Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Suplement do „Martyrologium…” Jerzego Klistały

OKRZESIK ALBIN

Więzień Gross-Rosen nr 6701.

Urodzony 26.09.1924 r. w Okrajniku pow. żywiecki i zamieszkały w tej miejscowości, syn Józefa. Aresztowany i przetransportowany do KL Gross-Rosen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6701. Zginął w tym obozie 29.12.1942 r.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

OKRZESIK FRANCISZEK

Uczestnik kampanii wrześniowej.

Urodzony 25.11.1910 r. w Moszczanicy pow. żywiecki, zamieszkaływ Łękawicy. Zaciągnięty 15.07.1939 r. na ćwiczenia wojskowe do 3 psp. w Bielsku, brał następnie udział w kampanii wrześniowej 1939 r., walczył z hitlerowskim agresorem na linii: Bielsko – Kraków – Przemyśl – Łańcut. Dostał się 20.09.1939 r. do niemieckiej niewoli w okolicach Łańcuta. Dzięki szczęśliwym okolicznościom zbiegł w okolicy Płaszowa – podczas transportu w głąb Niemiec. Wrócił do domu do Łękawicy, lecz nieznany jest dalszy jego los.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

ORMANIEC JÓZEF

Żołnierz kampanii wrześniowej.

Urodzony w 1905 r. w Gilowicach pow. żywiecki i zamieszkały w tej miejscowości, syn Wojciecha i Zofii z d. Miśkowiec, kołodziej. Zmobilizowany, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. – zginął w nieustalonych okolicznościach i nie wiadomo kiedy.

Bibliografia: B. Sroka, Straty poniesione przez mieszkańców Gilowic w wyniku wojny w latach 1939-1945, s. 23; informacji udzielił B. Sroce szwagier J. Ormańca – Jan Marszałek.

ORMANIEC MICHAŁ

Żołnierz kampanii wrześniowej.

Urodzony w Gilowicach pow. żywiecki i zamieszkały w tej miejscowości. Zmobilizowany we wrześniu 1939 r. – uczestnik kampanii wrześniowej, zginął w walce z hitlerowskim agresorem, nieznana jest data i okoliczności jego śmierci.

Bibliografia: B. Sroka, Straty poniesione przez mieszkańców Gilowic w wyniku wojny w latach 1939-1945, s. 23; informacja pozyskana przez B. Srokę.

PALUCH FRANCISZKA

Więźniarka więzienia w Mysłowicach.

Urodzona w 1888 r. w Żywcu, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkała w Grodziszczu k/Cierlicka – Zaolzie. Więziona w więzieniu śledczym w Mysłowicach. Zmarła w 1943 r. z wycieńczenia i urazów spowodowanych uciążliwym przesłuchiwaniem – po wyjściu na wolność i powrocie do domu.

Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 68.

PIECZARA FRANCISZEK

Żołnierz kampanii wrześniowej, jeniec stalagu VI/A.

Urodzony 4.06.1904 r. w Okrajniku gmina Łękawica, pow. żywiecki,i zamieszkały w tej miejscowości. W sierpniu 1939 r. powołany do Wojska Polskiego, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Walcząc z hitlerowskim agresorem, dostał się do niemieckiej niewoli przy wschodniej granicy i wysłany transportem do Niemiec do obozu Stalag VI/A – numer jeńca wojennego 6374. W stalagu tym pracował jako sanitariusz. Wrócił do domu w listopadzie 1945 r.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

PILZNER FERDYNAND

Więzień getta w Sosnowcu.

Urodzony 19.12.1862 r. w Żywcu, podczas okupacji hitlerowskiejzamieszkały w Czeskim Cieszynie. Aresztowany i przetransportowanyw 1940 r. do getta w Sosnowcu, gdzie zmarł w kwietniu 1942 r.

Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 57.

POSZ (POSCH) KAROL

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 23.12.1872 r. w Rajczy, pow. żywiecki, zamieszkały w okresie okupacji w Szczakowej. Aresztowany razem z żoną Anną z d. Lach, i przetransportowany do KL Auschwitz. Zginął 29.02.1944 r.

Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 706.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41