Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Suplement do „Martyrologium…” Jerzego Klistały

HULBÓJ PIOTR

Więzień prawdopodobnie KL Auschwitz.

Urodzony ok. 1917 r. w Rajczy pow. żywiecki syn Adama i Anny, zamieszkały w Rajczy. W okresie okupacji hitlerowskiej pracował na kolei – na stacji Czechowice. Aresztowany w 1942 r. – zabrany przez żandarmów z pola i wg. oświadczenia rodziny przetransportowany do KLAuschwitz, gdzie zginął w 1942 r.

Postscriptum: żona otrzymała od niego w 1942 r. dwa listy.

Bibliografia: informacja wnuka – Stanisława Mrowca; W zachowanych dokumentach APMA-B niefiguruje.

JAGOSZ JÓZEF

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 9.03.1900 r. w Łysinie pow. żywiecki i zamieszkały w tej miejscowości, syn Michała i Reginy z d. Tomaszek. Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął 12.06.1944 r. o godz. 9:36.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

KAMIŃSKI MICHAŁ

Więzień KL Auschwitz nr 152608, KL Neuengamme.

Urodzony 17.02.1911 r. w Sopotni Wielkiej pow. żywiecki, robotnik leśny. Aresztowany 9.08.1943 r. za przynależność do PPR (gestapo zdobyło listę członków tej organizacji i aresztowali osoby na niej wpisane). Przetransportowany do Więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie przewieziony do KL Auschwitz, 28.09.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 152608. Stamtąd 1.17.1944 r. przeniesiony do KL Neuengamme. Gdy hitlerowcy uznali, że zagraża im zbliżający się front, ewakuowali więźniów i wówczas transporty te zostały zbombardowane a więźniowie rozbiegli się do pobliskiego lasu. 15.04.1945 r. przejęci przez wojska angielskie, odzyskali wolność.

Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 405; APMA-B Ankieta osobiście wypełniona przez M. Kamińskiego z dn. 2.07.1970 r., (sygn. Mat./7975 nr inw. 156532).

KANTYKA JÓZEF

Żołnierz kampanii wrześniowej.

Urodzony w 1903 r. w Gilowicach i zamieszkały w tej miejscowości, syn Michała i Anny z d. Pyclik, robotnik tartaczny, wykształcenie podstawowe. Zmobilizowany, uczestniczył w kampanii wrześniowej w 1939 r. – zginął 31.12.1939 r. w walce z hitlerowskim agresorem w okolicach Dunajca (według zeznań świadków i orzeczenia sądu powiatowego w Żywcu).

Bibliografia: B. Sroka, Straty poniesione przez mieszkańców Gilowic w wyniku wojny w latach 1939-1945, s. 23; relacja uzyskana od żony Józefa – Julii z d. Kastelik – pozyskana przez B. Srokę.

KANTYKA TADEUSZ

Więzień obozu jenieckiego.

Urodzony w 1920 r. w Gilowicach i zamieszkały w tej miejscowości, syn Jana i Agnieszki z d. Cygonik, absolwent Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika w Żywcu. Po zdaniu matury zgłosił się ochotniczo do wojska i został przyjęty na podchorążówkę w Zambrowie. Po wybuchu wojny wraz ze swoją jednostką został skierowany na front. W kilka dni później dostał się do niemieckiej niewoli i wraz z innymi jeńcami przewieziony do obozu (jenieckiego) najpierw na terenie Niemiec, a po zajęciu przez Niemców Francji, do innego obozu na terenie Francji. Latem 1944 r. wraz z ośmioma innymi więźniami uciekł z obozu i po półrocznej poniewierce na terenie Francji, korzystając z francuskiej partyzantki przedostał się do Anglii. Zamieszkał w Manchesterze. Tam skończył studia, uzyskując tytuł inżyniera chemikai po studiach podjął pracę w tamtejszych zakładach chemicznych. Nie wrócił do kraju.

Bibliografia: informacja pozyskana przez B. Srokę – osobista relacja T. Kantyki podczas jego pobytuw Gilowicach w 2004 r.

KASPEREK ŁUKASZ

Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 28.01.1914 r. w Kocierzu Moszczanickim pow. żywiecki, zamieszkały w tej miejscowości. Powołany 9.03.1938 r. do służby wojskowej do 4 psp. w Cieszynie, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Walczył z agresorem hitlerowskim na linii: Cieszyn – Bielsko – Wadowice – Kalwaria – Janów Lubelski – Tomaszów Lubelski. Wzięty 28.09.1939 r. do niewoli niemieckiej, zbiegł przy sprzyjających okolicznościach podczas transportu do Niemiec – wrócił do domu. Nieznany jest dalszy jego los.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

KLIMCZAK JAN

Zamordowany w lokalnym areszcie.

Urodzony w Pewli Ślemieńskiej. Pracował na początku okupacji hitlerowskiej u Niemieckiego osadnika Waseleschena w Gilowicach – jako przymusowy parobek do koni, skierowany do tej pracy przez żywiecki Arbeitsamt. Aresztowany razem ze Stefanem Gachem i został osadzony w miejscowym gminnym areszcie, gdzie przystąpiono od razu do jego przesłuchiwania. Bito go do utraty przytomności i polewano wodą dla ocucenia. Na drugi dzień podczas dalszych przesłuchań, gestapowcy powiesili go na strzępach podartych z jego ubrania – ze związanymi z tyłu rękami, aranżując samobójstwo przez powieszenie.

Bibliografia: informacja pozyskana przez B. Srokę – od B. Gąsiorka, kierowcy Amtkomisarza i J. Misika, pełniący w gminie funkcję tłumacza, także od Stefana Gach, z którym Klimczak był aresztowany.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41