Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Suplement do „Martyrologium…” Jerzego Klistały

GAJDZICA STANISŁAW

Więzień więzienia Montelupich, Moabitu, Rawicza, Głogowa.

Urodzony 13.05.1915 r. w Bystrzycy nad Olzą – Zaolzie, następnie mieszkaniec Czechowic. Zmobilizowany, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. – walczył w niezmiernie trudnych warunkach z hitlerowskim najeźdzcą do 28.09.1939 r. Po uniknięciu dostania się do niewoli, do 1.03.1943 r. walczył w konspiracyjnej grupie komendanta Maszewskiego na terenie Wrocławia. Aresztowany 1.03.1943 r. przez gestapo, więziony był w Krakowie – więzienie Montelupich, w Berlinie-Mitte – w Moabicie, w Rawiczu, Głogowie i innych więzieniach. Następnie, uczestniczyłw marszu ewakuacyjnym więźniów w głąb Niemiec i w trakcie tego marszu 1.05.1945 r. wyzwolony przez Armię Czerwoną w Griebo k/Witenbergii. Od 1945 r. mieszkał w Czechowicach.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

GANDOR FRANCISZEK

Więzień KL Auschwitz, KL Mauthausen.

Urodzony 15.08.1920 r. w Bestwinie pow. bielski, syn Franciszka i Zofii96

z d. Wewerczyk, zamieszkały w Bestwince pow. bielski. Po ukończeniu szkoły powszechnej, w latach 1933-1934 był uczniem bielskiego gimnazjum. Przerwał naukę ze względu na ciężkie warunki materialne rodziców. W okresie młodzieńczym, był współzałożycielem a następnie wiceprezesem Związku Strzelców i Przysposobienia Wojskowego w Bestwinie. Był także prezesem Koła Młodzieży Ludowej w Bestwinie. W latach 1937-1939 odbył dwuletnie przeszkolenie wojskowe. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. Po ucieczce z transportu do obozu jenieckiego i powrocie do domu, nie mogąc znaleźć pracy – pomagał rodzicom w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego. Aresztowany 12.02.1943 r. za przynależność do ruchu oporu – do organizacji konspiracyjnej „Racławice” i ZWZ. Przetransportowany do KL Auschwitz, a stamtąd przesłany do KL Mauthausen (ostatnią wiadomość przesłał rodzinie 30.04.1943 r. z obozu w Linzu). Według zeznań współwięźnia Markiela – zginął 8.07.1943 r. w KL Mauthausen.

Bibliografia: T. Lewczak, Wykaz ofiar mieszkańców Gminy Bestwina; w zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

GARGULAK EDWARD

Wysłany na roboty przymusowe.

Urodzony w 1897 r. w Karwinie – Zaolzie, od 1920 r. zamieszkaływ Dziedzicach, urzędnik pocztowy w tej miejscowości. Od 1939 r. wysłany przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do Niemiec, tam ciężko zachorował. Powróciwszy po wyzwoleniu w rodzinne strony – do Dziedzic, zmarłw lipcu 1945 r. na skutek wycieńczenia organizmu.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

GAZDA BRONISŁAW

Więzień KL Auschwitz nr E-1423.

Urodzony 29.11.1923 r. w Grodźcu gmina Jasienica pow. bielski. Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, w marcu 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1423. Zginął 23.05.1942 r.

Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 790.

GĘBICKI JAN

Więzień więzienia w Katowicach.

Urodzony w 1920 r. w Grodźcu gmina Jasienica pow. bielski. Aresztowany i przetransportowany do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 10.09.1943 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945 r., Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 40.

GICHNER WALTER

Więzień – nieznane miejsce uwięzienia.

Urodzony 29.07.1911 r. w Aleksandrowicach – dzielnica Bielska, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkały we Frysztacie – Zaolzie. Aresztowanyi przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego którego nazwy nie udało się ustalić i tam zginął – nieznana jest data i okoliczności śmierci tego więźnia.

Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 82.

GŁUCHY JÓZEF

Więzień KL Auschwitz nr 45129, KL Neuengamme.

Urodzony 25.01.1899 r. w Kaniowie pow. bielski. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz nr 45129, tam zatrudniony w warsztacie ślusarskim jako kowal. Następnie, 25.08.1944 r. przeniesiony do KL Neuengamme. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: T. Lewczak, Wykaz ofiar mieszkańców Gminy Bestwina.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41