Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Suplement do „Martyrologium…” Jerzego Klistały

SŁONKA JAN

Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 2.09.1905 r. w Kocierzu Moszczanickim pow. żywiecki, zamieszkały w tej miejscowości. Zmobilizowany z przydziałem do 3 psp.w Bielsku, uczestniczył w kampanii wrześniowej – walcząc z hitlerowskim agresorem. Dostał się 27.09.1939 r. do niemieckiej niewoli i osadzonyw obozie jenieckim w Stuttgardzie. Zwolniony z niewoli 9.02.1941 r. z powodu choroby. Wrócił do domu – nieznany jest dalszy jego los.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

SŁONKA JÓZEF

Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 24.06.1915 r. w Kocierzu Rychwałdzkim pow. żywiecki, zamieszkały w tej miejscowości. Powołany 20.03.1938 r. do odbycia służby wojskowej w 53 Pułku 11 Dywizji w Stryju, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Walcząc z hitlerowskim agresorem na odcinku Gorlice – Jasło – Krosno – Przemyśl – Janowskie Lasy – Brzuchowice, aż pod Lwów. Pod Lwowem dostał się 20.09.1939 r. do niemieckiej niewoli. Internowanyw obozie jenieckim w Przeworsku, po dwóch tygodniach w czasie transportu w drodze do Łańcuta zbiegł i wrócił do domu. Nieznany jest jego dalszy los.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

SROKA JAN

Więzień obozu Siemianowicach.

Urodzony w 1895 r. w Gilowicach i zamieszkały w tej miejscowości, syn Michała i Julianny z d. Rodak, wysiedlony z całą rodziną w 1942 r. do obozu pracy przymusowej w Siemianowicach. Zmarł w tym obozie 16.11.1942 r.

Bibliografia: informacja pozyskana przez B. Srokę – notatka zamieszczona w księdze parafialnej w Gilowicach.

SROKA STANISŁAW

Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony w 1916 r. w Gilowicach i zamieszkały w tej miejscowości, syn Jana i Agnieszki z d. Kantyka. W 1937 r. powołany do odbycia służby wojskowej, którą pełnił w jednostce w Cieszynie. Krótko przed odejściem do cywila rozpoczęła się wojna i wraz z jednostką został skierowany na front. Oddział jego został rozbity przez wojsko niemieckie pod Łodzią, a on dostał się do niewoli. Wpierw przebywał w przejściowym obozie jenieckim (prawdopodobnie w pobliżu Łodzi), a po trzech tygodniach załadowany do wagonów wraz z innymi jeńcami i wywieziony w głąb Niemiec. Wrazz dwoma kolegami udało mu się zbiec z transportu. Koczowali przez kilka dni w lasach. W pobliżu Wrocławia zdobyli jakieś cywilne ubrania (ukrywszy mundury) i po kilku tygodniach w listopadzie 1939 r. dotarł do rodzinnego domu. Przez okres okupacji pracował w firmie w Katowicach, zajmującej się konserwacją szybów kopalnianych. Zmarł w 2001 r.

Bibliografia: informacja pozyskana przez B. Srokę – osobista relacja S. Sroki oraz jego przybranej córki Janiny Biernatek.

STACHURA JAN

Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 17.09.1910 r. w Kocierzu Moszczanickim pow. żywiecki, zamieszkały w tej miejscowości. Zmobilizowany 15.08.1939 r. do Wojska Polskiego w 73 pp. w Oświęcimiu do 3 Batalionu, uczestniczył w kampanii 1939 r. Walcząc z hitlerowskim agresorem, 29.09.1939 r. dostał sięw okolicach Równego nad Bugiem do niemieckiej niewoli. Podczas transportu jeńców w kierunku Krakowa, w okolicach Bochni zbiegł i wrócił do domu. Nieznany jest jego dalszy los.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

STEUER ADOLF

Więzień – nieznane miejsce uwięzienia.

Urodzony 6.12.1882 r. w Kocierzu pow. żywiecki, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkały we Frysztacie – Zaolzie. Aresztowany końcem 1940 r. i przetransportowany prawdopodobnie do więzienia lub obozu – nieznany dalszy jego los.

Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 84.

SZWAJCA ANNA

Więźniarka obozu w Siemianowicach.

Urodzona w 1913 r. W Gilowicach, córka Józefa Wiewióry i Marii z d. Tomaszek – żona Jana Szwajcy zamordowanego w Miednoje. W początkowym okresie okupacji hitlerowskiej mieszkała w Gilowicach wraz z trójką dzieci. W lipcu 1942 r., w tzw. drugim wysiedlaniu z Żywiecczyzny wywieziona wraz z dziećmi do obozu pracy przymusowej w Siemianowicach, gdzie skazani byli na bardzo trudną egzystencję. Po wyzwoleniu wrócili do Gilowic, gdzie dowiedzieli się o losie Jana po publikacji list ofiar NKWD.

Bibliografia: informacja pozyskana przez B. Srokę – od córki Anny Szwajca – Wandy.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41