Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Suplement do „Martyrologium…” Jerzego Klistały

STRYCZEK STEFAN

Więzień KL Auschwitz nr 187943.

Urodzony 21.08.1911 r. w Bronowie gmina Czechowice, pow. bielski. Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, 17.05.1944 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 187943 r. Od 14.09.1944 r. przeniesiony do KL Flossenbürg. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 468.

STRZAŁKA FRANCISZEK

Więzień – nieznane miejsce uwięzienia.

Urodzony w 1898 r. w Karwinie, od 1920 r. zamieszkały w Wapienicy. Aresztowany i więziony w więzieniu lub obozie koncentracyjnym od 1940 do 1945 r. Wróciwszy z obozu w pierwszej połowie 1945 r., na skutek przeżyć obozowych i wycieńczenia organizmu, zmarł w 1945 r.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

STRZOTKA FRANCISZEK

Więzień więzienia w Wadowicach.

Urodzony w 1898 w Karwinie, od 1920 r. zamieszkały w Wapienicy pow. bielski. Aresztowany w 1940 r. w Wapienicy i przetransportowany do więzienia w Wadowicach gdzie przebywał do 1945 r. Wróciwszy do domu na początku 1945 r., był bardzo schorowany na płuca – w wyniku tej choroby zmarł w tymże 1945 r.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

SUCH MARIAN

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 4.12.1901 r. w Tomaszowie Mazowieckim, kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej w Roztropicach gmina Jasienica pow. bielski.W czasie okupacji był nauczycielem Szkoły Powszechnej w Częstochowie woj. kieleckie. Aresztowany 13.07.1941 r. za przynależność do Związku Zachodniego i Związku Powstańców Śląskich – przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku. Następnie, 30.07.1941 r. przewieziony do KL Auschwitzi tam zginął 25 – lub 28.12.1941 r.

Bibliografia: Sz. Kędtryna A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971 r., s. 105; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej, Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r., s. 669; zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 202 wykazu).

SUŁOWSKI ALEKSANDER

Więzień KL Mauthausen.

Zamieszkały w Bestwinie pow. bielski, nauczyciel w Szkole podstawowej w Bestwinie. Aresztowany w kwietniu 1940 r. więziony w Bielsku i Cieszynie, a następnie przetransportowany do KL Mauthausen. Przeżył pobytw obozie.

Bibliografia: T. Lewczak, Wykaz ofiar mieszkańców Gminy Bestwina.

SUMPER KAZIMIERZ, pseud. „Grzmot”, „Sierp”

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 7.06.1923 r. w Brześciu nad Bugiem, syn Józefa. W Brześciu rozpoczął naukę w szkole powszechnej i tam też wstąpił do drużyny harcerskiej, a gdy w 1934 r. ojciec kolejarz został służbowo przeniesiony do Bielska, Kazimierz kończył naukę stopnia podstawowego w tej miejscowości. Następnie, uczęszczał do gimnazjum w Bielsku. Od 24.08.1939 r. członek Pogotowia Harcerzy. Wraz z wycofującym sięWojskiem Polskim dotarł przez Kraków do Lwowa. W październiku 1939 r., po powrocie do Bielska, zaangażował się w działalność ruchu oporu – pełnił funkcję łącznika przy komendzie hufca. Gdy w grudniu 1940 r. aresztowano hufcowego J. Drożdża, nawiązał kontakt z lewicowym ruchem konspiracyjnym. W 1942 r. wstąpił do PPR, a w 1943 r. był już członkiem egzekutywy Komitetu Okręgowego PPR w Bielsku. Należał także do GL a następnie AL Okręgu Bielskiego. Następnie, został redaktorem naczelnym „Trybuny Robotniczej”, później „Trybuny Gwardzisty”. Miał bardzo duży wpływ na wysoki poziom merytoryczny prasy konspiracyjnej. Oprócz funkcji w ruchu konspiracyjnym formalnie był pracownikiem IG Farbenindustrie, gdzie wykorzystywał swoje możliwości, by nieść rodakom pomoc różnego typu (np. fałszując odpowiednie dokumenty). Wykorzystywał też swoje zatrudnienie w tym zakładzie do „organizowania” materiałów piśmienniczych potrzebnych dla podziemnej prasy (papier, przybory itp.). Aresztowany 24.05.1944 r. zupełnie przypadkowo podczas obławy jaką gestapo urządziło na dworcuw Katowicach. Przewieziony do KL Auschwitz, zginął w komorze gazowej 24.06.1944 r.

Bibliografia: Wszystko co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983 r., s. 110; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego „Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 86, 87; M. Heller, Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r. s. 73, 120, 123; KronikaBeskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41