Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Suplement do „Martyrologium…” Jerzego Klistały

MIESZCZAK ANTONI

Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 21.01.1914 r. w Kocierzu Moszczanickim pow. żywiecki, zamieszkały w tej miejscowości. Zmobilizowany 24.08.1939 r. do Wojska Polskiego do 3 psp. Bielsko, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Walcząc z agresorem hitlerowskim na odcinku Bielsko – Tomaszów Lubelski, dostał się do niewoli, był internowany w obozie jenieckim w Krakowie. Po dwóch tygodniach przewieziony do pracy przymusowej do Niemiec gdzie przebywał do wyzwolenia w październiku 1945 r.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

MIESZCZAK KAZIMIERZ

Więzień obozu jenieckiego, robotnik przymusowy.

Urodzony 28.02.1914 r. w Kocierzu Moszczanickim gmina Łękawica pow. żywiecki, zamieszkały w tej miejscowości. Powołany 24.08.1939 r. do Wojska Polskiego do 3-go Pułku Artylerii Konnej w Bielsku-Leszczyny. Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. walcząc z hitlerowskim agresorem na szlaku: Skoczów – Bielsko – Kęty – Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska – Kraków – Tarnów – Rzeszów – Józefów aż pod Lwów. Dostał się 30.09.1939 r. do niemieckiej niewoli, a następnie wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec. Powrócił do domu w 1945 r.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

MIESZCZAK PIOTR

Więzień obozu jenieckiego.

Urodzony 8.06.1915 r. w Kocierzu gmina Łękawica, pow. żywiecki,i zamieszkały w tej miejscowości. Zmobilizowany, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. W walce z hitlerowskim agresorem 18.10.1939 r. wzięty do niemieckiej niewoli pod Przemyślem i umieszczony w obozie jenieckim w Zaksówkach k/Krakowa. W marcu 1940 r. zwolniony z niewoli – wrócił do domu.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

MIESZCZAK STEFAN

Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 5.01.1914 r. w Kocierzu Moszczanickim pow. żywiecki, zamieszkały w tej miejscowości. Powołany 15.03.1938 r. do służby wojskowej w 4 psp. w Cieszynie, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Walczył z hitlerowskim agresorem na linii: Cieszyn – Bielsko – Kęty – Kraków– Lublin i 22.09.1939 r. w lasach lubelskich dostał się do niemieckiej niewoli. Przebywał w obozie jenieckim w Łańcucie – zbiegł z obozu i wrócił do domu. Nieznany jest dalszy jego los.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

MIESZCZAK WŁADYSŁAW

Uczestnik kampanii wrześniowej.

Urodzony 11.01.1904 r. w Łysinie gmina Łękawica, pow. żywiecki, zamieszkały w tej miejscowości. Powołany 24.08.1939 r. do Wojska Polskiego do 4-go Pułku Piechoty w Cieszynie. Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. walcząc z hitlerowskim agresorem na linii Cieszyn – Bielsko – Wadowice – Kalwaria – Tarnów aż do lasów k/Tomaszowa. Został ranny i 17.09.1939 r. dostał się do niemieckiej niewoli – przetransportowany do szpitala wojskowego Kraków-Płaszów. Przy sprzyjających okolicznościach 15.10.1939 r. zbiegł z tego szpitala i powrócił do domu. Nieznany jest dalszy jego los.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

MRÓZEK STANISŁAW

Więzień obozu jenieckiego.

Urodzony 22.04.1913 r. w Łękawicy pow. żywiecki i zamieszkały w tej miejscowości. Zmobilizowany, od 1.09.1939 do 26.09.1939 r. uczestnicząc w walkach z hitlerowskim agresorem, został ranny w miejscowości Dolina k/Stanisławowa, zaś w miejscowości Stryj ujęty do niewoli. W listopadzie tegoż roku zwolniony z niewoli z powodu choroby – wrócił do Łękawicy.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

NIKIEL JÓZEF

Więzień obozu jenieckiego.

Urodzony 31.12.? r., zamieszkały w Łękawicy pow. żywiecki. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Walczył z wojskami hitlerowskimi na odcinku Kraków – Tarnów i 30.09.1939 r. dostał się do niemieckiej niewoli. Wywieziony do Niemiec do obozu jenieckiego, przebywał w nim do wyzwolenia przez wojska amerykańskie w 1945 r. – jesienią tego roku wrócił do Łękawicy.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41