Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Suplement do „Martyrologium…” Jerzego Klistały

DIAMANT HELENA z d. FABISZKIEWICZ

Więźniarka – nieznane miejsce uwięzienia.89

Urodzona 11.11.1897 r. w Białej Krakowskiej, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkała w Czeskim Cieszynie. Aresztowana i przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego którego nazwy nie udało się ustalić i tam zginęła – nieznana jest data i okoliczności śmierci tej więźniarki.

Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 50.

DIAMANT LEOPOLD

Więzień – nieznane miejsce uwięzienia.

Urodzony 20.07.1879 r. w Białej Krakowskiej, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkały w Czeskim Cieszynie, urzędnik. Aresztowany i przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego którego nazwy nie udało się ustalić i tam zginął – nieznana jest data i okoliczności śmierci tego więźnia.

Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 50.

DOBERSKI ADAM

Jeniec wojenny – zginął w Katyniu.

Mieszkaniec Bielska, kapitan WP. Zmobilizowany, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r., dostał się do sowieckiej niewoli i zginął 04/05.1940 r.w Katyniu.

Bibliografia: A. Moszyński, Lista Katyńska jeńcy obozów Kozielsk Ostaszków Starobielsk, Warszawa 1989 r., s. 45.

DONOCIK FRANCISZEK

Więzień KL Dachau, KL Gusen nr 2999.

Urodzony 20.03.1884 r. w Bronowie k/Dziedzic, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Karwinie – Zaolzie. Aresztowany 12.04.1940 r.i przetransportowany do KL Dachau, stamtąd do KL Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 2999. Zginął w tym ostatnim obozie 19.11.1940 r.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

DORDA FRANCISZEK

Więzień KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony w 1896 r. w Łyżbicach – Zaolzie i zamieszkały w tej miejscowości do 1920 r. Następnie, nauczyciel w Bystrej pow. bielski. Aresztowany 20.04.1940 r. i przetransportowany do KL Dachau, stamtąd do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął w 1941 r.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

DRĄG ALEKSANDER

Stracony w Gilowicach. Urodzony 5.02.1911 r. w Bielsku (lub Białej), zamieszkały w Czańcu gmina Porąbka, pow. bielski, z zawodu szewc. Podczas okupacji hitlerowskiej, aby nie zostać wywiezionym na roboty przymusowe, ukrywał się w lesie wśród partyzantów. Aresztowany przez zdradę w styczniu 1944 r. i skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 2.03.1944 r. – powieszony w egzekucji publicznej w Gilowicach.

Postscriptum: Razem z Aleksandrem Drągiem aresztowano partyzantów: Stanisława Kukłę z Czańca (ur. 10.11.1920 r.), Goryla z Czańca (ur. 28.10.1919 r.) – który zginął na miejscu, Franciszka Mikułę z Czańca– powieszonego w Szczyrku, Gałuszkę z Czańca – który przeżył okres okupacji hitlerowskiej.

Bibliografia: W. Latkiewicz, Pamięć zbrodni przekazujemy pokoleniom, Egzekucja w Gilowicach, Karta Groni 1989 r. – Nr XIV; S. Dobosz, Wojna na Ziemi Żywieckiej, od kwietnia 1939 do kwietnia 1945 r.;Śl. Urząd Woj. w Katowicach, Wykaz miejsc pamięci.

DUDEK MARIAN

Więzień więzienia w Cieszynie, KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen.

W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – kurier w Bielsku. Aresztowany 12.04.1940 r. i przetransportowany do więzieniaw Cieszynie, stamtąd przewieziony do KL Dachau i dalej do KL Mauthausen-Gusen. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

DUŁAWA JERZY

Zginął w kampanii wrześniowej.

Urodzony 23.03.1896 r. w Jasienicy pow. bielski, robotnik. Zmobilizowany, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. – zginął w walce z hitlerowskim agresorem w tymże wrześniu 1939 r.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41