Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Suplement do „Martyrologium…” Jerzego Klistały

GAWRON JAN

Więzień obozu jenieckiego.

Urodzony 1.04.1914 r. w Łysinie gmina Łękawica, pow. żywiecki, zamieszkały w tej miejscowości. Powołany w marcu 1938 r. do służby wojskowej do 4-go pułku piechoty w Cieszynie, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Do 17.09.1939 r. walczył z hitlerowskim agresorem na linii od Cieszyna do Tomaszowa Lubelskiego. Wzięty do niewoli niemieckiej,w sprzyjających okolicznościach zbiegł z transportu i powrócił do domu. Nieznany jest dalszy jego los.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

GOTTLIEB FANNY

Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 6.01.1869 r. w Rajczy pow. żywiecki, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkała we Frysztacie – Zaolzie. Aresztowana w lipcu 1942 r. i przetransportowana do KL Auschwitz, gdzie zginęła – nieznana jest datai okoliczności jej śmierci.

Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 82; w zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

GOWIN JÓZEF

Żołnierz kampanii wrześniowej.

Urodzony w 1910 r. w Zadzielu, zamieszkały w Gilowicach, syn Michała i Anny z d. Górna. Zmobilizowany, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. i dostał się do niewoli. Zmarł 19 lub 22.04.1943 r. w obozie jenieckim o nieustalonej nazwie.

Bibliografia: B. Sroka, Straty poniesione przez mieszkańców Gilowic w wyniku wojny w latach 1939-1945, s. 23; informacja pozyskana przez B. Srokę – z zapisów w księdze parafialnej w Gilowicach.

GÓRNY JÓZEF

Żołnierz kampanii wrześniowej.

Urodzony w 1909 r. w Gilowicach i zamieszkały w tej miejscowości, syn Jana i Katarzyny z d. Jędrysek. Zmobilizowany, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. w 22 Dywizji Górskiej stacjonującej w Bielsku. Dostał się 18.09.1039 r. do sowieckiej niewoli w miejscowości Tłumacz koło Tarnopola. Przewieziony wraz z innymi jeńcami do obozu w okolicach Archangielska i skierowany do pracy w kopalni rudy. 15.08.1941 r. postarał sięo wcielenie do Armii Andersa. Po ewakuacji z ZSRR znalazł się w Palestynie, dostał się do Turcji, Egiptu i Włoch – uczestniczył w walce o Monte Cassino. W jednym z ataków, na skutek silnej kanonady stracił częściowo słuch. W trakcie dalszych walk, nad rzeką Sanio, na skutek pomyłkowego ostrzelania jego oddziału przez Amerykanów, został poważnie rannyw udo. Powrócił do kraju 14.04.1947 r. Podjął pracę w miejscowej Gminnej Spółdzielni na etacie magazyniera, pracując bez przerwy aż do przejścia na emeryturę. Zmarł w 1989 roku.

Bibliografia: informacja pozyskana przez B. Srokę od jego syna Józefa, Dyrektora Generalnego NIK.

GÓRNY KASPER

Żołnierz kampanii wrześniowej.

Urodzony w 1908 r. w Gilowicach i zamieszkały w tej miejscowości, syn Michała i Weroniki z d. Cyrnal. Listonosz, członek miejscowej OSP, pełniący obowiązki zastępcy komendanta. Wykształcenie podstawowe. Zmobilizowany, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. – zginął w walcez hitlerowskim agresorem w okolicach Zamościa.

Bibliografia: B. Sroka, Straty poniesione przez mieszkańców Gilowic w wyniku wojny w latach 1939-1945, s. 23; informacji udzieliła B. Sroce – żona K. Górnego – Hermina, członkowie OSP w Gilowicach, siostra Stefania Płoskonka.

GRADEK WŁADYSŁAW

Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 9.11.1912 r. w Łękawicy pow. żywiecki, zamieszkały w tej miejscowości. Zmobilizowany w sierpniu 1939 r. do Wojska Polskiego do4 psp. Cieszyn, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. – walcząc z hitlerowskim agresorem na odcinku Bielsko – Kraków – Mogilany. 18.09.1939 r. cofając się z resztką Pułku aż do Tarnopola, dostał się do niewoli sowieckiej i wywieziony został w głąb Rosji (Gorki). W listopadzie 1939 r. w ramach wymiany jeńców z Niemcami – przekazany Niemcomi wywieziony do obozu jenieckiego Nanbrandenburg – Stalag HA, gdzie przebywał do wyzwolenie w 1945 r.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

GREŃ TOMASZ

Więzień obozu jenieckiego.

Urodzony 18.11.1915 r. w Łysinie gmina Łękawica, pow. żywiecki, zamieszkały w tej miejscowości. Od 1.04.1938 r. służył w Wojsku Polskimw 73 pułku piechoty Katowice. Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. – walcząc przeciwko Niemcom na linii Katowice – Kraków – Przemyśl – Lwów. Dostał się 18.09.1939 r. do niemieckiej niewoli pod Lwowem. Zbiegł z obozu jenieckiego w Krakowie i powrócił do domu. Nieznany jest jego dalszy jego los.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41