Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Suplement do „Martyrologium…” Jerzego Klistały

SOCZEK ANTONI

Więzień KL Auschwitz nr 7293.

Urodzony 10.01.1909 r. w Bestwinie pow. bielski oraz zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany i wpierw przetrzymany w areszcie gestapow Bielsku, a stamtąd przetransportowany do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7293. Odzyskał wolność – zwolniony z obozu w 1942 r.

Bibliografia: T. Lewczak, Wykaz ofiar mieszkańców Gminy Bestwina.

SOŁTYSIK FRANCISZEK

Zginął w kampanii wrześniowej 1939 r.

Urodzony 10.09.1910 r., zamieszkały w Bestwince pow. bielski syn Józefa i Marii z d. Grzywa, rolnik. Zmobilizowany w 1939 r. do Wojska Polskiego w 3 PSP Bielsko – uczestniczył w kampanii wrześniowej. W walkach z hitlerowskim najeźdźcą, dostał się do niewoli niemieckiej, a następnie zmuszony do pracy u niemieckiego gospodarza, tam zginął 12.03.1945 r.

Bibliografia: materiały archiwalne Muzeum w Bestwinie.

STAROŃ ERWIN

Więzień oflagu Fleising.129

Urodzony 7.08.1918 r. Po uzyskaniu średniego wykształcenia w Państwowym Gimnazjum w Bielsku, przez jeden rok odbywał czynną służbę wojskową w Szkole Podchorążych 4 psp. w Cieszynie. Następnie, do wybuchu drugiej wojny światowej, pracował w Urzędzie Finansowym we Frysztacie – Zaolzie. Zmobilizowany jako oficer WP, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. i dostał się do niewoli niemieckiej – przebywał w Oflagu Fleisig w Bawarii, gdzie zmarł 28.01.1940 r. na skutek pobicia przez wartowników („wachmanów”).

Bibliografia: zbiory dokumentów K. Wójtowicza.

STARZYK PAWEŁ

Więzień więzienia w Bielsku, Cieszynie, Zwikau, Bytomiu, Sosnowcu.

Urodzony 8.08.1905 r. w Wędrowni – Zaolzie, zamieszkały w okresie młodzieńczym w Puncowie – Zaolzie, syn Pawła i Ewy. Następnie, nauczyciel i kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej w Jaworzu pow. bielski. Od pierwszych dni okupacji hitlerowskiej tj. od 1939 do 1941 r., zaangażowany w działalność ruchu oporu, komendant OK ZWZ na Okręg Bielsko-Szczyrk. Od sierpnia 1941 r. prowadził także tajne nauczanie dla polskich dzieci. Aresztowany 10.08.1941 r. w Bielsku i skazany za działalność konspiracyjną na 8 lat więzienia. Więziony od 5.08.1941 do 1.12.1941 r. w Cieszynie, do 1.04.1942 r. w Zwikau, do 4.05.1942 r.w Bytomiu, w Sosnowcu i tam zginął 13.06.1942 r.

Bibliografia: Sz. Kędtryna A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971 r., s. 103; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej, Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 660; zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 194 wykazu); Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

STECHER DENNI

Więzień – nieznane miejsce uwięzienia.

Urodzony 29.05.1940 r. w Zabrzegu pow. bielski, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkały w Pudłowie – Śląsk Cieszyński. Aresztowany i przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego i tam zginął – nieznana nazwa miejsca jego uwięzienia, oraz data i okoliczność śmierci.

Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 168.

STECHER REGINA z d. FASS

Więźniarka – nieznane miejsce uwięzienia.

Urodzona 6.06.1877 r. w Wilkowicach pow. bielski, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkała w Pudłowie – Zaolzie. Aresztowana i przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego na terenie okupowanej Polski, i tam zginęła – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia, oraz data i okoliczności śmierci.

Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 168.

STEUER ADOLF

Więzień – nieznane miejsce uwięzienia.

Urodzony 5.05.1869 r. w Rybarzowicach gmina Buczkowice pow. bielski, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkały w Orłowej – Zaolzie. Aresztowany i przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego i tam zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia, oraz data i okoliczności śmierci.

Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 152.

STEUER ARNOSZTKA

Więźniarka getta w Zawierciu, KL Auschwitz.

Urodzona 18.09.1876 r. w Dankowicach pow. bielski. Na początku okupacji hitlerowskiej tj. 16.05.1940 r. przetransportowana do getta w Zawierciu, a stamtąd do KL Auschwitz, gdzie zginęła – nieznana data i okoliczność śmierci.

Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 152.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41