Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Suplement do „Martyrologium…” Jerzego Klistały

KOLONKO FRANCISZEK

Więzień obozu jenieckiego, robotnik przymusowy.

Urodzony 1.01.1914 r. w Kocierzu gmina Łękawica, pow. żywiecki, i zamieszkały w tej miejscowości. Powołany 15.03.1938 r. do służby wojskowej w 4 pułku piechoty. Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r., przydzielony do 8 kompanii 4 psp. w Cieszynie. Brał udział w walce obronnej na linii Bielsko – Wadowice – Kraków, dostał się 18.09.1939 r. do niemieckiej niewoli. W październiku 1939 r. odzyskał wolność i wrócił do domu. W 1942 r. wysłany przez Arbeitsamt na przymusowe roboty budowlane do Oświęcimia i tam przebywał do wyzwolenia w styczniu 1945 r.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

KOLONKO JAN

Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 6.10.1914 r. w Kocierzu Moszczanickim pow. żywiecki, zamieszkały w tej miejscowości. Powołany 25.03.1938 r. do służby wojskowej w 4 psp. w Cieszynie, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. W walce z hitlerowskim agresorem na linii: Cieszyn – Bielsko – Wadowice – Kalwaria – Janów Lubelski – Tomaszów Lubelski, dostał się 30.09.1939 r. do niemieckiej niewoli. Zbiegł w czasie transportu do obozu jenieckiegoi powrócił do domu.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

KONIOR JAN

Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 7.07.1913 r. w Kocierzu Rychwałdzkim pow. żywiecki, zamieszkały w tej miejscowości. Zmobilizowany do Wojska Polskiego do3 psp. w Bielsku, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Walczyłz hitlerowskim agresorem na odcinku Bielsko – Tomaszów Mazowiecki. Dostał się 26.09.1939 r. do niemieckiej niewoli w okolicach Przeworska. Zbiegł 5.10.1939 r. z obozu jenieckiego i wrócił do domu. Nieznany jest jego dalszy los.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

KRÄMER REGINA

Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 22.11.1869 r. w Zawoji pow. suski, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkała we Frysztacie – Zaolzie. Aresztowana w kwietniu 1942 r. i przetransportowana do KL Auschwitz, gdzie zginęła – nieznana jest datai okoliczności jej śmierci.

Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 83; w zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

KUDZIA FRANCISZEK

Więzień obozu pracy.

Wysiedlony w 1942 r. z żoną Weroniką i trojgiem dzieci do obozu pracy przymusowej w Siemianowicach. Przeżyli ciężki pobyt w obozie, lecz żona Weronika, po powrocie do domu, na skutek okupacyjnych przeżyć popadła w chorobę i zmarła jesienią 1945 roku. Franciszek zmarł w 1985 r.

Bibliografia: informacja pozyskana przez B. Srokę – osobista relacja F. Kudzi z 1960 r.

KUROWSKI WŁADYSŁAW

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 23.03.1924 r. w Szarym gmina Milówka pow. żywiecki, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkały w Jabłonkowie – Zaolzie, student. W młodości bardzo zaangażowany w działalność harcerską w Jabłonkowie, zaś od rozpoczęcia się okupacji hitlerowskiej – bardzo aktywny uczestnik ruchu oporu. Aresztowany 23.04.1943 r. i przetransportowany do KLAuschwitz, gdzie zginął 10.03.1944 r.

Bibliografia: Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 72; w zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41