Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Suplement do „Martyrologium…” Jerzego Klistały

WALASZEK JÓZEF

Żołnierz kampanii wrześniowej – jeniec.

Urodzony 8.11.1915 r. w Łysinie gmina Łękawica, pow. żywiecki, zamieszkały w tej miejscowości. Zmobilizowany 24.08.1939 r. do Wojska Polskiego do 4 psp w Cieszynie, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. walcząc z hitlerowskim agresorem na linii: Cieszyn – Bielsko – Wadowice – Kalwaria, Bochnia aż do lasów Tomaszowskich. Dostał się 17.09.1939 r. do niemieckiej niewoli, z której przy sprzyjających okolicznościach zbiegł podczas transportu i wrócił do domu. Nieznany jest dalszy jego los.

Bibliografia: Michalina Ścieszka – na podstawie dokumentów po byłym ZBoWiD w Łękawicy.

WDOWIAK JÓZEF ks.

Więzień aresztu w Bielsku, KL Auschwitz nr 57783, KL Dachau nr 49750.

Urodzony 30.9.1916 r. w Świnnej pow. żywiecki i w tej miejscowości rozpoczął naukę w szkole powszechnej. Żywiec, święcenia kapłańskie otrzymał w 1941 r., był wikarym w parafii Straconka. Aresztowany 10.07.1942 r.i wpierw przetrzymywany w areszcie gestapo w Bielsku (oraz wstępnie przesłuchiwany) a stamtąd przetransportowany do KL Auschwitz, 10.8.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 57783. Od 17.07.1943 r. przeniesiony do obozu Dachau i tam zarejestrowany jako więzień nr 49750. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 29.04.1945 r. Po wojnie pracował we Francji, następnie w USA.

Postscriptum: jest w APMA-B w Oświęcimiu wpis do księgi ewidencyjnej bloku 4, wpis z 14.11.1942 r. w książce ewidencyjnej bloku 21 – chirurgicznego oraz bloku 20, dokumenty Instytutu Higieny, lista transportowa przeniesionych do obozu Dachau. W publikacji „Biografie byłych więźniów politycznych niemieckich obozów koncentracyjnych” str. 254-255, ksiądz Wdowiak zamieścił swoje wspomnienia obozowe.

Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 205; ks. J. Woś ks. W. Jacewicz, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945, z. III, Warszawa 1978 r., s. 114.

WISCHNITZER DAVID

Więzień na Syberii.

Urodzony 23.04.1882 r. w Koconiu gmina Ślemień pow. żywiecki, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkały w Łazach – Zaolzie. Końcem 1939 r. przetransportowany do Niska nad Sanem, tam aresztowany i w niewyjaśnionych okolicznościach dostał się do obozu na Syberii, gdzie zmarł 1.05.1941 r.

Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 118.

WNĘTRZAK PIOTR

Zginął w kampanii wrześniowej.

Mieszkaniec Gilowic. Zmobilizowany we wrześniu 1939 r. – uczestnik kampanii wrześniowej, zginął w walce z hitlerowskim agresorem, lecz nieznana jest data i okoliczności jego śmierci.

Bibliografia: B. Sroka, Straty poniesione przez mieszkańców Gilowic w wyniku wojny w latach 1939-1945, s. 23.

WULKAN MAKSYMILIAN – rodzina

Rodzice zginęli w KL Auschwitz, córki przeżyły.

Rodzina pochodzenia żydowskiego – żona, dwóch synów: Józef i Hans, dwie córki: Róża i Erna – zamieszkali w Gilowicach, aresztowani przez gestapo (wraz z innymi rodzinami żydowskimi – pozostałymi jeszcze w okolicach Żywca i Bielska w 1942 r.) przewiezieni do obozu przejściowegow Suchej. W obozie tym dokonano selekcji na osoby młode, zdolne do pracy, oddzielnie kobiety, i mężczyźni. Następnie, zostali załadowani do wagonów. Osoby starsze i dzieci umieszczano w wagonach przeznaczonych do wywozu do KL Auschwitz. Obydwie córki Różę i Ernę Wulkan (wraz z innymi tak wybranymi osobami) zostały przewiezione do obozu na teren Dolnego Śląska, do miejscowości Freiburg, (dzisiejsze Świebodzice woj. dolnośląskie). Tam zatrudnione były w fabryce. Stamtąd przeniesione zostały do obozuw Egelsdorf, (dzisiejszy Brzeziniec) – położony na terenie powiatu lwóweckiego na Dolnym Śląsku. Po raz trzeci przeniesiono siostry do miejscowości Rehesdorf – o lokalizacji trudnej dziś do ustalenia. Gdy zbliżał się front rosyjski, Niemcy przewieźli więźniów w głąb Rzeszy. Między innymi piechotą doprowadzono więźniów do miejscowości Kracau, położonej gdzieśw Sudetach i tam musieli pracować w fabryce amunicji do 8.05.1945 r. gdzie zostali wyzwoleni przez Armię Czerwoną.

Postscriptum: uratowane córki nic nie wiedziały o losach swoich rodziców,i reszcie rodzeństwa. Nie wiadomo w jakich obozach przebywali. Nieznane są także okoliczności ich śmierci. W obozach zginęła również sześcioosobowa rodzina Kleinów, mieszkańców Gilowic, trzyosobowa rodzina najstarszej, zamężnej córki Wulkanów z Okrajnika, a także rodzina Jochrel – zamieszkałych przed wojną w Gilowicach, i wielu innych, mieszkańców okolicznych miejscowości narodowości żydowskiej, których już w Suchej załadowano do wagonów skierowanych wprost do KL Auschwitz i prawdopodobnie uśmierconych w komorach gazowych.

Bibliografia: informacja pozyskana przez B. Srokę – relacja dotycząca rodzin pochodzenia żydowskiego uzyskana od ocalałej córki Maksymiliana Wulkana – Erny Langsam z d. Wulkan, mieszkającej w miejscowości Natania w Izraelu.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41