Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Suplement do „Martyrologium…” Jerzego Klistały

ZAGÓRNY STANISŁAW

Więzień KL Auschwitz nr 11018.

Urodzony 4.04.1894 r. w Grodźcu gmina Jasienica, pow. bielski, syn Jana i Marianny z d. Wieczorek, zamieszkały w Grodźcu. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 18.03.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 11018. Zginął w tym obozie 26.10.1941 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 3260/1941 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 7:40, określenie przyczyny zgonu to: „Sepsis bei Phlegmone” (ogólne zakażenie organizmu przy flegmonie).

Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 88; PMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 260.

ZEMANEK STEFAN

Zginął w obozie pracy.

Urodzony w 1925 r. w Janowicach gmina Czechowice, pow. bielski, syn Józefa i Tekli z d. Famułka, zamieszkały w Janowicach. W okresie okupacji hitlerowskiej wysłany transportem zbiorowym wraz z innymi mężczyznami z Janowic na roboty przymusowe do Brandenburga. Tam,w związku nadciągającym frontem, w kwietniu 1945 r. młodych pracowników (oddzielnie skoszarowanych) wyprowadzono poza teren obozu w którym przebywali, i zostali rozstrzelani.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; informacja krewnej A. Dimos.

ZIEBURA LUDWIK

Więzień KL Auschwitz nr E-442.

Urodzony 20.07.1911 r. w Wiśle Wielkiej pow. pszczyński. Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, 31.10.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-442, następnie zmieniono mu numer obozowy na 22388. Odzyskał wolność 25.02.1942 r.– zwolniony z obozu.

Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 744.

ZIELEŹNIK TEOFIL

Więzień KL Flossenbürg i dalej do KL Leitmeritz.

Urodzony 12.07.1916 r. w Międzyrzeczu gmina Jasienica, pow. bielski, syn Antoniego i Jadwigi z d. Stusek. Po ukończeniu szkoły powszechnej, kontynuował naukę w Szkole Handlowo-Kupieckiej w Czechowicach.W 1928 r. przeprowadził się wraz z rodzicami do Zarzecza gdzie otworzył własny sklep. Jesienią 1939 r. powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, w związku z wybuchem wojny uczestniczył w kampanii wrześniowej, a uniknąwszy dostania się do niewoli – wrócił do domu. W okresie okupacji hitlerowskiej, od 1941 r. zaangażował się w ruchu oporu. Do 1943 r. był dowódcą plutonu „Strumień” – wchodzącego w skład grupy bojowej ZWZ/AK. Aresztowany w 1943 r. i przetransportowany do KL Auschwitz. Następnie, przesłany do KL Flossenbürg i dalej do KL Leitmeritz (Litomierzyce) w Czechach. Zginął w tym ostatnim obozie w lutym 1945 r.

Bibliografia: K. Ochman, Pomnik ofiar hitleryzmu w Strumieniu, 1997 r., s. 31.

ZIĘTEK JAN

Więzień KL Auschwitz nr 153722, KL Buchenwald.

Urodzony 17.10.1922 r. w Grodźcu gmina Jasienica pow. bielski. Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, 1.10.1943 r. zarejestrowanyw obozowej ewidencji jako więzień nr 153722. Następnie, przeniesiony do KL Buchenwald. Odzyskał wolność 11.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 407.

ZUBER STEFAN

Więzień KL Dachau.

Urodzony w 1920/1921 r. w Czechowicach, zamieszkały przez jakiś czas z rodzicami w Krakowie gdzie rozpoczął naukę w szkole powszechnej, zaś do gimnazjum uczęszczał w Bielsku – zdając maturę w 1938 r. W początkowym okresie okupacji hitlerowskiej, usiłował dostać się na Węgry przez Jabłonków i stamtąd dalej – do tworzącego się Wojska Polskiego. Aresztowany na granicy i przetransportowany przez gestapo do KL Dachau, gdzie zginął w 1943 r.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

ŻUŻAŁEK JÓZEF

Więzień obozu pracy.

Urodzony 13.04.1875 r., zamieszkały w Bestwince pow. bielski. Wywieziony 13.10.1942 r. do obozu pracy do Kaczycach k/Raciborza, tam zginął w lutym 1944 r.

Bibliografia: materiały archiwalne Muzeum w Bestwinie.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41