Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Suplement do „Martyrologium…” Jerzego Klistały

DYBA ANTONI

Więzień więzienia w Mysłowicach.

Urodzony 21.01.1915 r., nauczyciel z Pszczyny. Powieszony 26.10.1943 r. o godz. 13:20 w Mostach przy Jabłonkowie razem z 9 innymi ofiarami przywiezionymi z Oswięcimia i Mysłowic. Ks. Adamecki udzielił wywożonym z Mysłowic ostatniego błogosławieństwa. Po egzekucji hitlerowcy pojechali z ciałami załadowanymi na samochód do gospody w Jabłonkowie. Po libacji samochód pojechał do Istebnej gdzie doładowano tam straconych. Następnie wszystkie ofiary zawieziono do spalenia w krematorium w Oświęcimiu.

Bibliografia: Archiwum dr med. J. Mazurka – zbiór nr 2 (026).

DZIAŁAK JAN

Więzień KL Auschwitz nr 62516, KL Buchenwald.

Urodzony 6.12.1891 r. w Kaniowie pow. bielski. Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 62516. Następnie, przeniesiony do KL Buchenwald. Nieznany jest jego dalszy los.

Bibliografia: T. Lewczak, Wykaz ofiar mieszkańców Gminy Bestwina.

DZIECH FRANCISZEK

Więzień więzienia Montelupich w Krakowie.

Urodzony w 1901 r. w Dziedzicach pow. bielski i zamieszkały w tej miejscowości, robotnik. Aresztowany w 1941 r. i po kilkudniowym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przetransportowany do więzienia Montelupich w Krakowie. Przeżył w tym więzieniu do ostatnich dni jego funkcjonowania – wyzwolony przez Armię Czerwoną w 1945 r.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

EICHNER EMIL

Więzień – nieznane miejsce uwięzienia.

Urodzony 25.12.1888 r. w Bielsku, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkały w Czeskim Cieszynie. Aresztowany i przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego i tam zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia, oraz data i okoliczności śmierci tego więźnia.

Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 50.

FARUGA ANTONI

Więzień KL Auschwitz nr 34861, KL Mauthausen.

Urodzony 24.06.1901 r., zmieszkały w Bestwinie. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 6.05.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 34861, Następnie, 9.06.1942 r. przeniesiony do KL Mauthausen, gdzie zginął.

Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s 173; T. Lewczak, Wykaz ofiar mieszkańców Gminy Bestwina.

FEILHAUER JAN

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzony w 1911 r. w Czechowicach pow. bielski, murarz. Aresztowany i po krótkim przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony został do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 3.12.1942 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 36.

FEJDYCK ALOJZY

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 17.10.1901 r., zamieszkały w Bestwinie pow. bielski, był robotnikiem w cegielni Ślosarczyka, gdzie aresztowany został przez gestapo. Po krótkim przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku, 26.10.1944 r. wywieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach, a stamtąd przesłany do KL Auschwitz. Zginął – nieznana jest data i okoliczności jego śmierci.

Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s 173; T. Lewczak, Wykaz ofiar mieszkańców Gminy Bestwina; w zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

FILIPOWSKI JÓZEF ANTONI

Zginął w Katyniu.

Urodzony 13.04.1898 r. w Ostrawie-Michałkowicach, syn Józefa i Magdaleny z d. Pilch. Absolwował Gimnazjum w Krakowie. W 1917 r. powołany do armii austriackiej, w 1918 r. uczestniczył w rozbrajaniu wojsk zaborczych na ziemi krakowskiej – został żołnierzem WP. Ranny w bitwie pod Gródkiem Jagiellońskim na froncie ukraińskim, ochotnik Legii Akademickiejw walce z bolszewikami w 1920 r. Po demobilizacji studiował prawo i filozofię na UJ w Krakowie – magister. Następnie, jako nauczyciel uczył historii i geografii w Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie, w gimnazjachw Chorzowie i Lublińcu, ostatnio mieszkał i uczył w szkole powszechnejw Czechowicach. Zmobilizowany (stop. woskowy – podporucznik) do 74 pp. Lubliniec, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. – walczył w składzie 7 Dywizji Piechoty Armii „Kraków”. Dostał się do sowieckiej niewoli, zginął – zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w Katyniu.

Postscriptum: w Katyniu zidentyfikowany pod numerem AM 2520.

Bibliografia: Mečislav Borák, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski Cieszyn 1999 r., s. 44-45.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41