Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Suplement do „Martyrologium…” Jerzego Klistały

TRONINA STANISŁAW

Więzień więzienia w Katowicach.

Urodzony w 1909 r. w Grodźcu gmina Jasienica, pow. bielski, robotnik. Aresztowany w okresie okupacji hitlerowskiej, przekazany został do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 5.05.1943 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945 r., Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 39.

TWARDZIK TADEUSZ

Więzień więzienia w Bielsku, KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 10.10.1919 r., zamieszkały w Dziedzicach pow. bielski. Ukończył Szkołę Przemysłową w Bielsku, pracował jako urzędnik. Aresztowany 19.04.1940 r. i więziony w więzieniu w Bielsku, w KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen. Mimo ciężkich warunków panujących w więzieniach i obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko (076, 087).

TYBERGIER OTYLIA

Więźniarka KL Auschwitz.

Zamieszkała w Bestwinie pow. bielski. Aresztowana i uwięziona w KL Auschwitz, gdzie zginęła.

Bibliografia: T. Lewczak, Wykaz ofiar mieszkańców Gminy Bestwina.

TYRAS OLGA

Więźniarka – nieznane miejsce uwięzienia.

Urodzona 13.06.1911 r. w Bielsku, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkała w Czeskim Cieszynie. Aresztowana i przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego i tam zginęła – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz data i okoliczności śmierci.

Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 60.

TYRAS SAMUEL

Zamordowany w Tarnowie.

Urodzony 22.08.1905 r. w Wilamowicach pow. bielski, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkały w Czeskim Cieszynie. W 1938 r. przetransportowany do getta w Żabnie k/Tarnowa, gdzie zginął 31.05.1943 r.

Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 60.

UNICKI LEON

Więzień gestapo w Bielsku, KL Dachau, KL Gusen.

Urodzony 23.06.1897 r. w Cieszynie, zamieszkały w Bielsku. Maturę zdał w 1915 r. w Cieszynie, zaś dalszą naukę i studia kontynuował w Bielsku. Inżynier z zawodu – wykładowca w szkole przemysłowej. Aresztowany 20.04.1940 r. i wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przetransportowany został do KL Dachau, a po półrocznym pobycie w tym obozie przeniesiony do KL Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

WALICA LUDWIK

Więzień KL Bergen-Belzen.

Urodzony 7.07.1920 r., zamieszkały w Bielsku. Aresztowany i prawdopodobnie poprzez przesyłanie do różnych więzień i obozów, dostał się do KL Bergen-Belsen, gdzie w maju 1945 r. doczekała się wyzwolenia przez wojska alianckie.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

WAŁACH EMIL

Więzień KL Auschwitz nr E-46.

Urodzony 13.11.1904 r. w Roztropocach gmina Jasienica pow. bielski. Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, 23.07.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-46. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 729.

WAŁACH JÓZEF

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Cieszynie, KL Dachau,KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 16.01.1890 r. w Łyżbicach – Zaolzie, od 1921 r. zamieszkały w Bielsku, syn Adama i Anny z d. Kaleta. Po ukończeniu Szkoły ludowej w Łyżbicach, uczęszczał do Gimnazjum A. Osuchowskiego w Cieszynie – zdając maturę w 1908 r. Następnie, studiował we Lwowie – uzyskując tam w 1914 r. dyplom lekarza medycyny. W latach 1918-1921 organizował służbę zdrowia w Bielsku, gdzie w przeciągu pierwszych 8 lat był jedynym lekarzem. (w roku 1924 r. odznaczony srebrnym Krzyż Zasługi, posiadał także medal Powstańców Górnośląskich i 3 medale Polska Swemu obrońcy). W latach 1927-1939 był prezesem związku Oficerów Rezerwy, prezesem Związku Obrońców Ojczyzny, prezesem Klubu Polskiego w Radzie Miejskiej Miasta Bielska. Aresztowany przez gestapo 12.04.1940 r. w Bielsku, więziony w więzieniu w Cieszynie, w KL Dachau, Mauthausen-Gusen.Odzyskał wolność 2.06.1942 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

 

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41