnika żelaza. Naukę zawodu ukończyłw 1910 r. i rozpoczął pracę jako czeladnik w różnych zakładach, między innymi w odlewniach żelaza i zakładach metalowych w Ostrawie (Czechy).W 1914 r. zmobilizowany i przez cztery lata brał udział w pierwszej wojnie światowej jako kapral austriackiego 16 pp. Po wojnie osiadł w Mesznej. Zawodowo pracował z przerwami aż do 1943 r. Od 1907 r. należał do Związku Zawodowego Metalowców, biorąc następnie udział w ruchu robotniczym– w 1926 r. członek KPP, do której należał bez przerwy do 1938 r. i współpracował z komunistami Bielska i Buczkowic. Okupacja hitlerowska nie przerwały jego pracy politycznej. Już w 1940 r. wraz z swoimi synami Janemi Józefem zbierał u siebie znajomych towarzyszy, przekazując im ulotki nowo powstałej organizacji antyhitlerowskiej „Koło Przyjaciół ZSRR”.W 1942 r. organizacja ta stworzyła zalążek PPR, w której z synami odegrał poważną rolę. Sikora należał również do GL i AL. W dniu 6.12.1943 r. wraz z synami Janem i Józefem został aresztowany i przetrzymany przez 6 tygodni w więzieniu w Bielsku. Następnie, przewieziony do obozu KL Auschwitz – do bloku 11, a stamtąd do Szczyrku, gdzie w dniu 12.03.1944 r. został publicznie powieszony.

Postscriptum: dziesięć dni wcześniej powieszono publicznie w Gilowicach jego syna – Jana, a młodszego Józefa wysłano do KL Flossenbürg, gdzie zginął w 1944 r.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko; w zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

SKOCZNY STEFAN

Więzień KL Auschwitz nr 114765, KL Gross-Rosen.

Urodzony 28.02.1922 r. w Grodźcu gmina Jasienica pow. bielski. Aresztowany w okresie okupacji hitlerowskiej i uwięziony w KL Auschwitz, 12.04.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 114765. Następnie, przetransportowany do KL Gross-Rosen nr 86733. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 323.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41