Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Suplement do „Martyrologium…” Jerzego Klistały

Martyrologium mieszkańców Żywca, Czernichowa, Gilowic, Jeleśni, Koszarawy, Lipowej, Łękawicy, Łodygowic, Milówki, Radziechowych, Rajczy, Stryszawy, Suchej, Węgierskiej Górki i innych w latach 1939-1945.

BARCIK FRANCISZEK

Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 15.05.1909 r. w Łękawicy pow. żywiecki, zamieszkały w Kocierzu pow. żywiecki. Zmobilizowany, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. w 3 psp. Bielsko. Walczył z hitlerowskim agresorem na linii: Bielsko, Kraków, Limanowa, Nowy Sącz, Tomaszów Mazowiecki. Dostał się 14.09.1939 r. do niewoli niemieckiej, z której podczas transportu do Niemiec – w sprzyjających okolicznościach zbiegł. Wrócił do domu – do Kocierza, nieznany jest dalszy jego los.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

BARCIAK WŁADYSŁAW

Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 2.12.1909 r. w Łękawicy pow. żywiecki, zamieszkały w tej miejscowości. Zmobilizowany, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Walcząc z hitlerowskim agresorem na linii Bielsko – Zamość, dostał się 21.09.1939 r. do niemieckiej niewoli i przetransportowany został do obozu jenieckiego w Krakowie. Przy sprzyjających okolicznościach (po dwóch tygodniach pobytu w obozie), zbiegł i wrócił do domu. Nieznany jest dalszy jego los.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

BARCIK JÓZEF

Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 4.04.1914 r. w Łękawicy pow. żywiecki, zamieszkały w tej miejscowości. Powołany 14.11.1937 r. do odbycia służby wojskowej w 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie – brał następnie udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Walcząc z hitlerowskim agresorem na linii Ławoczne, Sianki, Stryj, Drochobycz, Sambor – 30.09.1939 r. dostał się do niemieckiej niewoli. W sprzyjających okolicznościach zbiegł podczas transportu do obozu jenieckiego i przedostał się na Węgry. W 1941 r. powrócił do kraju – do domu, nieznany jest dalszy jego los.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

BARCIK WŁADYSŁAW

Żołnierz kampanii wrześniowej.

Urodzony 8.11.1913 r. w Łękawicy pow. żywiecki, zamieszkały w tej miejscowości. Zmobilizowany w sierpniu 1939 r. do 3 psp. Bielsko, brał udział w kampanii wrześniowej – walcząc z hitlerowskim agresorem na linii Bielsko – Kraków – Biłgoraj. Ranny 17.09.1939 r. – dostał się do szpitalaw Zamościu. Opuścił szpital 24.09.1939 r. i jako inwalida wojenny wrócił do domu. Nieznany jest dalszy jego los.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

BĄK ALEKSANDRA

Więźniarka Polenlagru nr 10 w Siemianowicach Śl.

Urodzona 28.08.1925 r. w Okrajniku i tam zamieszkała, córka Antoniego i Katarzyny. Aresztowana i wywieziona do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlager nr 10 (Laurahütte) Siemianowice Śl., gdzie przebywaław okresie 22.07.1942 do 8.01.1945 r. Następnie wywieziona w głąb Niemiec do Drezna. Nieznany jest dalszy los tej więźniarki.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

BETTER SZYMON

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 28.12.1892 r. w Moszczanicy pow. żywiecki, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkały w Karwinie – Zaolzie. Aresztowany 7.06.1940 r. i przetransportowany do więzienia w Będzinie, skąd przewieziony został do KL Auschwitz, i tam zginął prawdopodobnie w komorze gazowej – nieznana jest data śmierci.

Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 107; w zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

BETTER WILHELM

Więźniarka – nieznane jest miejsce uwięzienia.

Urodzony 21.05.1885 r. w Peweli Małej pow. żywiecki, w okresie okupacji hitlerowskiej zamieszkały w Orłowej – Zaolzie. Aresztowany i przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego i tam zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia, oraz data i okoliczności śmierci.

Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 148.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41