Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Suplement do „Martyrologium…” Jerzego Klistały

ROZUMEK JÓZEF

Więzień obozu sowieckiego.

Urodzony w 1908 r. w Gilowicach i zamieszkały w tej miejscowości, syn Józefa i Marii z d. Siwek. Przed wybuchem drugiej wojny światowej ukończył szkołę policyjną i został skierowany do pracy w miejscowości Worszczów k/Tarnopola. Po zajęciu tych terenów przez Armię Czerwoną w 1939 r., został aresztowany przez władze radzieckie i osadzony w obozie. Wstąpił do Armii Andersa i przeszedł z nią szlak bojowy – uczestniczyłw bitwie o Monte Cassino.

Postscriptum: po wojnie, nie mając żadnej wiadomości o swojej rodzinie, pozostał w Anglii. Zmarł w Anglii w 1975 r.

Bibliografia: informacja pozyskana przez B. Srokę – uzyskana od córki J. Rozumka, Wandy Kasteli z d. Rozumek.

RUFEISEN MORIC

Więzień więzienia w Będzinie, KL Auschwitz.

Urodzony 19.07.1875 r. w Międzybrodziu gmina Czernichów pow. żywiecki, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkały w Karwinie – Zaolzie. Aresztowany 7.06.1940 r. i przetransportowany do więzienia w Będzinie,a stamtąd do KL Auschwitz, gdzie zginął w styczniu 1944 r.

Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 110; w zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

RUS JAN

Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 11.04.1914 r. w Łękawicy pow. żywiecki, zamieszkały w tej miejscowości. Zmobilizowany 24.08.1939 r. do Wojska Polskiego do 21 Pol-Konnej Jednostki w Bielsku, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Walczył z hitlerowskim agresorem na linii Cieszyn – Bielsko – Wadowice – Bochnia aż do Janowskich Lasów. W tej ostatniej wymienionej miejscowości 19.09.1939 r. dostał się do niemieckiej niewoli, z której 10.10.1939 r. zbiegł podczas transportu do obozu jenieckiego w Niemczech i powrócił do domu. Nieznany jest jego dalszy los.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

RUS JÓZEF

Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 19.04.1907 r. w Łękawicy pow. żywiecki i zamieszkały w tej miejscowości. Zmobilizowany, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. i w bitwie z hitlerowskim agresorem, pod Lwowem 21.09.1939 r. wzięty do niewoli. W sprzyjających okolicznościach uciekł z transportu do obozu jenieckiego w okolicach Oświęcimia. Wrócił do domu – nieznany jest dalszy jego los.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

RUS JÓZEF

Żołnierz kampanii wrześniowej.

Urodzony 26.01.1914 r. w Łękawicy pow. żywiecki, zamieszkały w tej miejscowości. Powołany w marcu 1938 r. do służby wojskowej w 4 psp. Bielsko i przydzielony do 1 kompanii strzeleckiej, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Walczył z hitlerowskim agresorem na linii: Cieszyn– Bielsko – Kęty. Ranny 3.09.1939 r. przewieziony został do szpitala w Bielsku, a później do Cieszyna, gdzie przebywał do 6.03.1940 r. Z otwarta raną w nodze zwolniony do domu.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

SATŁAWA FRANCISZEK

Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 12.11.1910 r. w Okrajniku gmina Łękawica, pow. żywiecki,i zamieszkały w tej miejscowości. Zmobilizowany do Wojska Polskiegow 3 psp., uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. W walkach z hitlerowskim agresorem na odcinku Bielsko – Tomaszów nad Sanem 21.09.1939 r. dostał się do niemieckiej niewoli. Po 6-ciu miesiącach ciężko chory został zwolniony do domu. Nieznany jest dalszy jego los.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

SEWERA MICHAŁ

Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 2.02.1915 r. w Łękawicy pow. żywiecki, zamieszkały w tej miejscowości. Powołany 15.03.1938 r. do służby wojskowej do 53 pp. Stryj – 3 Kompania G.K.M, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. i w okolicach Mysłowic dostał się do niemieckiej niewoli. Zbiegł z niewolii przystąpił do zreformowanych oddziałów wojskowych, a następnie z nowo utworzonym oddziałem walczył z hitlerowskim agresorem na linii od Mysłowic przez Tarnów – Rzeszów aż do Janowa. W Przeworsku dostał się ponownie do niemieckiej niewoli – z której po pięciu dniach przy sprzyjających okolicznościach zbiegł i powrócił do domu. Nieznany jest dalszy jego los.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41