Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Suplement do „Martyrologium…” Jerzego Klistały

WAŁĘGA ADOLF

Więzień KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 7.03.1891 r. w Buczkowicach pow. bielski, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkały w Sibicy – Zaolzie. Aresztowany 17.04.1940 r. za nielegalną działalność – konspiracyjną w szeregach ZWZ/AK i przetransportowany do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 25.09.1941 r.

Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 166; Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 184.

WANDZEL JAN

Więzień KL Bergen-Belsen.

Urodzony 28.05.1908 r. w Bielsku i zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany i prawdopodobnie poprzez przesyłanie do różnych więzień i obozów, dostał się do KL Bergen-Belsen, gdzie w maju 1945 r. doczekał się wyzwolenia przez wojska alianckie.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

WECHSNER MORIZ

Więzień – nieznane miejsce uwięzienia.

Urodzony 15.09.1878 r. w Lipniku pow. bielski, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkały w Orłowej – Zaolzie. Aresztowany i przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego i tam zginął – nieznana jest nazwa miejsca jego uwięzienia oraz data i okoliczność śmierci.

Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 153.

WEINBERGER OLGA z d. MUNK

Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 22.10.1895 r. w Bielsku, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkała w Nowym Bogumine – Zaolzie. Aresztowana w 1941 r. i przetransportowana do KL Auschwitz, gdzie zginęła – nieznana jest data i okoliczności jej śmierci.

Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 139.

WIECZORKIEWICZ ANTONI

Jeniec wojenny.

Urodzony 28.02.1898 r. w Bestwinie pow. bielski. W latach 1916-1918 służył w wojsku austriackim. Zdemobilizowany w 1922 r., od 1924 r. wójt Gminy Bestwina, od 1926 r. członek rady powiatowej i prezes Okręgowego Towarzystwa Organizacji i Kółek Rolniczych. W latach 1938-1939 poseł na Sejm. W czasie okupacji hitlerowskiej pracował jako „jeniec wojenny” we dworze w Dankowicach. W 1945 r. aresztowany przez UB, więzionyw Pszczynie, Katowicach i Bielsku. Skazany na zesłanie do łagrów – przez wyjątkowo pomyślny zbieg zdarzeń, uniknął wykonania wyroku kary śmierci. Zmarł 8.11.1963 r.

Bibliografia: T. Lewczak, Wykaz ofiar mieszkańców Gminy Bestwina.

WIEWIÓRKA PAWEŁ

Więzień więzienia w Żaganiu.

Urodzony w 1908 r. w Gutach – Zaolzie i tam zamieszkały w okresie dorastania. Naukę w szkole powszechnej rozpoczął w Gutach, zaś dalszą naukę kontynuował w gimnazjum w Cieszynie – kończąc naukę w Seminarium Nauczycielskim w Bielsku. Od 1929 r. zamieszkały w Kamienicy gdzie pracował jako nauczyciel. Aresztowany przez gestapo w 1941 r. i do 1943 r. więziony w więzieniu w Żaganiu, gdzie zginął.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

WISCHNITZER z d. BARBER ELSA

Więźniarka getta w Zawierciu.

Urodzona 10.03.1888 r. w Starej Wsi gmina Wilamowice pow. bielski, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkała w Łazach – Zaolzie. Aresztowana i przetransportowana 24.05.1940 r. do getta w Zawierciu, i od tego czasu jej los jest nieznany – zginęła.

Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 119.

WOJTOŃ FRANCISZEK

Więzień więzienia w Katowicach.

Urodzony w 1910 r. w Grodźcu pow. bielski, zamieszkały w Bielsku, zawód wyk. kelner. W miejscu urodzenia uczęszczał do szkoły powszechnej. Aresztowany 4.11.1942 r. w Bierach przez doniesienie o posiadaniei kolportowanie ulotek antyhitlerowskich. Przetrzymany przez dwa tygodnie na gestapo w Bielsku, a stamtąd przetransportowany do wiezienia w Katowicach, gdzie zginął 8.11.1943 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945 r., Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 41; informacja bratanka T.Wojtonia.

WOŹNIAK WŁADYSŁAW

Więzień KL Auschwitz nr 164137.

Urodzony 5.05.1923 r. w Janowicach pow. bielski, syn Antoniego i Tekli z d. Adamaszek, zamieszkały w Janowicach. W 1941 r. wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec – tam zatrudniony w gospodarstwie rolnym. Aresztowany w nieznanych okolicznościach i uwięzionyw KL Auschwitz, 19.11.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 164137, osadzony w bloku 11. Rodzina otrzymała powiadomienie z KL Auschwitz, że zmarł (zginął) 12.03.1944 r. o godz. 7:30 (akt zgonu XLV171/1944).

Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 433.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41