Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Suplement do „Martyrologium…” Jerzego Klistały

GODYŃ PAWEŁ

Więzień gestapo w Bielsku, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 23.05.1884 r., kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej w Bestwinie gmina Czechowice, pow. bielski. Aresztowany w początkowym okresie okupacji tj.w kwietniu 1940 r. w Bestwinie, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przetransportowany do KL Mauthausen-Gusen. Tam zginął 13.10.1940 r.

Bibliografia: Sz. Kędtryna A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971 r., s. 56; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej, Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 304; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 66 wykazu).

GOTTLIEB LEOPOLD

Więzień – nieznane miejsce uwięzienia.

Urodzony 23.02.1882 r. w Porąbce, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkały w Karwinie – Zaolzie. Aresztowany i przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego którego nazwy nie udało się ustalić i tam zginął – nieznana jest data i okoliczności śmierci tego więźnia.

Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 108.

GÓRA FRANCISZEK

Więzień KL Auschwitz nr 149379.

Urodzony 9.09.1912 r. w Janowicach pow. bielski, pracownik leśny. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 10.09.1943 r. zarejestrowanyw obozowej ewidencji jako więzień nr 149379. Odzyskał wolność 4.02.1944 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 396; T. Lewczak, Wykaz ofiar mieszkańców Gminy Bestwina.

GROSS DANIEL

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 28.08.1866 r. w Krakowie, następnie mieszkaniec Białej Krakowskiej. Uczył się w gimnazjum w Krakowie, później studiował na Wydziale Prawa UJ uzyskując tytuł doktora prawa. Praktykę adwokacją rozpoczął w Bielsku. Przed wybuchem wojny znany działacz polityczny – w Polskiej Partii Socjalistyczno-Demokratycznej, działacz społeczny i filantropijnyz Białej. Przez wiele lat burmistrz, organizator Kasy Chorych, przewodniczący różnych spółdzielni. Współpracował z wieloma wybitnymi osobistościami z powiatu bielskiego, bialskiego, wadowickiego, żywieckiego, Śląska Cieszyńskiego – o umocnienie polszczyzny w wymienionych powiatach. Członek władz PPS w woj. krakowskim, senator w latach 1929-1935.W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu. Aresztowany 24.02.1942 r. i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął 11.06.1942 r.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

GRUDZIEŃ WIKTOR

Więzień więzienia w Cieszynie.

Urodzony 13.02.1917 r. w Jasienicy pow. bielski, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkały w Czeskim Cieszynie. Zaangażowany w ruchu oporu – w nielegalnej lewicowej organizacji PPR. Aresztowany i przetransportowany do więzienia w Cieszynie, gdzie zginął 20.03.1942 r.

Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 62.

GUTAN FRANCISZEK, (ojciec)

Więzień aresztu gestapo w Bielsku, więzienia Montelupich.

Urodzony w 1900 r. w Bielsku, robotnik w Vacum – w Czechowicach. Aresztowany w 1942 r. jako podejrzany o działalność w ruchu oporu. Krótko przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przetransportowany do więzienia Montelupich w Krakowie. Zginął w tym więzieniu w 1943 r.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

GUTAN FRANCISZEK, (syn)

Więzień aresztu gestapo w Bielsku, więzienia Montelupich.

Urodzony w 1926 r. w Bielsku i zamieszkały w tej miejscowości, syn Franciszka. Aresztowany razem z ojcem i więziony w areszcie gestapo w Bielsku, a później przetransportowany do więzienia Montelupich w Krakowie, gdzie także zginął – nieznana jest data i okoliczności śmierci.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

HABER HERTA

Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 1.01.1884 r. w Bielsku, podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkała we Frysztacie – Zaolzie. Aresztowana 28.06.1942 r. i przetransportowana do KL Auschwitz, gdzie zginęła 3.07.1942 r.

Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 82; w zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41