Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Suplement do „Martyrologium…” Jerzego Klistały

BLECHA RUDOLF

Więzień więzienia Stein.

Urodzony 10.07.1906 r. w Sporyszu pow. żywiecki, podczas okupacji zamieszkały w Trzyńcu – Zaolzie, hutnik. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu. Aresztowany 2.06.1943 r. i przetransportowany do więzienia Stein nad Dunajem, gdzie zginął – rozstrzelany 15.04.1945 r.

Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 185.

CEBRAT MICHAŁ pseud. „Brzoza”

Uczestnik kampanii wrześniowej.

Urodzony 14.01.1914 r. w Okrajniku gmina Łękawica, pow. żywiecki, zamieszkały w Łękawicy. Powołany 2.08.1939 r. na ćwiczenia wojskowe – rezerwy do 3 psp. Bielsko (stopień wojsk. – plutonowy). Uczestniczyłw kampanii wrześniowej – w walkach z Niemcami na odcinku Bielsko– Zamość – Tomaszów, 22.09.1939 r. dostał się do niemieckiej niewoli pod Tomaszowem Lubelskim. Zbiegł z placu zbornego jeńców i wrócił do domu – ukrywając się przed Niemcami. Pod koniec 1943 r. wstąpił do AK, posługiwał się pseudonimem „Brzoza”. Nieznany jest dalszy jego los.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

CIERER JÓZEF

Więzień – nieznane miejsce uwięzienia.

Urodzony 16.02.1873 r. w Zwardoniu, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkały we Frysztacie – Zaolzie, wyższe wykształcenie. Aresztowanyi przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego którego nazwy nie udało się ustalić i tam zginął – nieznana jest data i okoliczności śmierci tego więźnia.

Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 81.

DROBISZ TEOFIL

Żołnierz kampanii wrześniowej.

Urodzony w 1913 r. w Gilowicach i zamieszkały w tej miejscowości, syn Andrzeja i Reginy z d. Gawron. Zmobilizowany, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r., dostał się do niewoli niemieckiej. Przebywał jakiś czas w obozie jenieckim (nieznana nazwa), później skierowany do pracy przymusowej na terenie Niemiec. Przeżył okupację, powrócił po wojnie do kraju ciężko chory. Zmarł w grudniu 1946 roku.

Bibliografia: informacja pozyskana przez B. Srokę – z zapisów w księdze parafialnej w Gilowicach;B. Sroka, Straty poniesione przez mieszkańców Gilowic w wyniku wojny w latach 1939-1945, s. 23.

DUDA WŁADYSŁAW

Żołnierz kampanii wrześniowej.

Urodzony w 1906 r. w Gilowicach i zamieszkały w tej miejscowości, syn Jana i Anny z d. Wrona, wykształcenie podstawowe. Zmobilizowany, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Wraz ze swoim oddziałem dostał się do sowieckiej niewoli. Przebywał w dwóch różnych obozach na Syberii. Udało mu się zaciągnąć do Armii gen. Andersa i wraz z nią przebył szlak bojowy od Iranu do Włoch. Uczestnik bitwy pod Monte Cassino, gdzie został ranny. Po wojnie wrócił do kraju. Pracował aż do emerytury w przedsiębiorstwie budowlanym w Bielsku Białej. Zmarł w 1978 roku.

Bibliografia: informacja pozyskana przez B. Srokę – relacja osobista W. Dudy oraz jego syna Władysława.

GACH STEFAN

Więzień aresztu gestapo w Żywcu.

Urodzony w 1921 r. w Gilowicach i zamieszkały w tej miejscowości, syn Franciszka i Heleny z d. Marszałek, ślusarz narzędziowy i mechanik, wykształcenie zawodowe. Pracował w firmie „FELKEL” w Zadzielu. Aresztowany w październiku 1944 r. wraz z Janem Klimczakiem jako podejrzani o kontakty z partyzantką po napadzie owej grupy na niemieckiego osadnika Waseleschena, u którego pracowali rodzice Stefana. W czasie tego napadu zginął jeden z gestapowców. Przewieziono S. Gacha do aresztu w Żywcu, gdzie przeprowadzano dalsze jego przesłuchiwanie i na skutek interwencji jego przełożonego – Niemca, dyrektora firmy w której pracował, został zwolniony z aresztu po dwóch tygodniach. Nieznany jest dalszy jego los.

Bibliografia: informacja pozyskana przez B. Srokę – osobista relacja S. Gacha uzyskana we wrześniu 2009 r.

GARDAŚ JAN

Więzień KL Gross-Rosen.

Urodzony w 1909 r. w Gilowicach i zamieszkały w tej miejscowości.W początkowym okresie okupacji hitlerowskiej pracował w zakładzie włókienniczym w Bielsku, gdzie prawdopodobnie zaangażował się w działalność ruchu oporu. Aresztowany przez gestapo w 1941 r. i przetransportowany do KL Gross-Rosen, zginął w tym obozie 9.05.1945 r.

Bibliografia: informacja pozyskana przez B. Srokę – z zapisów w księdze parafialnej w Gilowicach;B. Sroka, Straty poniesione przez mieszkańców Gilowic w wyniku wojny w latach 1939-1945, s. 23.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41