Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Suplement do „Martyrologium…” Jerzego Klistały

PÓŁKA JAN

Więzień obozów jenieckich, robotnik przymusowy.

Urodzony 9.02.1903 r. w Okrajniku gmina Łękawica, pow. żywiecki, zamieszkały w tej miejscowości. Zmobilizowany po siedmiotygodniowych ćwiczeniach wojskowych w lipcu i sierpniu 1939 r. w Pułku Radiowym Powązki w Warszawie. Z tym pułkiem brał udział w kampanii wrześniowej. Dostał się do niemieckiej niewoli 14.09.1939 r. i jako jeniec wojenny wywieziony do Hohenstein w Prusach Wschodnich, a po roku przewieziony do Nadrenii Westfalii (obóz – Stalag X-A, później Stalag Vl-I) – Essen. Pracował przymusowo w Zakładach Krupa do końca wojny. Powrócił do domuw 1947 r.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

PYDICH ROMAN

Więzień więzienia w Mysłowicach.

Urodzony 17.02.1908 r. w Zwardoniu i tam zamieszkały. Aresztowany i przetransportowany do więzienia śledczego w Mysłowicach. W dniu 26.10.1943 r. przewieziony do Istebnej gdzie został powieszony w egzekucji publicznej na targowisku tej miejscowości, razem z czterema innymi więźniami mysłowickiego więzienia tj.: Pawłem Haratykiem, Józefem Frey, Marianem Palińskim, Zbigniewem Wojczykiem.

Postscriptum: Hitlerowcy po egzekucji jaką urządzili w tym samym dniu w Mostachk/Jabłonkowa, pojechali z ciałami załadowanymi na samochód – do gospody w Jabłonkowie, i gdy oni oddawali się pijaństwu, samochód z trupami stał przed gospodą. Po libacji, samochód pojechał do Istebneji tam doładowano ciała straconych więźniów w tej miejscowości. Następnie trupy ofiary obu egzekucji zawieziono do spalenia w krematorium w KL Auschwitz.

Bibliografia: Archiwum dr med.. J. Mazurka – zbiór nr 2 (026).

RACZEK FRANCISZEK

Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 20.11.1897 r. w Okrajniku gmina Łękawica, pow. żywiecki,i zamieszkały w tej miejscowości. Zmobilizowany, uczestniczył w kampanii wrześniowej – dowódca obsługi działek przeciwpancernych pod Dubnem. Dostał się w październiku 1939 r. do niemieckiej niewoli, skąd przy sprzyjających okolicznościach uciekł i przedostał się do Francji. Nieznany jest dalszy jego los.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

RACZEK FRANCISZEK

Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 28.04.1911 r. w Łękawicy pow. żywiecki, zamieszkały w tej miejscowości. Zmobilizowany 24.08.1939 r. do Wojska Polskiego do Plutonu Zwiadowczego w Katowicach, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Walczył z hitlerowskim agresorem na odcinku: Katowice – Tarnów – Tomaszów – Lubelski i w tej ostatniej miejscowości 18.09.1939 r. dostał się do niemieckiej niewoli. Początkiem października 1939 r. zbiegł z niewoli i powrócił do domu. Nieznany jest dalszy jego los.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

RACZEK WŁADYSŁAW

Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 26.03.1915 r. w Łękawicy pow. żywiecki, zamieszkały w tej miejscowości. W marcu 1938 r. powołany do służby wojskowej w 3 psp. Bielsko, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. – walczył z hitlerowskim agresorem na linii: Bielsko – Kraków – Rzeszów – Janów. W październiku 1939 r. dostał się do niemieckiej niewoli, skąd w sprzyjających okolicznościach (po kilku dniach pobytu w niewoli) uciekł z obozu jenieckiegoi wrócił do domu. Nieznany jest dalszy jego los.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

RODAK ANDRZEJ

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 22.10.1912 r. (nieznane miejsce urodzenia i zamieszkania) pow. żywiecki, syn Michała i Katarzyny, robotnik. Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął 20.11.1943 r.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy; w zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

ROZUMEK JAN

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony w 1904 r. w Gilowicach i zamieszkały w tej miejscowości, syn Jana i Agnieszki z d. Okrzesik. W okresie okupacji hitlerowskiej pracownik zakładów włókienniczych w Bielsku, gdzie prawdopodobnie nawiązał kontakt z organizacją ruchu oporu. Aresztowany jesienią 1941 r. i przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął 24.09.1942 r. w niewyjaśnionych okolicznościach.

Bibliografia: informacja pozyskana przez B. Srokę – notatka zamieszczona w księdze parafialnej w Gilowicach; w zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41