Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Suplement do „Martyrologium…” Jerzego Klistały

SZWAJCA JAN

Zginął w Miednoje.

Urodzony 14.01.1901 r. w Gilowicach i zamieszkały w tej miejscowości, syn Jana i Zofii z d. Ormaniec, przeniesiony jako policjant do Katowic. Krótko przed wybuchem wojny został przeniesiony na Kresy, zaś po zajęciu tamtejszych terenów przez Armię Czerwoną został aresztowany prawdopodobnie przez NKWD. Zginął wraz z innymi jeńcami w Miednoje w 1940 r.

Bibliografia: B. Sroka, Straty poniesione przez mieszkańców Gilowic w wyniku wojny w latach 1939-1945, s. 23; internetowy wykaz Polskich oficerów i policjantów zamordowanych w Katyniu, Miednojei w Charkowie oraz obywatele RP z tzw. Ukraińskiej Listy Lista jeńców zamordowanych przez NKWD.

SZYMAŃSKI LUDWIK

Zginął w Katyniu.

Urodzony 19.06.1887 r. w Rajczy pow. żywiecki. Lekarz. Pracowałw Krakowie – często odwiedzał rodzinę na Śląsku Cieszyńskim. Zmobilizowany (stop. wojsk. kapitan) jako kadra zapasowa 5 Szpitala Okręgowego – uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Dostał się do sowieckiej niewoli i tam zginął 04/05.1940 r. – zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w Katyniu.

Postscriptum: pisał do domu z Kozielska. W Katyniu zidentyfikowany– AM, s. 124. Podczas ekshumacji znaleziono przy nim dowód osobisty.

Bibliografia: Mečislav Borák, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 1999 r., s. 56.

ŚCIESZKA ANDRZEJ

Więzień – nieznana nazwa miejsca uwięzienia.

Urodzony w 1905 r. w Gilowicach i zamieszkały w tej miejscowości, syn Wincentego i Jadwigi z d. Kastelik. Aresztowany tuż przed wojną za jakieś drobne przewinienie – wyszedł na wolność wypuszczony przez Niemców. Został jednak ponownie aresztowany i przetransportowany do więzienia lub obozu o nieustalonej nazwie, i tam zginął w niewyjaśnionych okolicznościach.

Postscriptum: Ścieszka Andrzej – mąż Anny z d. Kastelik, pseud. „Baba”, członkini AK i właścicielki budynku w którym znajdowało się tymczasowe lokum zgrupowania partyzanckiego „Garbnik”, stojącego na pograniczuGilowic i Pewli Ślemieńskiej.

Bibliografia: B. Sroka, Straty poniesione przez mieszkańców Gilowic w wyniku wojny w latach 1939-1945, s. 23; informacji udzieliła B. Sroce – rodzina Anny Ścieszka.

TALIK FRANCISZEK

Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 10.10.1906 r. w Kocierzu Moszczanickim pow. żywiecki, zamieszkały w tej miejscowości. Zmobilizowany do 8 Pułku Ułanów, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., walcząc z hitlerowskim agresorem na linii: Koszęcin k/Kielc – Nowy Korczyn – Jędrzejowice aż pod Lwów. Dostał się 20.09.1939 r. do sowieckiej niewoli – pracował przymusowo na lotnisku koło Lwowa. Po napadzie w 1941 r. Niemców na Lwów, zabrany do niewoli niemieckiej i wywieziony do Hamburga, a potem do Wiednia, gdzie jako jeniec pracował przymusowo przy budowie fabryki. Odzyskał wolność w sierpniu 1945 r. – oswobodzony przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

TALIK FRANCISZEK

Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 26.07.1914 r. w Łękawicy pow. żywiecki i zamieszkały w tej miejscowości. Powołany w marcu 1938 r. do służby wojskowej w 73 pp.w Katowicach, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Walcząc z hitlerowskim agresorem, 16.09.1939 r. został ranny pod Biłgorajem i przewieziony do szpitala polowego w Zamościu, z którego został zwolniony 1.12.1939 r. na własną prośbę. Powrócił do domu, nieznany jest dalszy jego los.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

TALIK JAN

Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 16.04.1903 r. w Łękawicy pow. żywiecki, zamieszkały w tej miejscowości. Zmobilizowany z przydziałem do 3 psp. w Bielsku uczestniczył w kampanii wrześniowej. W dniu 23.08.1939 r. ciężko ranny pod Chocznią, dostał się do szpitala w Lublinie. Opuścił szpital (właściwie uciekł z niego przy sprzyjających okolicznościach) 27.10.1939 r. i powrócił do domu. Nieznany jest dalszy jego los.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

TOMASZEK JÓZEF

Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 24.12.1912 r. w Kocierzu Rychwałdzkim pow. żywiecki, zamieszkały w tej miejscowości. Zmobilizowany 16.07.1939 r. do 3 psp. Bielsko, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. tocząc boje z hitlerowskim agresorem na linii Bielsko – Biłgoraj. Dostał się do niemieckiej niewoli, był internowany w obozie jenieckim w Krakowie. Przy sprzyjających okolicznościach, w ostatnich dniach września uciekł z niewoli i wrócił do domu. Nieznany jest dalszy jego los.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41