Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Suplement do „Martyrologium…” Jerzego Klistały

KURZYNIEC JAN

Żołnierz Kampanii wrześniowej.

Urodzony w 1908 r. w Gilowicach i zamieszkały w tej miejscowości, syn Jana i Reginy z d. Górny, kowal, wykształcenie podstawowe. Zmobilizowany, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. – zginął 1.10.1930 r.w walce z hitlerowskim agresorem w miejscowości Włosienica k/Tomaszowa Mazowieckiego.

Bibliografia: B. Sroka, Straty poniesione przez mieszkańców Gilowic w wyniku wojny w latach 1939-1945, s. 23; informacja B. Sroki – pozyskana z dokumentów parafialnych w Gilowicach.

KURZYNIEC MICHAŁ

Więzień więzienia w Cieszynie, obozu – nieznana nazwa.

Urodzony w 1901 r. w Gilowicach i zamieszkały w tej miejscowości, syn Jana i Marii z d. Jędrysek, kowal. Aresztowany wczesną wiosną 1940 r. za przechowanie broni i mundurów dwóch polskich żołnierzy z kampanii wrześniowej – wracających do swoich domów po rozbiciu ich jednostek przez wojsko niemieckie (udostępnił im także ubrania). Przetransportowany najpierw do więzienia śledczego w Cieszynie, następnie przewieziony do obozu koncentracyjnego – którego nazwy nie udało się ustalić. Skazany na karę śmierci, podobno uratował go od śmierci jakiś Niemiec, któremu był potrzebny kowal.

Postscriptum: M. Kurzyniec przeżył obóz. Po wyzwoleniu, w 1945 r. podjął pracę wraz z synem w ocalałej ale zdewastowanej kuźni, lecz przeżycia okupacyjne spowodowały gwałtowne pogorszenie się jego zdrowia. Zmarł w 1950 roku.

Bibliografia: relacja sąsiadów i jego córki, Antoniny Drobisz – pozyskana przez B. Srokę.

KUŹNIK JÓZEF

Więzień obozu jenieckiego, robotnik przymusowy.

Urodzony 19.02.1912 r. w Okrajniku gmina Łękawica, pow. żywiecki, zamieszkały w Łękawicy. Powołany w sierpniu 1939 r. do 3 psp. w Bielsku, uczestniczył w kampanii wrześniowej – walczył z Niemcami na odcinku Cieszyn – Bielsko – Wadowice – Kielce aż do Łańcuta. Dostał się do niemieckiej niewoli i przy dogodnych okolicznościach po dwóch tygodniach uciekł z transportu niemieckiego i wrócił do domu. W 1940 r. wysłany został przez Arbeitsamt do Niemiec na roboty przymusowe – do miejscowości München, gdzie doczekał się wyzwolenia w 1945 r. przez wojska alianckie.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

LISZKA KAROL

Więzień KL Auschwitz nr 27204.

Urodzony 25.10.1906 r. w Baczynie k/Bieńkówki pow. suski, i zamieszkały w tej miejscowości, syn Henryka i Anny z d. Guc. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu. Aresztowany za działalność antyhitlerowską i przetransportowany do KL Auschwitz, zarejestrowanyw obozowej ewidencji jako więzień nr 27204. Zginął 7.04.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 4561/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 16:00, określenie przyczyny zgonu to: „Herzmuskelschwäche” (niewydolność mięśnia sercowego).

Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 4, s. 61; Z. Liszka.

LUSTIG IDA

Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 27.02.1868 r. w Rajczy pow. żywiecki, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkała we Frysztacie – Zaolzie. Aresztowana i przetransportowana w lipcu 1942 r. do KL Auschwitz, gdzie zginęła – nieznana jest data i okoliczności jej śmierci.

Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 83; w zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

ŁOPATKA JAN

Więzień robót przymusowych.

Urodzony 22.03.1914 r. w Łękawicy pow. żywiecki i zamieszkały w tej miejscowości. Powołany 22.03.1938 r. do czynnej służby wojskowej w 3 psp. w Bielsku. Uczestniczył w kampanii wrześniowej w 1939 r. w walkach z Niemcami na odcinku Wadowice – Częstochowa – Łańcut – Rawa Ruska. Pod Tarnopolem dostał się 25.09.1939 r. do niemieckiej niewoli i został przewieziony na roboty przymusowe do miejscowości Freiwald, gdzie 5.05.1945 r. został wyzwolony przez Armię Czerwoną.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

MADEJCZYK FRANCISZEK

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 21.11.1906 r. w Cięcinie pow. żywiecki, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkały w Trzyńcu – Zaolzie, hutnik. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu. Aresztowany 5.01.1943 r. i przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął – rozstrzelany 17.04.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 18785/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 14:30, określenie przyczyny zgonu to: „Herz – und Kreislaufschwäche” (osłabienie/niewydolność serca i układu krążenia).

Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1138; APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 775; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 186.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41